Důsledky arachnoidní cysty mozku

Tlak

Arachnoidní cysta mozku je dutá formace obsahující tekutinu, jejíž kapsle je tvořena buňkami arachnoidní membrány nebo pojivové tkáně. Arachnoidní cerebrospinální cerebrální cysta je lokalizována mezi arachnoidní membránou a vnějším povrchem mozku. Dynamika novotvaru je převážně latentní, ale se zvýšením hladiny CSF u cysty je klinický obraz charakterizován symptomy fokální deficience a syndromem zvýšeného intrakraniálního tlaku.

Objemový proces probíhá v různých částech mozku. Nejčastějšími místy jsou zadní kraniální fossa, oblast sylvium sulcus a nad hypofýzou. Více než 4% populace planety jsou nositeli cyst. Ženy onemocní 4krát méně často než muži.

Generál

Arachnoidní cysta mozku u plodu je často spojena s jinými patologiemi. Jedná se především o Marfanův syndrom a dysgenezi nebo agenezi corpus callosum.

Podle struktury arachnoidní cysty mozku u dospělých a dětí je:

Jednoduché vzdělání uvnitř je lemováno pavučinovými buňkami. Tento objemový proces je náchylný k produkci mozkomíšního likéru. Komplexní onemocnění se skládá z různých tkání, nejčastěji struktura zahrnuje gliální mozkové buňky. Tato klasifikace neplatí v praktické neurologii. Při stanovení diagnózy podle mezinárodní klasifikace nemocí jsou však zohledněny údaje o histologické struktuře.

Podle dynamiky vývoje jsou:

Příznaky arachnoidních cyst rychle rostou s první variantou. Negativní dynamiku lze vysvětlit zvýšením průměru novotvaru, v důsledku čehož tvorba vytlačuje sousední tkáně a způsobuje klinický obraz neurologických poruch. Zmrazené cysty mají pozitivní trend: nezvyšují velikost a pokračují skrytě. Tato klasifikace se používá v praktické neurologii: volba léčby závisí na typu dynamiky.

Průměrná délka života závisí na dynamice. U zamrzlé cysty může člověk žít celý život a zemřít přirozenou smrtí, protože vzdělání nedosáhlo kritické velikosti. Vzhledem k nedostatku klinického obrazu tito lidé obvykle nevědí, jaký je objemový proces v hlavě.

Progresivní cysty snižují kvalitu lidského života. Cysta je nebezpečná s komplikacemi, například akutní okluzivní hydrocefalus, v důsledku čehož jsou stonky mozku vysídleny a člověk zemře v důsledku narušení životně důležitých funkcí prodloužení míchy (dýchání a kardiovaskulární funkce).

Výzva v armádě závisí na závažnosti klinického obrazu. Mladý muž je tedy v případě hypertonického syndromu a výrazných neurologických poruch v klinickém obraze zcela vyňat ze služby. Mladému muži se podává zpoždění v délce 6 měsíců nebo jeden rok, pokud jsou v jeho klinickém obraze zjištěny mírné neurologické poruchy a neexistuje žádný syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku.

Důvody

Podle původu je nádor dvou typů:

 1. Vrozená arachnoidní cysta. Druhé jméno je pravá cysta. Vrozená forma je výsledkem abnormálního vývoje centrálního nervového systému plodu při dozrávání plodu. Tyto defekty vznikají v důsledku intrauterinních infekcí (herpes, toxoplazmóza, zarděnka), intoxikace matkou (alkohol, drogy) a radiace.
 2. Získaná cysta. Rozvíjí se díky účinkům celoživotních příčin: kraniocerebrální poranění, neuroinfekce, krvácení v mozku a hematomy, operace na mozku.

Klinický obraz

Syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku je charakteristický pro každou mozkovou cystu. Jeho znamení jsou:

 • bolest hlavy, závratě;
 • nutkání zvracet;
 • hluk ucha, snížená přesnost vidění;
 • pocit pulzace v chrámech;
 • nepřesná chůze;
 • ospalost;
 • emoční labilita, slznost, krátká nálada, poruchy spánku.

Když choroba postupuje a zvyšuje se průměr, příznaky jsou výraznější. Bolest hlavy se tak stává chronickou, zhoršenou změnou polohy hlavy. Slyšení je sníženo, dochází k diplopii (zdvojení obrazu v očích), před očima, s náhlou změnou polohy těla, mouchy se objevují, v očích samy ztmavnou.

Deficit neurologických symptomů se vyvíjí. Řeč je naštvaná: pacienti hovoří nezřetelně, slova a zvuky jsou nezřetelné, pro ostatní je těžké pochopit jejich rozhovor. Koordinační sféra je naštvaná, chůze je narušena. Svalová síla je oslabena, často typem hemiparézy (snížení síly kosterních svalů na paži a noze na jedné straně těla). Možná ztráta citlivé koule na hemitipu. Vědomí je často frustrováno: je pozorována synkopa (krátkodobá ztráta vědomí). Klinický obraz je také doplněn konvulzivními záchvaty a mentálními poruchami podle typu elementárních vizuálních nebo sluchových halucinací.

Pokud je cysta vrozená, dítě se vyvíjí pomaleji. Má známky opožděného psychomotorického vývoje. Později začne sedět, později provede první kroky a vysloví první písmena. Úspěch ve škole je snížen oproti průměru ostatních dětí.

Symptomy také závisí na lokalizaci objemového procesu:

 1. Arachnoidní cysta levého temporálního laloku. Doprovázena poruchou sluchu a řeči. Pacienti často nerozumí ústní řeči, ale zůstává možnost vytvořit si vlastní věty.
 2. Arachnoidní cysta vChA. Cysta, která se nachází v zadní lebeční fosse, může stlačit a poškodit mozeček. Arachnoidní cysta mozečku povede ke zhoršení koordinace a chůze.
 3. Příznaky arachnoidní likvové cysty levé postranní štěrbiny mozku jsou obvykle vzácné. Typickým projevem je syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku. Nicméně arachnoidní cysta laterální trhliny mozku vlevo se může projevit křečemi nebo poruchami polykání.
 4. Arachnoidní cysta velké cisterny mozku se projevuje typickým hypertenzním syndromem.

