Důsledky arachnoidní cysty mozku

Tlak

Arachnoidní cysta mozku je dutá formace obsahující tekutinu, jejíž kapsle je tvořena buňkami arachnoidní membrány nebo pojivové tkáně. Arachnoidní cerebrospinální cerebrální cysta je lokalizována mezi arachnoidní membránou a vnějším povrchem mozku. Dynamika novotvaru je převážně latentní, ale se zvýšením hladiny CSF u cysty je klinický obraz charakterizován symptomy fokální deficience a syndromem zvýšeného intrakraniálního tlaku.

Objemový proces probíhá v různých částech mozku. Nejčastějšími místy jsou zadní kraniální fossa, oblast sylvium sulcus a nad hypofýzou. Více než 4% populace planety jsou nositeli cyst. Ženy onemocní 4krát méně často než muži.

Generál

Arachnoidní cysta mozku u plodu je často spojena s jinými patologiemi. Jedná se především o Marfanův syndrom a dysgenezi nebo agenezi corpus callosum.

Podle struktury arachnoidní cysty mozku u dospělých a dětí je:

Jednoduché vzdělání uvnitř je lemováno pavučinovými buňkami. Tento objemový proces je náchylný k produkci mozkomíšního likéru. Komplexní onemocnění se skládá z různých tkání, nejčastěji struktura zahrnuje gliální mozkové buňky. Tato klasifikace neplatí v praktické neurologii. Při stanovení diagnózy podle mezinárodní klasifikace nemocí jsou však zohledněny údaje o histologické struktuře.

Podle dynamiky vývoje jsou:

Příznaky arachnoidních cyst rychle rostou s první variantou. Negativní dynamiku lze vysvětlit zvýšením průměru novotvaru, v důsledku čehož tvorba vytlačuje sousední tkáně a způsobuje klinický obraz neurologických poruch. Zmrazené cysty mají pozitivní trend: nezvyšují velikost a pokračují skrytě. Tato klasifikace se používá v praktické neurologii: volba léčby závisí na typu dynamiky.

Průměrná délka života závisí na dynamice. U zamrzlé cysty může člověk žít celý život a zemřít přirozenou smrtí, protože vzdělání nedosáhlo kritické velikosti. Vzhledem k nedostatku klinického obrazu tito lidé obvykle nevědí, jaký je objemový proces v hlavě.

Progresivní cysty snižují kvalitu lidského života. Cysta je nebezpečná s komplikacemi, například akutní okluzivní hydrocefalus, v důsledku čehož jsou stonky mozku vysídleny a člověk zemře v důsledku narušení životně důležitých funkcí prodloužení míchy (dýchání a kardiovaskulární funkce).

Výzva v armádě závisí na závažnosti klinického obrazu. Mladý muž je tedy v případě hypertonického syndromu a výrazných neurologických poruch v klinickém obraze zcela vyňat ze služby. Mladému muži se podává zpoždění v délce 6 měsíců nebo jeden rok, pokud jsou v jeho klinickém obraze zjištěny mírné neurologické poruchy a neexistuje žádný syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku.

Důvody

Podle původu je nádor dvou typů:

 1. Vrozená arachnoidní cysta. Druhé jméno je pravá cysta. Vrozená forma je výsledkem abnormálního vývoje centrálního nervového systému plodu při dozrávání plodu. Tyto defekty vznikají v důsledku intrauterinních infekcí (herpes, toxoplazmóza, zarděnka), intoxikace matkou (alkohol, drogy) a radiace.
 2. Získaná cysta. Rozvíjí se díky účinkům celoživotních příčin: kraniocerebrální poranění, neuroinfekce, krvácení v mozku a hematomy, operace na mozku.

Klinický obraz

Syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku je charakteristický pro každou mozkovou cystu. Jeho znamení jsou:

 • bolest hlavy, závratě;
 • nutkání zvracet;
 • hluk ucha, snížená přesnost vidění;
 • pocit pulzace v chrámech;
 • nepřesná chůze;
 • ospalost;
 • emoční labilita, slznost, krátká nálada, poruchy spánku.

Když choroba postupuje a zvyšuje se průměr, příznaky jsou výraznější. Bolest hlavy se tak stává chronickou, zhoršenou změnou polohy hlavy. Slyšení je sníženo, dochází k diplopii (zdvojení obrazu v očích), před očima, s náhlou změnou polohy těla, mouchy se objevují, v očích samy ztmavnou.

Deficit neurologických symptomů se vyvíjí. Řeč je naštvaná: pacienti hovoří nezřetelně, slova a zvuky jsou nezřetelné, pro ostatní je těžké pochopit jejich rozhovor. Koordinační sféra je naštvaná, chůze je narušena. Svalová síla je oslabena, často typem hemiparézy (snížení síly kosterních svalů na paži a noze na jedné straně těla). Možná ztráta citlivé koule na hemitipu. Vědomí je často frustrováno: je pozorována synkopa (krátkodobá ztráta vědomí). Klinický obraz je také doplněn konvulzivními záchvaty a mentálními poruchami podle typu elementárních vizuálních nebo sluchových halucinací.

Pokud je cysta vrozená, dítě se vyvíjí pomaleji. Má známky opožděného psychomotorického vývoje. Později začne sedět, později provede první kroky a vysloví první písmena. Úspěch ve škole je snížen oproti průměru ostatních dětí.

Symptomy také závisí na lokalizaci objemového procesu:

 1. Arachnoidní cysta levého temporálního laloku. Doprovázena poruchou sluchu a řeči. Pacienti často nerozumí ústní řeči, ale zůstává možnost vytvořit si vlastní věty.
 2. Arachnoidní cysta vChA. Cysta, která se nachází v zadní lebeční fosse, může stlačit a poškodit mozeček. Arachnoidní cysta mozečku povede ke zhoršení koordinace a chůze.
 3. Příznaky arachnoidní likvové cysty levé postranní štěrbiny mozku jsou obvykle vzácné. Typickým projevem je syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku. Nicméně arachnoidní cysta laterální trhliny mozku vlevo se může projevit křečemi nebo poruchami polykání.
 4. Arachnoidní cysta velké cisterny mozku se projevuje typickým hypertenzním syndromem.

Diagnostika

Dvě metody neuroimagingu mají největší diagnostickou hodnotu:

 • Počítačová tomografie. Na snímcích CT cyst mají jasné kontury. Nádor sám vytlačuje sousední struktury.
 • Zobrazování magnetickou rezonancí. Cysta na MRI má podobné parametry. Magnetická tomografie pomáhá s diferenciální diagnózou cyst, například pomocí MRI lze rozlišit arachnoidní cystu z epidermoidu. Pomocí cisternografie magnetické rezonance mohou být identifikovány stěny sousedních tkání přilehlých k cystě.

