Důsledky mrtvice na zdraví a život

Migréna

Mrtvice u mužů patří do kategorie těžkých a nebezpečných onemocnění, které vyžadují okamžitou kvalifikovanou pomoc pacientovi a zavedení povinných rehabilitačních opatření spočívajících v rehabilitační léčbě zaměřené na prevenci recidivy a komplikací této závažné nemoci.

Statistické údaje o zdravotním postižení pacientů po masivní mrtvici jsou také zklamáním - po takovém útoku 100 lidí se pouze 20 z nich může vrátit ke své předchozí práci a zbytek se částečně nebo úplně stane invalidním a dostane jednu ze tří zdravotně postižených skupin.

Rozsah rizika

Důsledky mrtvic jakékoliv závažnosti a typů bývají často spojeny s poruchami pohybových funkcí a bohužel jsou daleko od komplikací této nebezpečné nemoci... Proto by léčba těchto pacientů měla probíhat pod pečlivou péčí lékařů různých specializací ve specializovaných sanatoriích a rehabilitačních centrech. Plná návratnost pacienta na dřívější úroveň fungování těla není vždy možná. U pacientů s cévní mozkovou příhodou mohou být bolesti hlavy, řeč, paměť, močení a defekace, vidění, polykání a poruchy citlivosti.

Bez ohledu na závažnost následků mrtvice mrtvice, pacient musí čelit potřebě pomoci. Výsledkem je, že jeho obvyklé změny životního stylu a takové změny, které nejsou zdaleka k lepšímu, mají dopad nejen na jeho úroveň blahobytu, ale také na životy jeho blízkých a blízkých. V naprosté většině případů jsou následky po této nemoci poměrně závažné, protože mozek trpí v důsledku patologických změn.

Pravděpodobnost odstranění následků mrtvice s nejmenšími ztrátami závisí především na ploše (viz obr. 1), rozsahu poškození mozkové tkáně a včasnosti péče o pacienta. Stejně důležité pro úspěch rehabilitace pacienta je jeho věk a celkové zdraví. Oživení starších pacientů je pomalejší, protože jejich těla nejsou tak silná a mladá. I v mladém věku však rozsah následků mrtvice a rychlost zotavení pacienta závisí do značné míry na závažnosti poškození mozkové tkáně a na místě jejich lokalizace.

Obr. 1 - Důsledky mrtvice u mužů závisí na místě jejich výskytu v mozku.

Podle statistik v Rusku chodí do specializovaných sanatorií nebo rehabilitačních center pouze 20% pacientů, kteří měli mrtvici. Zbývajících 80% buď poskytuje léčbu doma, nebo nepodléhá komplexním rehabilitačním programům vůbec.

Účinky mrtvice

Nejcharakterističtější důsledky mrtvice, které doprovázejí pacienta po dlouhou dobu a vyžadují komplexní léčbu a pozorování, zvažují:

Poruchy pohybu - paréza a paralýza. Nejčastěji pozorované a obvykle se vyskytují ve formě jednostranné hemiparézy. Obnovení funkcí motoru trvá ve většině případů 3 až 6 měsíců. Komplexnější profesní a domácí dovednosti mohou být obnoveny v delších obdobích.

Eliminace těchto následků se dosahuje pomocí kinezioterapie, včetně fyzioterapie a výuky chůze, doplněné masážemi, technikami elektrické stimulace neuromuskulárního aparátu a metodami biokontroly se zpětnou vazbou (použití sluchových, vizuálních, hmatových a jiných stimulačních signálů reprodukovaných pomocí počítače nebo mikroprocesorového systému). informace o změnách ve fyziologických procesech).

Poruchy citlivosti. Tyto následky jsou často doprovázeny pohybovými poruchami. Nejvýznamnější úlohou při obnově motorických poruch je eliminace patologických změn ve svalově-kloubním pocitu. To je pozorováno u asi 1/3 pacientů a významně zasahuje do realizace cílených akcí, protože dosažení jakéhokoliv účelného pohybu vyžaduje neustálé sledování, které je nemožné v případě svalových a kloubních poruch. Takový důsledek mrtvice u mužů značně komplikuje proces obnovy mnoha domácích dovedností pro sebe-péči a chůzi a znemožňuje provádět jemně řízené akce.

Korekce poruch citlivosti se dosahuje pomocí speciálních kurzů fyzikální terapie a metod biofeedbacku se zpětnou vazbou.