Diagnostika

Dvě metody neuroimagingu mají největší diagnostickou hodnotu:

 • Počítačová tomografie. Na snímcích CT cyst mají jasné kontury. Nádor sám vytlačuje sousední struktury.
 • Zobrazování magnetickou rezonancí. Cysta na MRI má podobné parametry. Magnetická tomografie pomáhá s diferenciální diagnózou cyst, například pomocí MRI lze rozlišit arachnoidní cystu z epidermoidu. Pomocí cisternografie magnetické rezonance mohou být identifikovány stěny sousedních tkání přilehlých k cystě.

Pro novorozence jsou aplikovány screeningové metody, zejména neurosonografie a spirální počítačová tomografie. V případě pochybností je předepsáno zobrazování magnetickou rezonancí v angiografickém režimu s kontrastem.

Rutinní metody jsou také předepsány v diagnóze: kompletní krevní obraz, biochemický krevní test, analýza mozkomíšního moku. Zobrazeno neurologem, psychologem a psychiatrem. Tito odborníci hodnotí psychický a neurologický stav: integritu vědomí, citlivost, motorickou sféru, přítomnost záchvatů, halucinace nebo emocionální poruchy.

Léčba

Pokud má formace normální velikost, ošetření neplatí. Léčba léky závisí na klinickém obrazu. Nejčastěji převažuje syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku a přítomnost příznaků hydrocefalus. V tomto případě se pacientovi podávají diuretika. Snižují hladinu tekutin v těle, čímž eliminují příznaky úpadku.

Hlavním způsobem, jak odstranit příčinu těchto příznaků, je operace. V jakých případech je operace indikována:

 1. syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku a hydrocefalus způsobený tím;
 2. zvyšování deficitu neurologických symptomů;
 3. cysty ovlivňující nebo vytěsňující sousední mozkové struktury;
 4. porušování tekutin.

Ve kterých případech nelze operaci provést:

 • těžké dekompenzované stavy doprovázené poruchami vitálních funkcí (dýchání a srdeční rytmus);
 • akutní meningitida nebo encefalitida.

Průběh operace je řízen intraoperační diagnózou a neuronavigací.

 1. Endoskopie. Během operace se oddělí stěny cysty a vytvoří se zprávy s komorovým systémem, zejména mozkovými cisternami.
 2. Mikrochirurgická metoda. Nejprve se vyřízne dura mater, pak se vyříznou stěny novotvaru. Část odebraného materiálu je zaslána k laboratornímu výzkumu.
 3. Metoda posunu kapalin. Účelem operace je vypuštění cystové tekutiny do nejbližší dutiny.

Pravděpodobné pooperační komplikace:

 • likvor (možná výtok z míchy z rány);
 • nekróza rány;
 • divergence švu.

Po operaci by měl být dospělý nebo dítě sledován neurologem, oftalmologem, neuropsychologem, pediatrem a neurofyziologem. Každý rok by měla být provedena magnetická rezonance a počítačová tomografie.

Léčba není doporučena lidové prostředky. Žádný recept na tradiční medicínu nemá důkazy. Být zapojen do domácí léčby, pacient ztrácí peníze a čas.

Je nemoc nebezpečná? Komplikace a závažnost klinického obrazu závisí na typu: zmrazené nebo progresivní vzdělávání. První možnost není nebezpečná. Progresivní volumetrický proces může být fatální.

Je možné žít s cystickou likérkou

Cysta je tvorba v mezivrstvě umístěné mezi tkáněmi. Doslovně tento termín znamená bublinu. Je naplněn epidermis nebo tekutinou. Řekneme vám, co je cysta mozkomíšního moku, proč je tvořena, jaké to jsou, jak s ní bojovat.

Pod tlakem se může vypuknout obsah nádoru. To je ta nejnebezpečnější věc, která se jí může stát.

Dutina cerebrospinální cysty je naplněna cerebrospinální tekutinou. Může být tvořena jizvou nebo nativní tkání. Ve velikosti to je malý nádor, který je obtížné vidět i s MRI.

Podle WHO mají čtyři dospělí ze stovky cysty mozkomíšního moku. Jeho příznaky se ve všech případech neobjeví.

Nové porosty se často necítí a jsou zcela náhodně objeveny. Podle místa, etiologie, jsou různých typů.

Známky

Symptomy přímo závisí na tom, na které části mozku se nádor nachází, kolik má. Bolest se začne obtěžovat, pokud nádor roste nebo již dospěl na působivou velikost. Může také narušit práci některých orgánů.

 • bolest hlavy;
 • problémy s pohybovým aparátem;
 • epileptické záchvaty;
 • paralýza;
 • nedostatek koordinace;
 • porucha polykání;
 • paralýza;
 • respirační selhání.

Odstranit takové cysty pouze v extrémních případech, když je jasný důkaz, a příznaky jsou život ohrožující, porušují nejdůležitější funkce těla. Pokud dutina rychle roste, objeví se emocionální, duševní poruchy, křeče, záchvaty, což jsou také zřejmé indikace chirurgického zákroku.

Cystické dutiny se rozlišují podle následujících znaků:

 1. Lokalizace Arachnoidní cysta mozku se nachází mezi měkkou tkání a membránou. Mozek - přímo v mozkové tkáni. Arachnoidní cystická cysta má zřídka příznaky. To je způsobeno tím, že subarachnoidní cysta nemá přímý vliv na samotný mozek, ale nachází se mezi ním a vnější membránou.
 2. Poloha V frontálních lalocích se vyvíjí lacunární cysta. V epifýze - epifýze. Může být také cysta zadní kraniální fossy, levého temporálního laloku, vpravo, atd. V mozečku je retrocerebelární cysta. V závažných případech mohou nádory postihnout celou hemisféru (hemisféru). To může způsobit kritické podmínky. Je nebezpečné poškodit týlní, čelní oblast, pyrenevaskulární přepážku. Někdy může být ovlivněna mícha.
 3. Etiologie. Zohledňuje příčiny cysty. Primární je tvořen genetickými poruchami. Jedná se o vrozenou anomálii, která postihuje tkáně hlavy. V určité fázi vývoje plodu vzniká mozková tkáň s poruchami. Dítě se může narodit již s cystou nebo později vyroste. Pokud se dítě vyvíjí normálně, rodiče po mnoho let nemusí ani podezřívat vrozenou anomálii. Novorozenci se s ní často neliší od zdravých vrstevníků. Sekundární - výsledek porodního poranění, operace, cévní mozková příhoda, koronární onemocnění, infekce atd. Většina mozku může být ovlivněna nejčastěji.