Pro novorozence jsou aplikovány screeningové metody, zejména neurosonografie a spirální počítačová tomografie. V případě pochybností je předepsáno zobrazování magnetickou rezonancí v angiografickém režimu s kontrastem.

Rutinní metody jsou také předepsány v diagnóze: kompletní krevní obraz, biochemický krevní test, analýza mozkomíšního moku. Zobrazeno neurologem, psychologem a psychiatrem. Tito odborníci hodnotí psychický a neurologický stav: integritu vědomí, citlivost, motorickou sféru, přítomnost záchvatů, halucinace nebo emocionální poruchy.

Léčba

Pokud má formace normální velikost, ošetření neplatí. Léčba léky závisí na klinickém obrazu. Nejčastěji převažuje syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku a přítomnost příznaků hydrocefalus. V tomto případě se pacientovi podávají diuretika. Snižují hladinu tekutin v těle, čímž eliminují příznaky úpadku.

Hlavním způsobem, jak odstranit příčinu těchto příznaků, je operace. V jakých případech je operace indikována:

 1. syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku a hydrocefalus způsobený tím;
 2. zvyšování deficitu neurologických symptomů;
 3. cysty ovlivňující nebo vytěsňující sousední mozkové struktury;
 4. porušování tekutin.

Ve kterých případech nelze operaci provést:

 • těžké dekompenzované stavy doprovázené poruchami vitálních funkcí (dýchání a srdeční rytmus);
 • akutní meningitida nebo encefalitida.

Průběh operace je řízen intraoperační diagnózou a neuronavigací.

 1. Endoskopie. Během operace se oddělí stěny cysty a vytvoří se zprávy s komorovým systémem, zejména mozkovými cisternami.
 2. Mikrochirurgická metoda. Nejprve se vyřízne dura mater, pak se vyříznou stěny novotvaru. Část odebraného materiálu je zaslána k laboratornímu výzkumu.
 3. Metoda posunu kapalin. Účelem operace je vypuštění cystové tekutiny do nejbližší dutiny.

Pravděpodobné pooperační komplikace:

 • likvor (možná výtok z míchy z rány);
 • nekróza rány;
 • divergence švu.

Po operaci by měl být dospělý nebo dítě sledován neurologem, oftalmologem, neuropsychologem, pediatrem a neurofyziologem. Každý rok by měla být provedena magnetická rezonance a počítačová tomografie.

Léčba není doporučena lidové prostředky. Žádný recept na tradiční medicínu nemá důkazy. Být zapojen do domácí léčby, pacient ztrácí peníze a čas.

Je nemoc nebezpečná? Komplikace a závažnost klinického obrazu závisí na typu: zmrazené nebo progresivní vzdělávání. První možnost není nebezpečná. Progresivní volumetrický proces může být fatální.

Arachnoidní cysta zadní lebeční fossy: léčba

Zda je arachnoidní cysta normální, její velikost

Cysta dostala své jméno díky své poloze uvnitř arachnoidní (v latině - arachnoidské) mozkové výstelce. Obvykle jsou v místě svého vzhledu desky utěsněny a odděleny. Míchaná tekutina vstupuje do dutiny mezi nimi vytvořené. Podle statistik se tyto cysty vyskytují u asi 4% lidí. Ve většině případů jsou asymptomatičtí.

Detekce arachnoidní lymfatické cysty není variantou normy. Ale pacient si nemusí být vědom svého života po celý život. Bez klinických projevů jsou zpravidla léze o velikosti nejvýše 2–3 cm velké, důležité je také umístění cysty a absence známek komprese mozku.

Pokud se cerebrospinální tekutina hromadí hodně, pak cysta stiskne mozkovou kůru, což způsobuje příznaky objemného intrakraniálního procesu. Cysty podle objemu tekutiny jsou:

 • malé (do 30 ml) - mají lokální účinek a ztrátu lokálních mozkových funkcí;
 • médium (až 70 ml) - má dlouhodobý negativní vliv;
 • velké (od 70 ml) - omezují rezervní prostor mozku, způsobují posunutí jeho struktury, nebezpečné pronikání dříku do týlního otvoru.

Umístění arachnoidních cyst je jiné, ale nejčastěji se nacházejí v oblasti tureckého sedla, v blízkosti cerebellum, v blízkosti sulku oddělujícího frontální a parietální laloky od temporálních laloků.

Doporučujeme přečíst článek o arachnoiditidě mozku. Z ní se dozvíte o příčinách vzniku arachnoiditidy mozku, typech arachnoiditidy, metodách diagnostiky a léčbě zánětu arachnoidní membrány mozku.

A více o cystě choroidního plexu.

Příčiny

Patologie může mít vrozený a získaný původ. Během období prenatálního vývoje je tvorba cyst způsobena:

 • infekce - rubeola, herpes viry a cytomegálie, toxoplazmóza;
 • intoxikace - kontakt s toxickými chemikáliemi na pracovišti, alkohol, kouření, drogová závislost, léky s škodlivými účinky na plod (teratogenní);
 • ionizující záření;
 • intenzivní tepelné působení - lázně, sauny;
 • solárium, dlouhé opalování na pláži;
 • genetické abnormality;
 • nedostatek placentárního oběhu;
 • těhotenství konfliktu rhesus;
 • diabetes mellitus.

Získané arachnoidní cysty mozku provokují:

 • zranění (otřesy, otlaky), operace;
 • meningoencefalitida, arachnoiditida, absces;
 • mozkové krvácení;
 • ischemická mrtvice.

Je třeba mít na paměti, že traumatické a zánětlivé poranění, neuroinfekce, poruchy mozkové cirkulace, zvýšený intrakraniální tlak mohou způsobit nejen tvorbu cysty, ale také růstové faktory, které již existují.

Typy arachnoidních cyst

Primární (vrozené) mozkové cysty zahrnují abnormality mozku. Jsou izolovány nebo kombinovány s jinými abnormalitami v tvorbě mozkových struktur, vnitřních orgánů (Fallotova tetrad, hypoplazie nebo absence corpus callosum, arteriovenózní malformace). Sekundární se objeví po narození na pozadí zánětu, mrtvice, zranění.

S proudem arachnoidní cysty je zmrazená, stabilní. Může mít skrytý průtok a nepředstavuje zdravotní riziko. S progresivními symptomy se zvyšuje dutina formace, což vede k vzniku nových znaků, z nichž některé představují ohrožení života.