Poruchy řeči - afázie, dysartrie. Pozorováno u přibližně 1/3 pacientů. Afázie může být:

 • smyslové (porozumění řeči je narušeno);
 • motor (vlastní řeč je přerušena);
 • amnesic (pacient zapomene některá slova - jména některých akcí nebo objektů);
 • senzorimotorické (porušené a rozmnožování a porozumění řeči);
 • celkem (úplný nedostatek vlastního projevu a nedostatek porozumění řeči druhých).

Poruchy řeči jsou často doprovázeny porušením čtení a / nebo psaní. U dysartrie si pacient udržuje porozumění řeči druhých, dokáže číst a psát, ale v důsledku poškození mozkové tkáně se v nich vyskytuje porucha artikulace.

Hlavním způsobem, jak obnovit řeč, je systematizace a zdlouhavá setkání s afasiologickým logopedem, zaměřená na obnovu řeči, psaní a čtení. Měly by začít co nejdříve (již v akutním období onemocnění) a být doplněny užíváním nootropik (Enerbola, Nootropil). K zotavení z poruch řeči dochází v delším časovém úseku než porušování motorických funkcí a trvá roky.

Změny svalového tónu. Tyto důsledky mrtvice se zpravidla vyskytují spastickým způsobem. V některých případech má pacient hypotonický sval (obvykle v noze). Spastic svalové napětí komplikuje pohybové poruchy a může se zvýšit v prvních měsících po mrtvici.

K odstranění takového porušení je pacientovi předepsán svalový relaxanci (Lirezal, Sirdalud, Baklofen, Mydocalm) a metody fyzického ovlivnění (speciální masáž, akupunktura, pasivní gymnastika, speciální styling končetin, parafínová terapie, hydroterapie, akupresura, aplikace ozokeritu, kryoterapie). K eliminaci svalové hypotonie se provádějí metody aktivace masáže, terapie prozerinem (subkutánní podávání Prozerinu s postupným zvyšováním dávky) a elektrostimulace.

Syndrom centrální bolesti. Vyjádřeno při výskytu bolesti centrálního původu, pozorované u 3% pacientů. Často dochází k výskytu lézí v oblasti vizuálního hillock - talamického syndromu. Obvykle se nevyvíjí bezprostředně po útoku, ale o několik měsíců později a má tendenci dále zvyšovat bolestivý syndrom. U pacienta se objeví pálivá intenzivní bolest v těle a obličej z opačné strany léze. Stávají se silnějšími se změnami počasí, tlaku, dotyku nebo psycho-emocionálního přepětí. U pacientů s častou bolestí dochází k častým výkyvům nálady a vyvíjí se asteno-depresivní syndrom.

Antidepresiva, Finlepsin a transcranial electrostimulation jsou předepsány pro léčbu.

Trofické poruchy (artropatie kloubů, atrofie svalů, syndrom bolesti, otlaky). Nejčastěji u pacientů po mozkové příhodě je bolestivý syndrom ramene, který je vyjádřen artropatií ramenního kloubu a ztrátou hlavy ramenního kloubu pod tíhou postižené parézy paže. Pacient má bolest, která se může objevit v prvních dnech po útoku. Oni jsou posíleni abduction nebo vysídlení (přední nebo zadní) ruce.

Pro léčbu této a dalších trofických poruch se používají speciálně navržené programy, které zahrnují jmenování anabolických hormonů a provádění anestetických postupů, vakuovou masáž, ozokeritovou nebo parafínovou terapii, turbulentní hydromasáž a kinezioterapii. Když hlava humeru vypadne, pacienti mají na sobě speciální fixační bandáž a elektrickou stimulaci svalů ramenního pletence a ramene.

Porucha zraku. Porušení zrakových funkcí se objeví, když je ovlivněn vizuální analyzátor a vizuální cesty umístěné v týlním laloku mozku. Jsou vyjádřeny ve formě unilaterální ztráty levé (s lézemi pravé hemisféry) nebo vpravo (s lézemi na levé polokouli) vizuálními poli. V přítomnosti lézí v hemisférách nebo v mozkovém kmeni vyvíjí pacient oční paralýzu, a pokud jsou horní části trupu poškozeny, dochází k dvojímu vidění.

Bulbar a pseudobulbární poruchy. Bárkové následky mrtvice u mužů se projevují porušením polykání, artikulací zvuků a pseudobulbárními - ve vzhledu spontánního násilného plaču nebo smíchu (tj. Plač a smích se neobjevují z žádného důvodu a nemohou být potlačeny vůlí pacienta).