Libovolná cysta je schopna zachytit nebo vytěsnit zdravou tkáň. V těžké patogenezi mozkové tkáně může být komprimována, porušena. Na jedné straně je cysta tlačí, na druhé straně, kosti lebky. Důsledky - funkce dotčeného oddělení jsou frustrované. To je nebezpečné, protože ohrožuje zdraví a život. Tato možnost vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Někdy mohou nádory jít do páteře. To může vyvolat nebezpečné následky.

Když se objeví mozková cysta, velikost, rychlost růstu nemá malý význam. Nejčastěji se jedná o malé novotvary. Netlačují mozkovou tkáň a prakticky neinterferují s normálním životem. Velké tumory však vyžadují neodkladnou léčbu a neustálé sledování stavu pacienta.

V důsledku post-ischemické cysty může být vážně narušeno zásobování krví. Tkáně nedostávají adekvátní výživu a atrofii, tvořící oblasti nekrózy.

Je nutné nejen detekovat samotný novotvar, ale také zjistit, z jakých důvodů se objevil. Pouze s vědomím důvodů, můžete účinně vybudovat léčebný režim.

Jaké je nebezpečí

Předpokládá se, že čtyři z pěti formací kavitární tekutiny neohrožují člověka ničím. Nevypadají žádným způsobem a prakticky nerostou. Cysty jsou ve většině případů náhodně nalezeny během MRI. Zásah chirurga do tohoto vývoje nádoru není nutný.

Někdy se tyto intrakraniální abnormality mohou chovat agresivně. Nejčastěji se jedná o porušení, která se vyvíjejí ve druhém typu. Cysty rychle rostou po otřesu mozku, zánětlivém procesu. Mohou dosáhnout impozantních rozměrů.

Pokud cysta roste, začne vyvíjet tlak na mozkovou tkáň. Vyvolává bolest a funkční poruchy. Je velmi nebezpečné, že dojde k narušení krevního oběhu a dýchacího reflexu. To vede k nevratným účinkům a nekróze tkání. V průběhu času, pokud se novotvar chová agresivně, nezpomaluje jeho růst, objevují se neurologické poruchy. Může se objevit záchvat, částečná nebo úplná paralýza. V důsledku toho může takový stav vést k invaliditě. Je nemožné žít s takovými cystami, je třeba je léčit.

Je důležité, aby člověk poslouchal své pocity. Je třeba poznamenat známky anomálie v nejranějších stadiích jejího vývoje. Pokud mluvíme o dítěti, měli by být rodiče velmi opatrní, aby sledovali jakoukoli změnu v jeho chování, fyzické kondici.

Nejnebezpečnější je prasknutí cystové tkáně. Exudát vstupuje do lebky. Výsledkem je nejsilnější intoxikace a smrt pacienta. Pokud těsnění dosáhlo velké velikosti, je dutina odstraněna nebo je instalována drenáž.

Pokud se cysta nachází na průhledné přepážce mozku, i malé nádory mohou způsobit bolest, neuralgii. K omezení stresu, bolesti může lékař předepsat diuretika v kombinaci s analgetiky.

Příznaky

Příznaky se objevují, pokud je cysta střední až velká. Mohou to být:

 • zrakové postižení;
 • ztráta sluchu, tinnitus;
 • bolest hlavy, která nemůže být zmírněna medikací;
 • zvlnění hlavy;
 • nevolnost, která po zvracení nezmizí;
 • koordinační problémy;
 • změna citlivosti kůže;
 • nedobrovolné pohyby paží a nohou;
 • zhoršený svalový tonus;
 • lameness;
 • paralýza;
 • křeče;
 • halucinace, duševní poruchy.

Jak žít

Pokud nejsou žádné příznaky anomálie, neroste, můžete s ní žít v míru. Takoví pacienti musí podstoupit pouze pravidelné vyšetření MRI, aby zjistili, zda se začala zvyšovat. Takové benigní anomálie jsou zřídka znovuzrozené. Za účelem pomoci pacientovi může lékař předepsat konzervativní rehabilitační léčbu. Existují léky, které zlepšují krevní oběh a dodávku kyslíku do tkání.

Je důležité, aby pacienti s cystou byli kontrolováni a pravidelně vyšetřováni.

Léčba

Použijte dvě metody léčby:

 1. Konzervativní. Použité léky podporující stav pacienta. Zlepšují krevní oběh, metabolismus. Zvláště vhodné léky, pokud je hodně cyst. Je důležité určit taktiku léčby. Záleží na příčině vzniku nádorů, jejich velikosti, umístění, rychlosti růstu.
 2. Provozní. Není vždy nutné operaci provádět. A cysta může být nefunkční, pokud se nachází v hlubokých strukturách mozku. Pokud je provoz zobrazen, existují různé typy: bypass, odvodnění, provoz s endoskopem. Ve skutečnosti se pomoc neurochirurga v přítomnosti cysty mozkomíšního moku používá velmi vzácně. To je extrémní opatření. Někdy je nutné úplné odstranění cystových tkání, aby se zachovala kvalita života. Prognóza závisí na umístění anomálie, její velikosti, stavu pacienta, věku atd. Procento úspěšných operací je poměrně vysoké.

Pokud byla vrozená cysta zjištěna u novorozence, může být okamžitě odstraněna pomocí bypassu nebo endoskopu. Možná mikrochirurgie. Arachnoidní cysta u dítěte se neabsorbuje. Takové případy vyžadují zvýšenou pozornost lékařů. Je důležité okamžitě určit, jak se s ním vypořádat, z jakých důvodů se objevil. Dítě musí být pečlivě sledováno neurologem. Pokud bude nádor pokračovat, je nutná operace.

Aby nedošlo k žádným komplikacím, je po operaci nutná restorativní léčba. Jinak se může vytvořit pooperační cysta.

Co to rozpustí

Pokud cysta nepodléhá operaci, je indikována léčba léky. Existují léky, které mohou po operaci rozpustit jizvy a stehy. Mohou snížit cysty alkoholu.