V závislosti na lokalitě se rozlišuje několik klinických odrůd cerebrospinálních cerebrálních cyst arachnoidů.

Retrocerebelární

Tyto cysty se nacházejí za mozečkem. Když je zmáčknuta, chůze je narušena, pohyby se obtížně koordinují, získávají hloupost, nedobrovolnost se objevují. Charakterizován paroxyzmální závratě, nevolnost, tinnitus. Oči se pohybují ze strany na stranu (běžící pohled).

Časová oblast

Pacienti s velkými cystami zhoršují učení a schopnost zapamatovat si informace, hudbu a tváře známých lidí. Čtení, vnímání prostorového uspořádání objektů může trpět. Možná pokles vidění a sluchu, křečovitý syndrom, periodická slabost končetin.

Zadní lebeční fossa

Komprese kmenových struktur medulla oblongata vede k respiračním poruchám a regulaci srdečních kontrakcí, poruchám chůze a koordinaci pohybů. Toto uspořádání arachnoidní cysty je nebezpečné s progresivním průběhem, protože velké velikosti vedou ke komatu s fatálním výsledkem.

Parietální oblast

Komprese mozkové tkáně je doprovázena ztrátou kloubů a svalových pocitů. Pacienti si nemusí být vědomi svých končetin, porušili písemnou i ústní řeč, pozornost k vizuálním podnětům. Zvýšená citlivost na bolest.

Levá a pravá čelní oblast

Tyto zóny jsou zodpovědné za funkce motoru. Když jsou mozkové struktury komprimovány, ztrácí se schopnost účelových pohybů, přechodná paralýza nebo paréza (svalová slabost), při chůzi padají na záda.

Velké cysty nebo rostoucí po dlouhou dobu mění myšlení a chování pacientů. Objevuje se impulzivita, podrážděnost, ztracený zájem o druhé, snížená duševní aktivita, je zde nezřetelná řeč.

Klinické příznaky arachnoidní cysty

Ve většině případů je cysta detekována při zkoumání novorozence nebo dospělého v důsledku diagnózy jiných onemocnění mozku. Vrozené abnormality se mohou objevit poprvé až po 30–50 letech na pozadí infekce, úrazu a poruch mozkové cirkulace při ateroskleróze nebo hypertenzní krizi.

Pokud cysta roste ve velikosti, je v ní intenzivní akumulace tekutiny, pak dochází k cerebrálním a fokálním symptomům:

 • přetrvávající bolesti hlavy;
 • záchvaty závratí;
 • hluk v hlavě, těžkost, pulzace;
 • porucha chůze (roztřesení);
 • nestabilitu při změně polohy těla.

Ateroskleróza mozkových cév

Intenzivní růst je charakterizován zvýšenou bolestí hlavy. To je doprovázeno nevolností, retching, zvracení, tlak na oči. Klinické projevy velkých formací zahrnují:

 • ztráta sluchu a zraku;
 • vzhled dvojitých předmětů, blikání bodů a skvrn před očima;
 • brnění a znecitlivění končetin, slabost svalů na jedné straně těla;
 • konvulzivní syndrom;
 • omdlévání;
 • porucha řeči;
 • sluchové a vizuální halucinace;
 • mentální retardace u dětí.

S dalším nárůstem se zvyšují známky komprese mozkových struktur. S jejich dlouhou existencí jsou neurony zničeny. Neurologický defekt se stává nevratným, což vede pacienty k postižení. Pokud tekutina rychle vstoupí do dutiny arachnoidní cysty, její stěny mohou prasknout. Tento stav je nesmírně nebezpečný pro život.

Podívejte se na video o příznacích a vývoji arachnoidních cyst:

Diagnostika vzdělávání

Příznaky zjištěné u pacienta během lékařského vyšetření nemají charakteristické znaky. Jsou obsaženy ve všech hmotnostních jednotkách: maligních a benigních nádorech, metastázách, intracerebrálním a obaleném krvácení, abscesu, cystě v mozkové tkáni.

Provádění primární diagnózy a instrumentálního vyšetření pomocí elektroencefalografie, reoencefalografie a ultrazvuku mozku také neumožňuje rozlišit arachnoidní cystu od jiných podobných onemocnění. Spolehlivé informace lze získat tomografií - multispirálním počítačem nebo magnetickou rezonancí.

Nejlepší možností je MRI s kontrastními tepnami. Důležitým rozdílem mezi nádorem a arachnoidními cystami je neschopnost těchto nádorů akumulovat kontrast, zatímco novotvary mají dobře vyvinutou vaskulární síť. Neuroimaging s tomogramy pomáhá rozlišit cyst od mrtvice, encefalitida, hygroma, a hematom pod tvrdým shell mozku.

Je důležité poznamenat, že u vrozených arachnoidních cyst u dětí je nutné vyšetřovat mentální funkce. Přítomnost této tvorby v mozku narušuje vzájemný vztah neuronů, který může být doprovázen změnou vyšší nervové aktivity. Proto je dítěti doporučeno, aby se poradil s psychiatrem i v nepřítomnosti fokálních a mozkových projevů.

Léčba arachnoidní cysty

Pokud je detekována cysta s asymptomatickým průběhem, pacientům není podána žádná speciální léčba. Současně je povinná pozorování neuropatologa a minimálně jednou ročně se provádí tomografie pro kontrolu velikosti. Pro malé mražené formace je také možné dynamicky sledovat a užívat léky ze skupiny analgetik a diuretik, vaskulárních látek.

Indikace pro operaci mohou být:

 • progresivní nárůst;
 • známky komprese mozku;
 • epileptické záchvaty;
 • intrakraniální hypertenze;
 • nedostatek účinku léků proti bolesti, diuretik.

V závislosti na velikosti a umístění neurochirurga si může vybrat jeden z typů odstranění cysty:

 • Kompletní excize s hrozbou prasknutí nebo krvácení. Operace je traumatická a vyžaduje dlouhé zotavení. Často je zde neurologický defekt.
 • Endoskopická fenestrace v nepřítomnosti komplikací. Po trepanaci lebky se odstraní obsah cysty a aby se zabránilo opětovnému hromadění, je dutina spojena s mozkovou komorou nebo subarachnoidním prostorem.
 • Posun - vytvoření shuntu, skrze který proudí obsah cysty do dutiny břišní a je absorbován. Často komplikované ucpáním bočníku.