Aby se eliminovaly poruchy bulbarů, používá se elektrická stimulace svalů hrtanu, jazyka a měkkého patra a provádějí se cvičení předepsaná logopedem. S výrazným porušením polykání se provádí sonda, která krmí pacienta. K odstranění násilného pláče nebo smíchu je předepsán Clonazepam nebo Amantadine (Symmetrel, Madantan).

Poruchy vyšších mentálních funkcí. Mrtvice může vést k poškození paměti, snížené inteligenci a koncentraci, emocionálním a volumitálním poruchám, dezorientaci v prostoru, zhoršenému výkonu (v nepřítomnosti parézy) komplexních pohybů, zhoršené gnóze (rozpoznávací procesy, rozpoznávání a porovnávání obrazů) nebo schopnosti provádět cílený motor jednání.

U těchto pacientů je prokázáno, že provádějí dlouhodobé léčby nootropů (Enebrol, Nootropil) a dalších neurotrofických léků (Cerebrolysin, Pikamilon), jmenování metod kinezioterapie a psychoterapie. Když se objeví únava a deprese, jsou indikována antidepresiva a psychoterapie.

Poruchy koordinace a rovnováhy. Tyto účinky se vyskytují s lézemi mozečku a často ztěžují obnovení dovedností chůze a sebeobsluhy.

K jejich eliminaci jsou používány speciálně pro každou terapii pacienta a metody biofeedbacku.

Pooperační epilepsie. Takový důsledek mrtvice se vyvíjí po 6 měsících nebo o 2 roky později u 6-8% pacientů, kteří měli hemisférickou mrtvici.

Léky jako Finlepsin, Depakine a Phenobarbital se používají k prevenci a eliminaci epipriku.

V jakých případech můžeme předpokládat pozitivní výsledek probíhající rehabilitační léčby?

Akutní období s cévní mozkovou příhodou trvá přibližně 28 dní. Poté musí pacient projít obdobím předčasného uzdravení, což je asi 6 měsíců. Úplná doba zotavení po mrtvici bude trvat 2–3 roky (v závislosti na závažnosti mrtvice) a zbytkové účinky mohou být pociťovány po zbytek života.

V jakých případech může být zotavení po onemocnění nejúplnější?

 1. U mladších pacientů je zotavení po záchvatu mrtvice rychlejší.
 2. Účinnost rehabilitace do značné míry závisí na přesnosti diagnózy (CT, MRI), úplnosti a správnosti první pomoci a počátkem léčby, která by měla být nejen včasná, ale i kvalifikovaná a komplexní.
 3. Pokud je akutní období nemoci mírné nebo středně závažné, zotavení bude úplnější.
 4. Cévní mozková mrtvice lokalizovaná v oblasti pánve vertebrálních tepen, prochází bez zbytkových fokálních následků - pacient má závratě, rozruch chůze a poruchy řeči zmizí.
 5. Organizace řádné péče o pacienta a neustálá psychologická podpora příbuzných a přátel ve všech fázích léčby a rehabilitace v mnoha ohledech pomáhá snížit riziko následného postižení.

V mnoha případech se zotavení řeči a pohybových funkcí po mrtvici mrtvice nevyskytuje tak rychle a eliminace těchto účinků mrtvice u mužů vyžaduje trvalou a dlouhodobou rehabilitaci. Měla by obsahovat následující pokyny:

 • řádná organizace péče o pacienty;
 • léková terapie;
 • dietní terapie;
 • ergoterapie;
 • Masáže;
 • akupunktura;
 • ruční terapie;
 • Cvičební terapie;
 • fyzioterapie;
 • logopedická terapie;
 • školení o životních dovednostech;
 • psychoterapie;
 • hirudoterapie atd.

Komplexní rehabilitační programy by měly být doplněny častými procházkami na čerstvém vzduchu, pozorným přístupem ze strany zdravotníků a ošetřovatelů a neustálou péčí a podporou pacienta od příbuzných a přátel. Takový komplexní přístup a společné úsilí rehabilitačních terapeutů, polikliniků, pracovníků sociálních služeb a blízkých lidí napomáhá k úplnějšímu uzdravení a vyhýbání se exacerbaci následků, které mrtvice přinesla do života pacienta. Pamatujte si to a buďte zdraví!

Mrtvice u mužů: příznaky, léčba a účinky

Mrtvice je jednou z nejčastějších příčin mužské úmrtnosti.