Jeden z těchto léků - Actovegin. Považuje se za poměrně efektivní. Předtím, než vám lék předepíše, pošle lékař pacientovi úplné vyšetření. Měl by vědět, v jaké oblasti se nádor nachází, jakou velikost a co je nejdůležitější - proč se objevil.

Nepodceňujte možnosti moderních zdravotnických prostředků. Mohou zlepšit metabolismus, krevní oběh. To je pro tělo dobrý podnět. Je důležité dokončit celý kurz. Je možné, že pro prevenci budete muset pravidelně opakovat. Úplně odstranit takové nádory s pomocí léků je obtížné.

Co pomůže tradiční medicíně

Úkol lidových prostředků je stejný jako tradiční - zlepšit krevní oběh, metabolismus, odstranit příznaky. Správně vybrané recepty pomohou vyrovnat se s nepříjemnou bolestí hlavy a mohou dokonce zpomalit růst dutiny.

V lidovém lékařství je obvyklé používat:

 1. Hemlock. Mletá semena rostliny mohou být naplněna do půl litru olivového oleje. Je nutné míchat a nechat produkt po dobu tří týdnů, kde je chladný. Tento olejový roztok se doporučuje pohřbít 2 kapky do nosu 2-3 krát denně.
 2. Dioscoreim bělošský (kořen). 4 části kořene potřebují brousit a nalít vodku (1400 ml). Infuze se nalije postupně. Nejprve si vezměte polovinu kořenů a nalijte 700 ml vodky do skleněné nádoby. Musíte ho nechat 5 dní. Pak musíte vypustit veškerou kapalinu a naplnit kořeny čerstvou částí vodky (700 ml). Opět ponechejte 5 dní. Infuzi je třeba užívat lžičku třikrát denně.
 3. Vývar z malin, lékořice, pelyňku, elekampanu, heřmánku, měsíčku pomůže snížit intrakraniální tlak.

Z nějakého důvodu se mnozí domnívají, že lidové prostředky jsou bezpečné. To není. Aby se předešlo nepříjemným následkům, je nutné se zeptat ošetřujícího lékaře, zda je můžete použít konkrétně. Ten doktor musí vyzvednout lidový lék. Jinak to může nejen pomoci, ale také vážně poškodit. Některé léky jsou navíc neslučitelné s bylinkami nebo alkoholem.

Závěr

Arachnoidní cysta není vůbec věta. Hlavní je zjistit přesnou příčinu jejího vzniku a sledovat dynamiku vývoje. Správná a včasná léčba umožní po mnoho let užívat si plného života.

Likérová (arachnoidní) mozková cysta: symptomy, léčba a vyhlídky pro pacienta

1. Proč vzniká cysta? 2. Symptomy 3. Diagnóza 4. Léčba novotvaru

Díky aktivnímu rozvoji technologií a jejich zavádění do všech sfér života, včetně medicíny, bylo mnohem snazší identifikovat a léčit některá komplexní onemocnění. Zvláště užitečné jsou nejnovější diagnostické metody při vyšetření neurologických pacientů, protože nervová soustava správně zaujímá první místo mezi nejsložitějšími a ne zcela studovanými oblastmi.

Častým a v některých případech asymptomatickým onemocněním vyššího nervového systému je arachnoidní cysta mozku. Podle statistik je tato patologie nalezena zcela náhodně na MR obrazech u 3% pacientů, doprovází je po celý život, nevykazuje žádné příznaky a nevyžaduje léčbu. MR obraz pomáhá spolehlivěji studovat strukturu a vlastnosti patologického procesu.

Stojí za to zjistit, proč se cysta mozkomíšního moku objeví, co to je a jaká opatření je třeba přijmout.

Podle struktury, arachnoidní cysta mozku je dutina naplněná mozkomíšním moku (CSF). Benigní novotvar.

Liquor cysta nemá věkový rámec, každý je k ní náchylný. To je nalezené u mužů i žen, ale procento není stejné: muži onemocní častěji.

Podle ICD-10, arachnoidní cysta nemá samostatný kód a je uvedena ve skupině Další mozkové léze. Samotný CSF kód G93.0 je podle ICD-10 klasifikován jako cerebrální cysta.

Proč vzniká cysta?

Příčiny výskytu mohou být různé, ale pro jejich identifikaci je velkým přínosem pro další léčbu pacienta. Podmíněně mohou být příčiny jejich výskytu rozděleny na vrozené a získané arachnoidní změny.

Vrozené vady zahrnují vývoj embrya během tvorby neurotubulu a ve stadiích vývoje nervového systému plodu.

Diagnóza je mnohem obtížnější vzhledem k malé velikosti cysty a rozmazanému klinickému obrazu.

Arachnoidní změny v mozkomíšním moku a cystickém charakteru jsou rozděleny na pravdivé, nabyté a nepravdivé. Skutečný se liší od ostatních v tom, že je lemován epitelem uvnitř a zbytek druhu se skládá z tkání orgánu, ve kterém jsou vytvořeny.

Echinokoková cerebrospinální tekutina mozku je infekční (parazitární) onemocnění, při kterém se parazitové larvy, jednou v lidském těle, jejich zprostředkující hostitel, začínají aktivně proliferovat v něm a tvoří cysty. Skrze krevní oběh mohou vstoupit do mozku a usazovat se v epifýze procházející larválním stadiem. Tento proces je charakterizován tvorbou cyst, které mohou být jak násobné, tak jednoduché. Klinicky příznaky:

 • bolesti hlavy;
 • závratě, nevolnost;
 • ataxie a fokální symptomy, v závislosti na místě.
 • nedostatek koordinace pohybů;
 • rozmazané vidění (rozmazané obrazy, bifurkace objektů, mlha);

Příznaky

Často je arachnoidní cysta mozku malá a dobře se dostává do styku s jinými mozkovými strukturami, aniž by vykazovala jakékoli symptomy.