Onemocnění zvané arachnoiditida

Arachnoidní cysta zadní kraniální fossy je dutina s kapslí naplněnou tekutým nebo polotekutým výpotkem, jehož tenké stěny tvoří arachnoendotheliální buňky lemující prostor centrálního nervového systému. Z velké části se v prostoru mezi mozkem a jeho pochvou vytváří anomálie.

Vědci dělí tyto cystické formace do dvou typů:

 1. Primární cysta - vrozená anomálie vzniklá během embryogeneze v důsledku defektů ve vývoji nervové trubice, v důsledku zneužívání budoucí matky během těhotenství alkoholem, cigaretami, drogami;
 2. Sekundární cysta je získaná patologie, která se vyvíjí v důsledku vážných onemocnění, poranění centrálního nervového systému nebo zánětlivých procesů v mozku a míše.

Muži trpí onemocněním mnohem častěji než ženy. A pokud se u samce vytvořila cysta zadní lebeční kosti, postupuje rychleji, což je vyjádřeno ve zdravotním stavu - čím větší je nádor, tím horší je pocit, čím více se objevuje komplikace: částečná ztráta zraku, sluchu, třes končetin, poruchy řeči, ztráty paměti a mnoho dalších nepříjemných jevů.

Faktory vývoje arachnoidní cysty

Příčiny vzniku cysty v zadní lebeční fosse mohou být velmi rozdílné, ale nejčastěji je patologie vytvořena v důsledku následujících faktorů:

 • poškození mozku vedoucí k zánětu (encefalitida, meningitida);
 • vrozená absence procesů nervových buněk;
 • částečná nepřítomnost vláken plexusového nervu;
 • traumatické poranění mozku;
 • operace mozku;
 • Marfanův syndrom je dědičná patologie charakterizovaná nedostatkem pojivové tkáně.

Množství kapalného obsahu se rychle zvyšuje v cystické tvorbě PFD. Někdy i menší otřes mozku přispívá k růstu novotvaru.

Také arachnoiditida je důsledkem takových infekčních onemocnění, jako jsou chřipka, plané neštovice, cytomegalovirus, spalničky a chronické hnisavé záněty, jejichž umístění je lebeční oblast: sinusitida, angína, zánět středního ucha, zánět středního ucha, periodontitida a jiná onemocnění ucha, krku a nosu.

K onemocnění přispívá mnoho negativních faktorů:

 • syndrom chronické únavy;
 • genetika;
 • rysy intrauterinního vývoje;
 • oběhové poruchy a poruchy;
 • mozkové krvácení;
 • otrava těla toxiny (alkohol, drogy);
 • obtížné pracovní podmínky v nepříznivých klimatických podmínkách;
 • virová a infekční onemocnění;
 • opakovaná zranění.

Během tvorby patologie dochází k zesílení arachnoidní dura mater, adhezivní proces v membráně se vyvíjí, v důsledku čehož vzniká nádor, naplněný mozkomíšním močením. O něco později se tekutá hmota stává hustší a promění se v benigní nádor.

Cysta zadní kraniální fossy se zřídka stává zhoubným nádorem.

Vliv anomálie v zadní lebeční fosse na dítě

Stojí za zmínku, že první trimestr těhotenství je považován za zásadní pro budoucí dítě, protože v této době se tvoří orgány a systémy, včetně mozkové tkáně. Pokud během tohoto období těhotná žena trpěla virovými nebo infekčními chorobami, jako je meningitida, chřipka, STI nebo HIV, zneužívaný alkohol, tabák a omamné látky, mohlo by to přispět k defektům nervových trubic a následně k deformacím a patologickým stavům vývoje mozku. Také výskyt arachnoidní cysty může znamenat obtížné porod, to znamená, že nádor vznikl na pozadí poranění porodů.

Po narození dítěte může matka pozorovat příznaky spojené s novotvarem v zadní lebeční fosse. Pokud je dítě neklidné, často se opakuje, neodpovídá na hračku, hlas příbuzných - měli byste okamžitě navštívit dětského neurologa.

Stojí za povšimnutí, že cystická výchova u dětí je charakterizována pomalým růstem nebo se může sama rozpustit bez konzervativní léčby. Při rychlém nárůstu cysty, což má škodlivý vliv na mozkovou tkáň, je nutný chirurgický zákrok. Chirurgie k odstranění tvorby arachnoidů u dítěte neovlivňuje intelektuální a fyzický vývoj dítěte, pokud cysta postihuje malou oblast mozku.

Příznaky CSF CSF

U malých velikostí je nemoc asymptomatická. Ale s růstem nádoru se objevují charakteristické příznaky:

 • pravidelné bolesti hlavy;
 • pocit nevolnosti, zvracení;
 • narušení koordinace pohybů;
 • dočasné ochromení částí těla;
 • v přítomnosti velké cysty - výskyt halucinací;
 • duševní poruchy;
 • svalová kontrakce.

Diagnostická opatření pro detekci arachnoidních cyst

Následující metody pomáhají detekovat přítomnost novotvarů arachnoidního likéru zadního lebečního fossa:

 • MRI s kontrastním činidlem - pomáhá určit parametry, lokalizaci a strukturu nádoru a intravenózní kontrast přispívá k formulaci správné diagnózy, odlišuje benigní nádor od maligního, protože maligní tvorba akumuluje kontrast;
 • Dopplerův ultrazvuk - pokud je během zákroku patrné zúžení cév krku a hlavy, znamená to nedostatek krevního oběhu v mozku. Z tohoto důvodu vymizí části šedé hmoty a v zadní lebce se objeví cysta.

Práce centrálního nervového systému přímo souvisí s oběhovým systémem, takže pro správnou diagnózu je nutné provést kardiologickou studii. Poruchy srdce mají negativní vliv na mozek, protože orgán je nedostatečně zásobován krví. Také během diagnózy věnujte pozornost hladině cholesterolu v krvi a srážení krve. Zvýšený cholesterol a srážení přispívají k blokování mozkových cév, což vede ke vzniku cyst. Navíc je důležitá kontrola krevního tlaku.

O příznacích

Cysta zadního lebečního fossa, podobně jako retrocerebelární typ tumoru, obvykle neprokazuje příznaky. Tyto nově vytvořené struktury jsou stanoveny, když je pacient vyšetřován obvyklým způsobem. Také s diagnostickými opatřeními k určení patologií neurologické povahy s podobnými příznaky.

Subcerebelární cysta OCF má nespecifické symptomy. Závažnost symptomatických projevů nádorů obou typů je přímo závislá na tom, kde se nádor nachází, jakou má velikost. Mnoho pacientů má mozkovou kliniku, která se projevuje kompresí specifických oblastí mozku. V ojedinělých případech se projevuje fokální typ symptomů v důsledku hygromické tvorby nebo skutečnosti, že se cysta odlomila.