Každoročně toto onemocnění postihuje 350 tisíc lidí. A často jsou následky nemoci smutné: od absolutní ztráty účinnosti až po smrt.

Málokdo ví, že léčba mrtvice, která byla zahájena během 6 hodin po nástupu prvních příznaků, může minimalizovat všechny vážné následky.

Jak rozpoznat tuto nebezpečnou nemoc a zabránit jejímu výskytu?

Charakteristika onemocnění

Cévní mozková příhoda je akutní stav, který je charakterizován sníženým zásobováním mozkových buněk krví. Vyskytuje se v důsledku krvácení v mozku nebo v důsledku zablokování a křeče tepen mozku.

Krev přestává proudit do krevních cév, což vede k nedostatku kyslíku v jedné z oblastí mozku. Buňky, které nedostanou kyslík zemřou.

Pokud je pomoc příliš pozdě, masivní odumření tkáně povede k rozsáhlé nekróze a ztrátě určitých tělesných funkcí.

Předpokládá se, že cévní mozková příhoda je onemocnění, které postihuje pouze starší osoby, takže muži musí být po 60 letech opatrní. To je omyl.

Akutní porušení mozkové cirkulace může člověka předběhnout a za 20 a 40 let. Proto i mladí muži potřebují vědět, jaké jsou první příznaky této choroby.

Odrůdy

V závislosti na tom, co bylo příčinou, je mrtvice rozdělena do dvou typů: ischemické a hemoragické.

Hemoragická mrtvice

To je považováno za nejnebezpečnější formu nemoci a má nejvyšší procento úmrtí a postižení. Vyskytuje se v důsledku ruptury cévy a krve vstupující do mozku.

Procesy probíhající v těle:

 • porucha krevního oběhu vede k ischemii - nedostatečné zásobování mozkových buněk krví;
 • hematom (krvácení) vytváří tlak na mozkovou tkáň, což způsobuje edém;
 • ischemie a hematom mají společný účinek na mozek, což vede k rychlé buněčné smrti.

Lékařská pomoc musí být poskytnuta do 3 hodin po nástupu příznaků, jinak se v mozku začnou nevratné patologické změny.

Ischemická mrtvice

Mnohem častější než hemoragické. Vyskytuje se v důsledku blokování mozkové tepny trombem nebo embolem (tvorba tuku), jakož i v důsledku zúžení cévy. Oblast mozku ztrácí kyslík, což je důvod, proč jsou buňky poškozeny, umírají, tvoří oblasti nekrózy.

Toto onemocnění se vyvíjí během několika dnů. Čím dřívější je pomoc, tím méně škodí kyslíku a hladovění mozku a celému tělu.

Důvody

Příčiny tohoto onemocnění zahrnují:

 • mozkové krvácení;
 • trombóza mozkové tepny a embolie;
 • aterom - deformace cévních stěn a jejich zúžení;
 • ischemie je porušením zásobování krve v oblasti mozku.

Ischemická cévní mozková příhoda se vyvíjí pomalu a její první příznaky lze snadno pozorovat. Hemorrhagic mrtvice je náhlé: to nastane v důsledku zranění nebo po silném fyzickém a duševním přetížení.

Rizikové faktory:

 • metabolické poruchy (nadváha, diabetes, vysoký cholesterol);
 • kardiovaskulární onemocnění (hypertenze nebo hypotenze, arytmie, ztluštění cévní stěny, dědičná trombofilie, ateroskleróza, aneuryzma, vegetovaskulární dystonie);
 • převedené operace;
 • špatná dědičnost (s příbuznými, kteří utrpěli mrtvici nebo srdeční infarkt);
 • nesprávný životní styl (nevyvážená strava, tělesná nečinnost, chronický stres, špatné návyky - drogová závislost, alkoholismus, kouření).

Příznaky

Následující příznaky naznačují nebezpečí ischemické mrtvice:

 • časté ne lokalizované bolesti hlavy, závratě při změně polohy těla, hluk v hlavě;
 • konstantní slabost, periodické poruchy pohybu a řeči, porucha paměti;
 • kauzální nevolnost;
 • necitlivost končetin, prsty.

Tyto příznaky naznačují, že mozek pravidelně trpí nedostatkem kyslíku.

Doporučuje se obrátit se na praktického lékaře, aby měl jmenovat další studie a doporučit profylaktickou léčbu.