V některých případech však může začít růst, a když se cysta zvyšuje, pacient zažije následující potíže:

 • časté bolesti hlavy, špatně odstraněné léky. Pacienti, kteří mají arachnoidní změny, užívají diuretika a pociťují určitou úlevu pouze v důsledku snížení BCC jako celku;
 • během útoku na bolest hlavy se může objevit nevolnost, někdy zvracení, které pacientovi nepřinese úlevu. Také bolest může být doprovázena pocitem pulzace v celé hlavě nebo v určitých oblastech;
 • s rostoucím vzděláním, může dojít ke zhoršení sluchu a zraku. Častěji se projevují tinnitem, mohou zde být i deformace ve vnímání slova, tlumené zvuky a další poruchy. Pokud je cysta lokalizována do východu z chiasmu nebo zrakového nervu, bude mít pacient charakteristický klinický obraz: dvojité vidění, ztráta zorných polí, barva nebo černá a bílá moucha, rer.

Často si pacienti stěžují na nespavost, je těžké usnout, v noci se několikrát probudí.

V období mezi útoky si pacient všimne porušení citlivosti kůže, paralýzy a parézy končetin, křečovitého škubání. V závažných případech mají pacienti plné epileptické záchvaty.

V závislosti na místě a velikosti vzdělání může pacient trpět závažnými duševními poruchami.

Zvláštní význam má arachnoidní cysta zadní lebeční fossy. V obrazech MR může být obraz různý: velikost útvaru může být v průřezu od několika milimetrů do 10 cm. Oblast SCF je velmi citlivá na poruchy dynamiky hemo- a likéru. Klinicky se to projevuje vyklenutím bolestí hlavy, tinnitem, dvojitým viděním, paralýzou a parézou dolních a horních končetin. Pokud jsou arachnoidální změny v CSF velké, mohou být epileptické záchvaty.

Další impozantní patologií je arachnoidní cysta levého temporálního laloku. Zatímco velikost není velká, pacient necítí žádné nepohodlí, ale s nárůstem cysty se stav osoby velmi liší od normy. Arachnoidální změny v spánkovém laloku nejsou samy o sobě smrtelné, ale jak rostou, cysta začíná mačkat další části mozku, a to je plné nebezpečí. Kromě charakteristických symptomů si pacienti stěžují na halucinace, obsedantní myšlenky, panické stavy. Pokud se cysta nachází v pravém spánkovém laloku, klinika se významně neliší. Obrazy MR zobrazují formace v rozsahu velikosti od jádra po malé jablko.

Diagnostika

Správně shromážděná historie života a nemoci již poskytuje příležitost pro kompetentního specialisty navrhnout arachnoidální změny v cystickém charakteru likéru. Pro přesnou diagnózu a umístění a velikost cysty použijte:

Při diagnostice je třeba mít na paměti, že cerebrospinální cysta je důsledkem nějakého jiného patologického procesu, mělo by být vyšetřeno celé tělo. Zvláštní pozornost by měla být věnována kardiovaskulárnímu systému, protože přerušení jeho práce mají často neurologické důsledky (při koronárních onemocněních často dochází k arachnoidní cystě zadní kraniální fossy). Provádí se denní monitorování krevního tlaku, vaskulární dopplerovské sonografie a biochemických krevních testů.

Během diferenciální diagnózy je žádoucí provádět CT s intravenózním kontrastem, protože cysty se na rozdíl od onkologických formací, které budou jasně vidět na MR snímcích, neakumulují kontrast.

Léčba neoplazmatu

Kapalná cysta nevyžaduje vždy léčbu. Pokud by byl náhodou identifikován a neobtěžoval by pacienta, je nutné pouze pozorování, není možné léčit. Pokud je však cysta na obrazech MR velká nebo rychle rostoucí, s aktivně rostoucí klinikou, pak musí být léčena.

V léčbě jsou dvě hlavní oblasti: konzervativní a funkční.

S konzervativní léčbou pacient pod dohledem specialisty v nemocnici podstoupí léčbu, která zahrnuje následující skupiny léků:

 1. Léky zaměřené na lýzní (resorpční) adheze.
 2. Nootropika pro normalizaci metabolismu v mozku.
 3. Léky zaměřené na boj s ischemií, zlepšení krevního zásobení.
 4. Kardiologická léčiva: antihypertenziva, statiny, antiarytmika, antiagregační látky.
 5. Hepatoprotektory.
 6. Imunostimulancia a imunomodulátory.

Stojí za to léčit cystu chirurgicky v případě jejího prasknutí, rychlého růstu a neúčinnosti konzervativní léčby, kdy riziko komplikací převyšuje riziko chirurgické léčby. Existují 3 hlavní typy chirurgické léčby:

 1. Endoskopická chirurgie.
 2. Odvodnění nebo posunutí cystové dutiny.
 3. Radikální excize.

Každá z těchto metod léčby má své vlastní charakteristiky.

Endoskopická chirurgie je nejméně traumatická, nicméně není vhodná pro žádné MR zobrazování a lokalizaci cysty. Posun je nebezpečný vzhledem k vysokému procentu infekcí. Radikální chirurgie je nejnebezpečnější metodou, protože zahrnuje trepanning lebky a excizi cysty.

Léčebné a léčebné metody jsou voleny individuálně v závislosti na velikosti, lokalizaci klinického obrazu a průběhu onemocnění, jakož i příčinách.

"NEIRODOC.RU"

"NEIRODOC.RU je lékařská informace, která je nejvíce přístupná pro učení bez speciálního vzdělávání a je založena na zkušenostech praktického lékaře."

Arachnoidní cysta mozku

Pokud hledáte informace o tématu "cysta v mozku" nebo odpověď na otázku "cysta v mozku, co je to?", Pak je tento článek pro vás. Cysta v mozku, nebo spíše arachnoidní likvová cysta, je vrozená formace, která se objevuje v procesu vývoje v důsledku štěpení arachnoidní (arachnoidní) výstelky mozku. Cysta je plná mozkomíšního moku - fyziologická tekutina, která myje mozek a míchu. Pravé vrozené arachnoidní cysty by měly být odlišeny od cyst, které se objevují po poškození mozkové substance v důsledku poranění mozku, mrtvice, infekce nebo operace.

Arachnoidní cystový kód podle ICD10 G93.0 (cerebrální cysta), Q04.6 (vrozené cerebrální cysty).

Klasifikace arachnoidního likérového cystu.