Hlavní symptomy retrocerebelárního a arachnoidního typu cystového novotvaru se projevují tím, že:

 • pacient pociťuje závratě a má bolesti hlavy, což není způsobeno jinými okolnostmi (při užívání léků, přepracováním, v anemickém stavu, pokud je žena těhotná);
 • to bude také nause a slza, který není kvůli jiným důvodům;
 • jeho psychika bude naštvaná, objeví se halucinační stavy;
 • zjevné křečovité jevy;
 • koordinace bude přerušena;
 • necitlivé ruce a nohy se připojí k hemiparéze;
 • dojde k pocitu, že se hlava otevírá, je těžká, v ní něco pulzuje;
 • sluchové a zrakové funkce jsou narušeny;
 • zvukové efekty budou neustále slyšet;
 • pokud pohnete hlavou, bolest se zesílí;
 • vědomá aktivita zmizí.

Pokud má pacient sekundární typ arachnoidního nádoru mozku, bude klinika doplněna o jakékoli známky patologické patologie nebo poranění, které je hlavní příčinou jeho vzniku.

O diagnostice

Hlavní diagnostickou metodou pro detekci benigního novotvaru je vyšetření vyšetření magnetickou rezonancí, CT sken pro identifikaci nádoru, určení jeho polohy, velikosti.

Se zavedením kontrastní látky je možné tuto cystu odlišit od maligního novotvaru, který je náchylný k akumulaci kontrastní látky, na rozdíl od benigní arachnoidní cysty.

Je důležité vědět, že tento nádor je považován za výsledek jiné patologie neurologické povahy nebo zhoršeného fungování některého tělesného systému. K identifikaci příčin se používají také následující diagnostická opatření:

 • řada krevních testů, které detekují infekční autoimunitní onemocnění, také hladinu cholesterolu, srážení krve;
 • Dopplerovský typ vyšetření, nezbytný pro zjištění průchodnosti plavidel;
 • denní analýza krevního tlaku;
 • diagnóza srdeční aktivity.

Správná identifikace příčin vzniku arachnoidních cyst zajišťuje úspěšnou léčbu tohoto novotvaru a minimalizuje recidivy.

O léčbě

Podle dynamického průběhu cystických útvarů existují cysty bez růstu růstu a se zvětšováním jejich velikosti. První z nich nebolí, nejsou rizikem pro kompletní práci mozku. Takové případy nevyžadují léčbu. Pro obstrukční léze jsou nutná diagnostická opatření a léčba k určení příčin vzniku novotvaru a další prevenci.

U progresivních typů nádorů zahrnuje léčba opatření zaměřená na identifikaci s odstraněním příčin kořenů, díky kterým byla vytvořena cysta. Poté následuje odstranění nádoru.

Středně velké cysty se odstraňují léky, kde se ošetření provádí individuálně. Pacient je pozorován lékařem až do úplného uzdravení. Léčit lékaře bude následující:

 • longidáza, léčiva, která eliminují adheze;
 • Actovegin, Gliatilin aktivuje tkáňové metabolické procesy;
 • Viferon, Timogen posiluje imunitní systém;
 • Pyrogenální viry Amiksinom jsou zničeny.

Pokud jsou konzervativní léčebná opatření neúčinná, jsou zapotřebí radikální opatření. Operace jsou zobrazeny na adrese:

 • pravděpodobnost přerušení cysty;
 • mentální odchylky pacienta s častými křečemi;
 • zvýšený intrakraniální tlak;
 • zhoršené fokální symptomy.

Během chirurgických operací cysta:

 • odtok ─ odstraní mozkomíšní tekutinu, vytvořenou v mozkové dutině odsáváním jehly;
 • shunt ─ vytvořte drenáž, zatímco tekutina teče;
 • tvorba fenestry formation cysty.

Lidové cesty

Pokud cysta nevykazuje příznaky, podporujte tělo tradičními léky. Jeden z nich:

 • Trvejte na trávníku. Zmírňuje bolest hlavy. Přijměte 79 dní. Pokud je to nutné, opakujte kurz. Vezměte 100 g jemně nasekaných stonků nebo semen. Nalije se 500 ml olivového oleje. V temné místnosti by neměly být uchovávány déle než tři týdny. Potom musí být olej několikrát protažen tkaninou. Vezměte připravený lék intranasálně ne více než 3x denně, pár kapek.

Příčiny onemocnění a symptomů

 • Příčiny onemocnění a symptomů
 • Přítomnost cysty u dítěte
 • Detekce patologie u novorozence
 • Taktika a metody terapie
 • Důsledky a komplikace
 • Preventivní opatření

Důvody vzniku arachidové cysty u osoby v zadní lebeční fosse mohou být velmi odlišné. Problém se nejčastěji vyskytuje pod vlivem následujících faktorů:

 • zánět sliznice mozku nebo míchy;
 • ageneze nervových vláken;
 • nepřítomnost malé části corpus callosum;
 • mechanické poranění mozku;
 • operace mozku;
 • Marfanova nemoc a tak dále.

Cysta roste ve velikosti vzhledem ke skutečnosti, že množství tekutiny v dutině rychle roste. Ovlivňuje také vývoj zánětlivého procesu sliznice mozku. Často i menší otřes mozku se stává impulsem pro růst cyst.

Příznaky, které indikují přítomnost arachnoidní cysty, se mírně liší v závislosti na jejich velikosti. Někdy mohou být příznaky nepřítomné, což je velmi vzácné. Pokud je cysta vrozená, pak se první příznaky problému mohou objevit blíže dvaceti letům života člověka.

Hlavní znaky přítomnosti tohoto typu cysty jsou považovány za následující:

 • přetrvávající bolesti hlavy různých stupňů a intenzity;
 • častá nevolnost a / nebo zvracení;
 • narušení koordinace;
 • částečná nebo dočasná paralýza jedné poloviny těla;
 • pokud je cysta dostatečně velká, objeví se halucinace;
 • kompletní nebo částečná duševní porucha;
 • mohou být narušeny častými a poměrně silnými záchvaty.

Přítomnost cysty u dítěte

Dítě může mít tento problém v důsledku zánětlivého procesu během vývoje plodu. Navíc v některých situacích je příčinou poranění během porodu, určité nepravidelnosti ve vývoji dítěte v době vzniku embrya, meningitida v různých stadiích.

Pokud byl nádor nalezen u dítěte, musí lékař neustále sledovat její stav a způsob, jakým se vyvíjí. Pokud se zjistí, že cysta postupuje příliš rychle, pak se zpravidla rozhoduje o úplném odstranění nádoru. Detekce cysty v lebeční fosse dítěte je možná pouze s pomocí ultrazvuku, a proto, pokud si všimnete i menších příznaků, měli byste se poradit s odborníkem, aby provedl důkladné vyšetření.

Detekce patologie u novorozence

Pokud má novorozené dítě cystu, může vzniknout v důsledku vývoje meningitidy nebo jiného zánětlivého procesu i během vývoje plodu. Kromě toho je příčinou v tomto případě častěji trauma přijatá dítětem nebo vrozená patologie.

Detekujte problém u novorozence pouze ultrazvukem. Je třeba mít na paměti, že tyto nádory se nedokáží vyřešit sami, a proto je nutné, aby lékař tuto situaci kontroloval a v případě potřeby učinil okamžitá opatření k odstranění nebo léčbě cysty v zadní lebeční fosse novorozence.

Taktika a metody terapie

Léčba se zpravidla zahajuje, když se cysta začne rychle zvětšovat a objeví se první příznaky, které mohou naznačovat, že není přítomna. Aby bylo možné zahájit léčbu včas, pravidelně navštěvujte specialisty a provádějte nezbytné vyšetření.

Pokud cysta postupuje prudce a rychle, ve většině případů může být léčba pouze chirurgická.

Když k tomu dojde, radikální chirurgický zákrok: trepaning pacientova lebky a pak odstranění nádoru ze zadní fossy. Jak ukazuje praxe, tato léčba je často příčinou vážných zranění u lidí, a proto se používá jako poslední možnost.

Nádor můžete odstranit z lebky jiným způsobem, který se používá o něco častěji. K eliminaci dochází pomocí speciální drenážní trubice, díky které odborníci čerpají tekutinu z cysty posunováním. Ale tato metoda je také považována za velmi nebezpečnou, protože existuje velmi vysoké riziko infekce.

Další metodou léčby je endoskopie. V tomto případě je nádor propíchnut a celý obsah je z něj jemně čerpán. Poranění pacienta v takové situaci je považováno za minimální, ale zdaleka není používáno pro všechny nádory lidské lebky.

Důsledky a komplikace

Pokud nezačnete léčit arachnoidní cyst zadního lebečního fossa v čase, tekutina se může začít rychle hromadit, což bude mít vliv na zvýšení velikosti nádoru a pak bude vyvíjet tlak na mozek. V důsledku toho se mohou vyskytnout poruchy sluchu, zraku, řeči, paměti a dalších poruch. Pokud se cystová pochva vypukne v pozdějším stadiu onemocnění, může být dokonce smrtelná.

Arachnoidní cysta zadní lebeční fossy: stojí za to se bát?

Arachnoidní cysta je dutina vytvořená mezi okvětními lístky arachnoidní (arachnoidní) meningy. Jeho druhé jméno (“likér”) byl kvůli skutečnosti, že uvnitř to je vyplněno cerebrospinální tekutinou, nebo cerebrospinální tekutina. V medicíně je také synonymem pro toto onemocnění - arachnoiditis. Podle Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10, která je stejná pro celý svět od roku 2007, je kód této choroby Q04.6.

Arachnoidní cysta occipidae - co to je?

Arachnoidní cysta zadního lebečního fossa je typ mozkových nádorů mozkomíšního moku. Zvláštnost cysty zadní kraniální fossy spočívá v tom, že méně často než jiné druhy přecházejí do onkologie.

Nebezpečí arachnoidní cysty je růst nepříjemných neurologických symptomů, negativní vliv na mozkové funkce, smyslové orgány. Existuje možnost smrti z ruptury cysty, její transformace na onkologii.

Faktory ovlivňující vývoj arachnoidních cyst

Onemocnění se může vyvinout jako komplikace závažných onemocnění, která se dříve vyskytla. Zejména příčiny vzniku cysty mozkomíšního moku v mozku mohou být:

 • Zánětlivá onemocnění mozku (meningitida, encefalitida);
 • infekční onemocnění (plané neštovice, chřipka, spalničky, cytomegavirus, hnisavé záněty v oblasti hlavy);
 • traumatické poranění mozku;
 • chirurgie lebeční;
 • Marfanův syndrom (geneticky determinovaná patologie pojivové tkáně);
 • vrozené patologie nervových vláken.

Faktory ovlivňující výskyt cyst v mozku:

 • kardiovaskulární a oběhové poruchy;
 • mozkové krvácení;
 • diabetes mellitus;
 • opakovaná poranění hlavy;
 • genetická predispozice;
 • patologie intrauterinního vývoje plodu v prvním trimestru těhotenství (s přirozenou povahou cysty);
 • užívání drog, alkohol, otrava;
 • syndrom chronické únavy;
 • nepříznivé životní podmínky, práce, která velmi oslabuje tělo;
 • záření;
 • špatné životní podmínky těhotné ženy (špatná výživa, stres, emocionální přetížení, nedostatek odpočinku);
 • užívání léků těhotné ženy, kouření, pití alkoholu;
 • obtížný porod s přidruženými komplikacemi (traumatické poranění mozku novorozence).

Kombinace těchto faktorů zvyšuje negativní dopad. U zamrzlé cysty může každý z nich způsobit růst tumoru.

Typy arachnoidních cyst

Cysta zadní lebeční fossy (ICF) je dutina s uzavřenými stěnami s tekutým nebo hustým obsahem. Medicína zvažuje dva typy takových nádorů, které je vymezují na základě původu:

 • Vrozený - vznikl před narozením osoby, tj. intrauterinní;
 • Získané - vzniklé v osobě po narození v důsledku vystavení nepříznivým faktorům.

Cysta může být jednoduchá (sestávat výhradně z buněk arachnoidní dury) nebo komplexu (také zahrnovat elementy jiných tkání).

Kromě toho jsou všechny arachnoidní cysty rozděleny do několika typů lokalizace.

Normální arachnoid a retrocerebelární

Roentrocerebelární cysta se nenachází na povrchu mozkové membrány, jako normální arachnoid, ale nachází se hluboko v šedé hmotě za mozečkem.

Běžná cysta je často lokalizována v mezeře mezi rukávy arachnoidní membrány, kde se tekutina tekutiny může hromadit. Retrocerebelární neoplazma tohoto druhu ničí buňky hlubokých vrstev mozku, které rostou na svém místě.

Cysta časové oblasti

Cysta v časové oblasti se může tvořit jak na pravé, tak na levé straně. Symptomy v každém z těchto případů budou poněkud odlišné. Důvodem je zaměření léze na různé části mozku, které kontrolují různé funkce v těle.