 1. Arachnoidní cysta sylvianské štěrbiny je 49% (rozštěp tvořený frontálními a temporálními laloky mozku), někdy nazývaný arachnoidní cysta temporálního laloku.
 2. Arachnoidní cysta můstkového mozkového úhlu 11%.
 3. Arachnoidní cysta kraniovertebrálního uzlu 10% (přechod mezi lebkou a páteří).
 4. Arachnoidní cysta cév cerebellum (retrocerebelární) 9%.
 5. Arachnoidní cysta sellar a paraselární 9%.
 6. Arachnoidní cysta hemisférické trhliny 5%.
 7. Arachnoidní cysta konvexální povrch velkých hemisfér 4%.
 8. Arachnoidní cysta rejnoku 3%.

Některé retrocerebrální arachnoidní cysty mohou simulovat Dandyho-Walkerovu anomálii, ale nemají angenezi (termín znamená úplnou absenci) mozkomíšního mozku a cysta není vyčerpána do čtvrté komory mozku.

Klasifikace arachnoidních cyst sylvianské trhliny.

1. typ: malá arachnoidní cysta v oblasti pólu spánkového laloku, nezpůsobuje masový efekt, odtéká do subarachnoidního prostoru.

Typ 2: zahrnuje proximální a střední část sylvianské mezery, má téměř pravoúhlý tvar, je částečně odvodněn do subarachnoidního prostoru.

Typ 3: zahrnuje celou sylvianskou štěrbinu, s takovou cystou, kostní výčnělek je možný (vnější protruze temporálních kostních šupin), minimální odvodnění do subarachnoidního prostoru, chirurgická léčba často nevede k narovnání mozku (přechod na druhý typ je možný).

Některé typy vrozených arachnoidních cyst.

V tomto článku je nutné zvlášť zdůraznit takové vrozené cysty jako cysta průhledné přepážky, cysty Verge a cysty mezilehlé plachty. Nemá smysl věnovat samostatný článek každému z cyst, protože o nich nemůžete psát mnoho.

Klikněte na obrázek pro zvýšení CT mozku v axiální rovině. Červená šipka označuje cysty průhledné přepážky. Přidal Hellerhoff [CC BY-SA 3.0], z Wikimedia Commons, klikněte na obrázek pro zvýšení MRI mozku v koronární rovině. Červená šipka označuje cysty průhledné přepážky. Publikováno uživatelem Hellerhoff [CC BY-SA 3.0 nebo GFDL], z Wikimedia Commons

Cysta průhledné přepážky nebo dutiny průhledné přepážky je štěrbinovitý prostor mezi listy průhledné přepážky, naplněné kapalinou. Je to stadium normálního vývoje a netrvá dlouho po narození, proto jsou přítomna téměř všechna předčasně narozená děti. To je nalezené u asi 10% dospělých a je vrozená asymptomatická vývojová anomálie, která nevyžaduje léčbu. Někdy může komunikovat s dutinou třetí komory, takže se někdy nazývá "pátá komora mozku". Transparentní přepážka patří ke středním strukturám mozku a je umístěna mezi předními rohy laterálních komor.

Dutina Cyst Verge nebo Verge je umístěna bezprostředně za dutinou průhledné oblasti a často s ní komunikuje. Je to velmi vzácné.

Cysta nebo dutina mezilehlé plachty je tvořena mezi thalamus nad třetí komorou v důsledku oddělení nohou oblouku, více jednoduše, to je lokalizováno ve středových strukturách mozku nad třetí komorou. Je přítomen u 60% dětí mladších než 1 rok a ve 30% ve věku od 1 do 10 let. Zpravidla nezpůsobuje žádné změny v klinickém stavu, nicméně velká cysta může vést k obstrukčnímu hydrocefalu. Ve většině případů nevyžaduje léčbu.

Klinické příznaky arachnoidní cysty.

Klinické projevy arachnoidních cyst se obvykle vyskytují v raném dětství. U dospělých se příznaky objevují mnohem méně často. Závisí na umístění arachnoidních cyst. Často jsou cysty asymptomatické, jsou náhodným nálezem během vyšetření a nevyžadují léčbu.

Typické klinické projevy arachnoidní cysty:

 1. Mozkové symptomy způsobené zvýšeným intrakraniálním tlakem: bolest hlavy, nevolnost, zvracení, ospalost.
 2. Epileptické záchvaty.
 3. Vyčnívání kostí lebky (to je vzácné, já osobně jsem se nesetkal).
 4. Fokální symptomy: monoparéza (slabost na paži nebo noze), hemiparéza (slabost na rameni a noze na jedné straně), porucha citlivosti na mono a hemithipa, poruchy řeči ve formě smyslových (nepochopených řeči), motor (neschopnost mluvit) nebo smíšený (senzoricko-motorická) afázie, ztráta zorných polí, paréza lebečních nervů.
 5. Náhlé zhoršení, které může být doprovázeno depresí vědomí až do kómy:
 • V souvislosti s krvácením v cystě;
 • V souvislosti s rupturou cysty.

Diagnóza arachnoidní cysty.

Obvykle postačuje diagnostikovat arachnoidní cyst prováděním neuroimagingových technik. Jedná se o počítačovou tomografii (CT) a magnetickou rezonanci (MRI).

Další diagnostické metody jsou kontrastní studie drah mozkomíšního moku, jako je cisternografie a ventrikulografie. Zřídka jsou vyžadovány například při studiu mediálních supraselárních cyst a při porážce zadní kraniální fossy pro účely diferenciální diagnostiky s Dandy-Walkerovou anomálií.

Vyšetření fundu oftalmologem pro hypertenzní syndrom (intrakraniální hypertenze).

Elektroencefalografie (EEG) v případě, že došlo k epileptickému záchvatu, aby se zjistilo, zda je skutečně způsobena cystou.

Léčba arachnoidní cysty.

Jak jsem řekl výše, většina vrozených cyst arachnoidních likérů je asymptomatická a nevyžaduje žádnou léčbu. Někdy neurochirurg může doporučit dynamické sledování velikosti cysty, proto budete muset pravidelně provádět počítačovou nebo magnetickou rezonanci.

Ve vzácných případech, kdy je arachnoidní cysta doprovázena výše uvedenými příznaky a má masový účinek, je chirurgická léčba uchvácena.

V některých případech, s prudkým zhoršením, v důsledku prasknutí arachnoidní cysty nebo krvácení do ní, se uchylují k chirurgické léčbě jako naléhavá záležitost.