Fosa kyčelní zadní lebeční

Umístění v zadní lebeční fosse má své vlastní charakteristiky. Zde je místo, kde mozek plynule přechází do páteře. Jakýkoliv novotvar zde může narušit komunikaci při přenosu nervových impulzů z mozku do míchy a naopak.

Kromě lebečních nervů, které vedou impulsy k smyslům, zde leží velké krevní cévy a nachází se mozeček, který je zodpovědný za rovnováhu a koordinaci pohybů.

Jedná se o velmi nebezpečný typ onemocnění, při kterém je možné porušit dýchání, funkci srdce a schopnost normálního pohybu. S rychlým růstem cysty OCV může být kóma fatální.

Příznaky onemocnění

Projevy onemocnění závisí na velikosti cysty. Pokud jsou malé, až do průměru 2 až 3 cm, pak může být nemoc asymptomatická.

S růstem novotvaru se však příznaky projeví tak či onak, z nichž hlavní jsou konstantní bolesti hlavy a nevolnost s retchingem.

Jiné projevy onemocnění:

 • Ztráta koordinace, nejistota chůze, potíže s udržováním rovnováhy;
 • periodická paralýza končetin;
 • změny duševního stavu osoby;
 • jak cysta roste - halucinace;
 • vznik záchvatů.

Pokud se cystina mozkomíšního moku vytvořila u dítěte v období intrauterinního vývoje, pak jsou jeho prvními příznaky neklid, mnohonásobná regurgitace, potíže s pohybem paží a nohou, nedostatek odezvy na hlas dospělých, jasných objektů.

Čím více tekutin se hromadí v dutině, tím horší je nemoc. Pokud je objem mozkomíšního moku až 30 ml, je cysta považována za malou, projevuje se změnou lokálních funkcí v oblasti mozku. S objemem 30 až 70 ml se považuje za střední; symptomy se zvyšují a projevují ve vzdáleném období. Pokud se cerebrospinální tekutina hromadí více než 70 ml, je to velká cysta, která tlačí na mozkovou tkáň a představuje nebezpečí pro život pacienta.

Příznaky nádoru u mužů a žen

Arachnoiditida často postihuje mužskou část populace. Podle světových statistik se toto onemocnění vyskytuje 4krát častěji u mužů než u žen. Zatímco medicína nemohla odpovědět na otázku, proč se to děje.

Kromě toho, mužští pacienti zaznamenávají rychlejší růst cyst, stejně jako častější šíření růstu do sousedních tkání. U žen, cysta dává méně komplikací a je delší ve zmrazeném stadiu.

Když se cyst nachází v člověku vojenského věku, je mu dán odpočinek z vojenské služby, poslaný k dalšímu vyšetření a léčbě. Další akce závisí na jejich výsledku.

Ozbrojené síly neprovádějí okamžitě, pokud je detekována intrakraniální hypertenze, objeví se příznaky onemocnění. To platí i pro jednotlivé poruchy spojené s koordinací, viděním, sluchem atd.

Diagnóza arachnoidní cysty

Detekce onemocnění musí začít návštěvou neurologa, který provede řádné vyšetření. Je důležité rozlišovat cystický vřed od onemocnění s podobnými neurologickými projevy: různé typy nádorů, krvácení, hematomy, abscesy a další.

Nejpřesnější metoda pro diagnostiku nádorů v mozku je považována za MRI s vaskulárním kontrastem. To vám umožní zjistit nejen přítomnost nádorů, ale také jeho vzhled a přesnou lokalizaci. Existuje také variace této metody - multispirální počítačová tomografie.

Používají se také ultrazvuk mozku, EEG, reencefalografie. V případě vrozené arachnoidní cysty se doporučuje vyšetřit neurologem a psychiatrem, a to i v případě, že dítě nemá žádné viditelné mentální abnormality. To je nezbytné pro studium povahy nervových spojení, která ovlivňují vyšší nervovou aktivitu.

Laboratorní krevní testy na srážení, cholesterol, autoimunitní onemocnění, neuroinfekce.

Léčba cysty CSF CSF

Při malé velikosti nádoru a absenci symptomů je pacient monitorován neurologem. Alespoň jednou ročně se provádí počítačová tomografie mozku, aby se sledovala další progrese onemocnění. Lékař může předepsat léky, které zlepšují práci cév, diuretik, analgetik.

Často se však předepisuje radikální léčba ve formě operace. Obvykle jsou indikace:

 • Rychlý nárůst velikosti cysty;
 • silný nárůst intrakraniálního tlaku;
 • epileptické záchvaty;
 • progresi onemocnění v důsledku komprese mozkové tkáně;
 • neefektivnost dříve předepsaných léků.

Chirurgickou léčbu cysty ACF lze provést třemi způsoby:

 1. Posunování (čerpání obsahu cysty do břišní dutiny pomocí speciálního shuntu);
 2. endoskopii (čerpání CSF z cysty otvorem v lebeční kosti, po kterém je prázdná dutina spojena s mozkovou komorou nebo pochvou);
 3. excize cyst (s hrozbou ruptury cysty nebo krvácení).

Třetí typ operace vyžaduje dlouhodobé zotavení pacienta.

Možné následky a komplikace

Po radikální intervenci s excizí cysty mohou přetrvávat některé neurologické důsledky. Záleží na stavu pacienta, komorbiditách, realizaci lékařských doporučení.

Nejzávažnější následky (postižení, slepota, hluchota, nesnesitelné bolesti hlavy, přestávka s vylitím mozkomíšního moku, smrt) jsou možné v případě pozdní detekce velké cysty.

Arachnoidní cysta je typ benigního tumoru. Praxe ukazuje, že může být znovuzrozena na rakovinu, ale ve skutečnosti není mnoho takových případů.

Prognóza a prevence pro pacienty

Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, posílení imunitního systému, minimalizace stresu, pravidelná lékařská vyšetření pro včasnou detekci a léčbu nemocí. To platí zejména pro nastávající matky.

Ale pokud je cysta stále nalezena, nepanikařte. Je nutné být u lékaře pozorován a řídit se jeho doporučeními, aby si odpočinul.

U některých pacientů se po léčbě objeví recidivující cysta. V případě recidivy onemocnění je nutná pravidelná kontrola hladiny cholesterolu, krevního tlaku, léčby stávajících onemocnění.

S včasnou léčbou je však prognóza dobrá. Mnoho pacientů je plně obnoveno a rozloučit se s cystou navždy.

Příčiny, příznaky a léčba arachnoidní cysty zadní lebeční fossy

Arachnoidní cysta zadní lebeční fossy je malá dutina, která se naplní tekutinou. Jeho stěny jsou tvořeny speciálními buňkami arachnoidní membrány. Mezi mozkem a jeho pochvou se zpravidla vytváří arachnoidní cystická CS.

Existují dva typy tohoto onemocnění: vrozená cysta a získané. Posledně uvedený typ může nastat v důsledku komplexního onemocnění: zánětu míchy nebo mozku, Marfanovy nemoci, nepřítomnosti části korpusového vápna u lidí a také v důsledku chirurgického zákroku. Zpravidla lze na povrchu cysty vidět jizvy pavouka.

Jak ukazují četné statistiky, tumory tohoto typu se nejčastěji vyskytují u mužů. V tomto případě se cysta vyvíjí poměrně rychle a zvětšuje se. U žen je tento jev vzácnější a růst tumoru se vyskytuje několikrát pomaleji.

Je zajímavé, že velikost nádoru přímo ovlivňuje nástup symptomů onemocnění. Pokud je velikost cysty velmi velká, může způsobit částečnou ztrátu sluchu nebo dokonce vidění. Může dojít k poruchám řeči, výpadkům paměti, křečím atd.

Příčiny a příznaky cystického vředu

Důvody vzniku arachidové cysty u osoby v zadní lebeční fosse mohou být velmi odlišné. Problém se nejčastěji vyskytuje pod vlivem následujících faktorů:

 • zánět sliznice mozku nebo míchy;
 • ageneze nervových vláken;
 • nepřítomnost malé části corpus callosum;
 • mechanické poranění mozku;
 • operace mozku;
 • Marfanova nemoc a tak dále.

Cysta roste ve velikosti vzhledem ke skutečnosti, že množství tekutiny v dutině rychle roste. Ovlivňuje také vývoj zánětlivého procesu sliznice mozku. Často i menší otřes mozku se stává impulsem pro růst cyst.

Příznaky, které indikují přítomnost arachnoidní cysty mozku, se mírně liší v závislosti na jeho velikosti. Někdy mohou být příznaky nepřítomné, což je velmi vzácné. Pokud je cysta vrozená, pak se první příznaky problému mohou objevit blíže dvaceti letům života člověka.

Hlavní znaky přítomnosti tohoto typu cysty jsou považovány za následující:

 • přetrvávající bolesti hlavy různých stupňů a intenzity;
 • častá nevolnost a / nebo zvracení;
 • narušení koordinace;
 • částečná nebo dočasná paralýza jedné poloviny těla;
 • pokud je cysta dostatečně velká, objeví se halucinace;
 • kompletní nebo částečná duševní porucha;
 • mohou být narušeny častými a poměrně silnými záchvaty.

Příčiny cysty u dítěte

Dítě může mít tento problém v důsledku zánětlivého procesu během vývoje plodu. Navíc v některých situacích je příčinou poranění během porodu, určité nepravidelnosti ve vývoji dítěte v době vzniku embrya, meningitida v různých stadiích.

Pokud byl nádor nalezen u dítěte, musí lékař neustále sledovat její stav a způsob, jakým se vyvíjí. Pokud se zjistí, že cysta postupuje příliš rychle, pak se zpravidla rozhoduje o úplném odstranění nádoru. Detekce cysty v lebeční fosse dítěte je možná pouze s pomocí ultrazvuku, a proto, pokud si všimnete i menších příznaků, měli byste se poradit s odborníkem, aby provedl důkladné vyšetření.

Patologie u novorozence

Pokud má novorozené dítě cystu, může vzniknout v důsledku vývoje meningitidy nebo jiného zánětlivého procesu i během vývoje plodu. Kromě toho je příčinou v tomto případě častěji trauma přijatá dítětem nebo vrozená patologie.

Detekujte problém u novorozence pouze ultrazvukem. Je třeba mít na paměti, že tyto nádory se nedokáží vyřešit sami, a proto je nutné, aby lékař tuto situaci kontroloval a v případě potřeby učinil okamžitá opatření k odstranění nebo léčbě cysty v zadní lebeční fosse novorozence.

Metody zpracování

Léčba se zpravidla zahajuje, když se cysta začne rychle zvětšovat a objeví se první příznaky, které mohou naznačovat, že není přítomna. Aby bylo možné zahájit léčbu včas, pravidelně navštěvujte specialisty a provádějte nezbytné vyšetření.

Pokud cysta postupuje prudce a rychle, ve většině případů může být léčba pouze chirurgická.

Když k tomu dojde, radikální chirurgický zákrok: trepaning pacientova lebky a pak odstranění nádoru ze zadní fossy. Jak ukazuje praxe, tato léčba je často příčinou vážných zranění u lidí, a proto se používá jako poslední možnost.

Nádor můžete odstranit z lebky jiným způsobem, který se používá o něco častěji. K eliminaci dochází pomocí speciální drenážní trubice, díky které odborníci čerpají tekutinu z cysty posunováním. Ale tato metoda je také považována za velmi nebezpečnou, protože existuje velmi vysoké riziko infekce.

Další metodou léčby je endoskopie. V tomto případě je nádor propíchnut a celý obsah je z něj jemně čerpán. Poranění pacienta v takové situaci je považováno za minimální, ale zdaleka není používáno pro všechny nádory lidské lebky.

Důsledky a komplikace

Pokud nezačnete léčit arachnoidní cyst zadního lebečního fossa v čase, tekutina se může začít rychle hromadit, což bude mít vliv na zvýšení velikosti nádoru a pak bude vyvíjet tlak na mozek. V důsledku toho se mohou vyskytnout poruchy sluchu, zraku, řeči, paměti a dalších poruch. Pokud se cystová pochva vypukne v pozdějším stadiu onemocnění, může být dokonce smrtelná.

Preventivní opatření

Jedinou prevencí onemocnění dnes je včasné odhalení problému. Je velmi důležité zahájit léčbu včas. Také neumožňují rozvoj různých druhů zánětlivých procesů v mozku, mechanických poranění a infekce v těle.

Pokud je včas odhalena arachnoidní cysta zadní lebeční fossy a je zahájena její léčba, pak jsou prognózy lékařů ve většině případů více než optimistické. Po provedení operace a správném a úplném odstranění cysty se osoba rychle zotaví a přítomnost nádoru v minulosti neovlivní jeho zdraví, neovlivní sluch, vidění, řeč nebo mentální schopnosti.

Proto sledujte své zdraví a při prvních nepříjemných příznacích nebo podezření na cysty kontaktujte odborníky.