Neexistuje normální velikost pro arachnoidní cysty. Indikace pro chirurgický zákrok jsou stanoveny na základě umístění a symptomů arachnoidní cysty a ne pouze její velikosti. To může stanovit pouze neurochirurg během interního vyšetření.

Absolutní indikace pro operaci:

 1. syndrom intrakraniální hypertenze způsobený arachnoidní cystou nebo průvodním hydrocefalem;
 2. vzniku a zvýšení neurologického deficitu.

Relativní indikace pro operaci:

 1. velké "asymptomatické arachnoidní cysty", které způsobují deformaci sousedních mozkových laloků;
 2. progresivní zvýšení velikosti cysty;
 3. cystem indukovaná deformita mozkomíšního moku, která vede k narušení mozkomíšního moku

Kontraindikace k operaci:

 1. dekompenzovaný stav vitálních funkcí (nestabilní hemodynamika, dýchání), terminální kóma (kóma III);
 2. přítomnost aktivního zánětlivého procesu.

Existují tři možnosti chirurgické léčby arachnoidních cyst. Váš ošetřující neurochirurg si zvolí taktiku s ohledem na velikost cysty, její umístění a vaše přání. Ne všechny arachnoidní cysty jsou vhodné pro všechny tři metody.

Evakuace arachnoidní cysty přes řezací otvor v lebce pomocí navigační stanice. Výhodou je jednoduchost a rychlost provedení s minimálním úrazem pacienta. Ale je tu nevýhoda - vysoká četnost opakování cysty.

Otevřená operace, tj. Kraniotomie (vyříznutí kostního štěpu na lebce, která zapadá na konci operace) s excizí cystových stěn a oplocení (odvodnění) do bazálních cisteren (prostory na bázi lebky). Tento způsob poskytuje výhodu ve formě možnosti přímého vyšetření cystické dutiny, vyhýbá se trvalému zkratu a je účinnější pro léčbu arachnoidních cyst sestávajících z několika dutin.

Operace posunu s instalací bočníku z cystové dutiny do břišní dutiny nebo nadřazené duté žíly v blízkosti pravé síně přes společnou žílu obličeje nebo vnitřní jugulární žílu. Mnoho zahraničních a domácích neurochirurgů pokládá posunutí cysty arachnoidního likéru za nejlepší způsob léčby, ale ne ve všech případech, kdy je vhodná. Výhodou je nízká mortalita a nízká recidiva cyst. Nevýhodou je, že se pacient stává závislým na zkratu, který je kladen na život. V případě zablokování bude muset bočníku změnit.

Komplikace operace.

Časné pooperační komplikace - likvore, okrajová nekróza kožní chlopně s rozporem operační rány, meningitida a další infekční komplikace, krvácení do cystové dutiny.

Výsledky léčby arachnoidní cysty.

I po úspěšné operaci může část cysty zůstat, mozek nemusí být úplně prasklý a může dojít k vytěsnění středních struktur mozku. Možný je také vývoj hydrocefalu. Co se týče fokálních neurologických symptomů ve formě parézy a dalších věcí, čím déle existuje, tím menší je šance na její zotavení.

 1. Neurochirurgie / Mark S. Greenberg; za. z angličtiny - M.: MEDpress-inform, 2010. - 1008 str., Ill.
 2. Praktická neurochirurgie: Průvodce pro lékaře / Ed. B.V. Gaidar. - SPb: Hippocrates, 2002. - 648 str.
 3. Neurochirurgie / Ed. O.N. Drevalya. - T. 1. - M., 2012. - 592 s. (Příručka pro lékaře). - svazek 2. - 2013. - 864 s.
 4. Ivakina N.I., Rostotskaya V.I., Ozerova V.I. Klasifikace intrakraniálních arachnoidních cyst u dětí // Aktuální problémy vojenské medicíny. Almaty, 1994. Část 1.
 5. Mukhametzhanov X., Ivakina N. I. Vrozené intrakraniální arachnoidní cysty u dětí. Almaty: Gylym, 1995.
 6. K.A. Samocherny, V.A. Khachatryan, A.V. Kim, I.V. Ivanov Vlastnosti chirurgické taktiky pro arachnoidní cysty velkých velikostí. Vědecký a praktický časopis "Kreativní chirurgie a onkologie" © Akademie věd Běloruské republiky © Mediální skupina "Zdraví" Ufa, 2009
 7. Huang Q, Wang D, Guo Y, Zhou X, Wang X, Li X. Intrakraniální arachnoidní cysty. Surg Neurol 2007

Materiály místa jsou určeny k seznámení se s vlastnostmi nemoci a nenahrazují osobní konzultace s lékařem. Mohou existovat kontraindikace při užívání jakýchkoli léků nebo léčebných postupů. Nezaměstnujte se! Pokud je s vaším zdravím něco špatného, ​​poraďte se s lékařem.

Máte-li k článku dotazy nebo připomínky, zanechte níže uvedené komentáře na stránce nebo se zúčastněte fóra. Odpovím na všechny vaše otázky.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu a článek můžete sdílet s přáteli pomocí sociálních tlačítek.

Při použití materiálů z webu je vyžadován aktivní odkaz.

Arachnoidní cysta mozku

Tak označovaný jako cysta, která se tvoří v mozku. Existují dvě její formy: vrozené a sekundární. Onemocnění je často asymptomatické. Ale s rychlým rozvojem onemocnění je nutný chirurgický zákrok: odvodnění cysty, její excize nebo operace bypassu. Kromě arachnoidu existuje subarachnoidní cysta, která se vyvíjí v mozku. Její další název je cystom mozku.

Co je to?

V mozku jsou tři membrány, které ji pokrývají ze všech druhů traumatických účinků:

Mezi arachnoidem a měkkým je subarachnoidní prostor. V těchto oblastech se obvykle vyskytují patologické plomby - CSF. Pokud jsou bubliny malé, neobtěžují pacienta. Ale když arachnoidní cysta v mozku aktivně roste, začne stlačovat mozek a narušovat jeho zásobování krví. Způsobuje nevolnost, závratě a další neurologické jevy.

Někdy se nádor objeví v oblasti cisterny čtyřúhelníku, mezi corpus callosum a cerebellum.

Klasifikace

Arachnoidní cysty se dělí na zmrazené (nerostoucí) a progresivní, což zvyšuje a narušuje mozek. Oba typy mají jinou strukturu, jsou rozděleny do dvou typů:

 • Jednoduché: vytvoření buněk z arachnoidní membrány, která má vnitřní dutinu z arachnoidálních buněk produkujících CSF;
 • Komplex: sestává z několika skořápek.

Cysta dostane svá jména podle místa: parietální a temporální. Když se objeví nádor, retrocerebelární arachnoidní cysta se narodí přímo v mozku.

Příčiny výskytu.

Jejich příčinnou souvislostí jsou cysty rozděleny do následujících dvou typů:

Primární (vrozená arachnoidní cysta).

Problémy se často vytvářejí během těhotenství. Provokujícím faktorem jsou:

 • kyslík hladovějící mozek novorozence během porodu, doprovázený asfyxií;
 • intrauterinní infekce přenášené dítětem;
 • ozáření přijaté těhotnou matkou během MRI, rentgenového záření;
 • alkohol, drogy, kouření matky během těhotenství;
 • přehřátí těhotné ženy v sauně, parní lázni atd.

U novorozenců je výsledkem abnormálního chování těhotné matky vrozená cysta sylvianské mezery, kdy se v laterální oblasti mozku dítěte vytváří dutina naplněná cerebrospinální tekutinou.

Sekundární (získané).

pod vlivem vnějších příčin, tj. po mechanickém poranění hlavy, poranění krku nebo minulých nemocech. Většina získaných forem se nachází u mužů. Důvody vzdělání:

 • zánět v mozku;
 • pooperační komplikace;
 • intrakraniální hematom;
 • mrtvice

Příznaky

Těžké příznaky jsou:

 • ohromující při chůzi a odírání;
 • nekoordinovanost;
 • přetrvávající nevolnost způsobená narušeným odtokem alkoholu;
 • poruchy spánku;
 • snížená ostrost zraku, sluch, tinnitus;
 • částečné nebo úplné ochrnutí rukou a nohou;
 • periodické mdloby.

U dětí se onemocnění projevuje poruchou koordinace pohybů, inhibuje reakci na vnější podněty. Dítě je narušený spánek, dochází k častému zvracení.

Čím rychleji cysta roste, tím horší to je. Například rychlý růst cyst v temporálním laloku mozku vede k přímo úměrnému snížení duševních schopností. To se projevuje zvýšenou mluvivostí nebo naopak ztrátou možnosti mluvit artikulovaně.

Diagnostika

Toto onemocnění je zpravidla diagnostikováno, když se pacient obrátí na neuropatologa na bolest hlavy nebo zvýšený intrakraniální tlak. Pak je odhalena patologie.

Po počátečním vyšetření neuropatolog předepíše encefalografii pro detekci aktivity mozku a dalších ukazatelů. Spolehlivější diagnostickou metodou je MRI. Přesně určuje lokalizaci cyst, velikost, rychlost růstu.

Pro stanovení dynamiky vývoje nádoru se používají další diagnostické metody:

 1. Dopplerova sonografie hlavy a krku.
 2. Oftalmologické vyšetření
 3. EKG
 4. Sledování hladin krevního tlaku.
 5. Obecná analýza krve a moči.

U kojenců je arachnoidní vrozená cysta určena plánovaným ultrazvukem pro novorozence.

Léčba

Arachnoidní cysta není obvykle léčena, protože nezpůsobuje úzkost. Pacient však musí podstoupit MRI pro kontrolu cyst alespoň jednou ročně. Pravidelně navštěvujte svého neuropatologa.

Léčba drogami.

Jmenovaná léčiva, která pomáhají obnovit krevní oběh mozku, antivirová, antibakteriální léčiva. Tyto aktivity jsou zaměřeny na prevenci rozvoje cystického vzdělávání.

Stejně jako pacient musí užívat následující léky:

 • zmírnění neurologických symptomů, v některých případech se k tomu používá methan;
 • imunostimulační a imunomodulační činidla;
 • léky, které obnovují a normalizují krevní oběh v mozku;
 • absorbovatelné hroty.

Ve většině případů léčba drogem zastaví nemoc.

Lidové léky

Metody tradiční medicíny v pooperačním období často poskytují velmi dobré výsledky. Doporučené odvar bylin, tinktur, extraktů. Následující bylinky poskytují dobrý účinek při snižování intrakraniálního tlaku a při léčbě zánětu: husa stříbrná, přeslička polní, fialka, strážce, starší, chřest, celer, hemlock. Bylinná léčba je výhodnější než léčba syntetickými drogami, i když delší.

Provoz

Pokud neexistuje žádný výsledek z lékové terapie, pak je navržena operace.

 • vysoký intrakraniální tlak, který není eliminován léky;
 • zvýšení degenerativních abnormalit v psychice;
 • omdlévání, křeče;
 • krvácení do cystové dutiny.

Odstranění se provádí posunováním a endoskopií.

Komplikace

Obvykle se vyskytují v důsledku operace na lebce, kdy není vyloučena infekce. S některými nádory můžete dělat bez radikálních opatření. Pokud však hovoříme o parietální oblasti, pak musí existovat povinná operace, hrozí nebezpečí poškození mnoha intelektuálních a fyziologických funkcí. Otřes mozku může vyvolat růst nádoru.

Zvláště nebezpečná je arachnoidní cerebrospinální cerebrální cysta, která vznikla v mozečku. Tvořil se v zóně mrtvých mozkových buněk a má schopnost rychle postupovat v důsledku zhoršeného krevního zásobení a mikrokroků. Vede k úplné nerovnováze motorických schopností.

Ignorování předepsané terapie má za následek arachnoiditidu a arachnoidní změny, závažný zánět arachnoidní membrány mozku nebo míchy. S vážnými komplikacemi můžeme hovořit o postižení pacienta.

U dětí jsou komplikace vrozených cyst nebezpečným zpožděním vývoje.

Ruptura arachnoidní cysty mozku může vést k smrti.

Prognóza a prevence

Průběh onemocnění se vyvíjí v různých směrech. Snad bezbolestný po mnoho let. Ale s rychle rostoucím nádorem existuje nebezpečí pro život. Včasná operace vede k úplnému uzdravení. Prevence primárních a sekundárních cyst je správným chováním těhotné matky, odmítáním špatných návyků.