Příznaky hemoragické mrtvice:

 • pocit „stávky“, těžké a ostré bolesti hlavy;
 • náhlá slabost, nedobrovolné močení;
 • bolest očí, fialová pleť;
 • nevolnost, zvracení;
 • potíže s dýcháním;
 • tachykardie;
 • hlasité dýchání s sípáním;
 • ztráta vědomí, paralýza končetin, křeče.

Příznaky ischemické mrtvice:

 • nesnesitelná bolest hlavy, slabost;
 • necitlivost obličeje, asymetrie obličejových svalů, pohyb plovoucího oka;
 • nedostatek koordinace pohybů;
 • nestabilní tlak, vzácný nebo naopak rychlý puls, zvýšená teplota;
 • porucha řeči (nesrozumitelná řeč, zneužití slov, neschopnost mluvit);
 • mělké dýchání, těžké pocení;
 • prudké zhoršení sluchu a zraku;
 • necitlivost paží a nohou na jedné straně, paralýza, křeče;
 • rozmazané vědomí, pomalá odezva a vnímání reality;
 • nekontrolovatelné slzení, potíže s polykáním potravy.

Pokud po několika hodinách tyto příznaky zmizí, osoba přestane bát. A marně. Čelil mikroprocesu, který v blízké budoucnosti vyroste do skutečné mrtvice. To je důvod, proč musíte jít na kliniku po prvních zvoncích.

Diagnostika

Je možné diagnostikovat mrtvici vnějšími znaky.

 1. Požádejte osobu, aby se usmívala. Úderem se úsměv stane nepřirozeným, asymetrickým; rohy rtů budou umístěny na různých úrovních.
 2. Požádejte osobu, aby zvedla ruce. Bude schopen zvednout pouze jednu ruku; druhá bude tak oslabena, že okamžitě klesne.
 3. Požádejte osobu, aby vyslovila jakoukoliv frázi. S mrtvicí bude řeč nepochopitelná a pohyb rtů - pomalý a obtížný.
 4. Požádejte osobu, aby vyplazila jazyk. Jazyk bude zkroucený, spadne na stranu.

Lékaři potvrdí diagnózu pomocí výzkumu mozku: CT, EEG, MRI.

Léčba

První pomoc

Pokud má člověk mrtvici, ostatní by měli:

 • zavolat sanitku s neurologem;
 • dát oběť tak, aby jeho hlava byla těsně nad tělem;
 • odstranit všechny oděvy, které ztěžují dýchání;
 • měření tlaku a výkonu záznamu;
 • se zvýšeným tlakem dávejte vhodné léky;
 • poskytnout pacientovi čerstvý vzduch;
 • když dojde ke zvracení, nakloňte hlavu oběti tak, aby se neudusil zvracením.

Po příjezdu lékařů je třeba rychle a jasně informovat o všech dostupných informacích.

Drogová a chirurgická léčba

Časovaná ischemická cévní mozková příhoda může být léčena trombolytiky. Odstraní sraženinu a rychle obnoví krevní oběh.

Pokud dojde k cévní mozkové příhodě v důsledku vazokonstrikce, provede se stentování, aby se rozšířil lumen tepny.

Hemoragická cévní mozková příhoda není přístupná léčbě drogami. Lékaři obvykle nechávají pacienta v nemocnici a sledují jeho stav.

Někdy je nutná operace.

Rehabilitace

Po úspěšném vyléčení nemoci by měla být veškerá činnost lékařů a pacientů zaměřena na prevenci recidivující mrtvice.

Lékaři předepisují léky:

 • snížit riziko trombózy ("Thromboc-ACC", "Vazobral");
 • obnovit svalový tonus ("Sirdalud", "Mydocalm");
 • antidepresiva (Coaxil, Stimuloton).

Rekuperační aktivity pro návrat ztracených tělesných funkcí:

 • Masáže;
 • třídy s logopedem;
 • ruční terapie;
 • konzultace s odborníkem na výživu;
 • fyzioterapie (magnetoterapie, elektrostimulace, ozokeritoterapie, elektroforéza);
 • akupunktura.

Důsledky

Následky předčasné mrtvice jsou obvykle závažné:

 • úplné ochrnutí nebo částečná ztráta pohyblivosti;
 • kóma;
 • nevratná porucha řeči;
 • ztráta zraku a sluchu;
 • rozvoj epilepsie;
 • snížení intelektuálních schopností;
 • vývoj onemocnění kardiovaskulárního systému.

Prevence

Prevence mrtvice zahrnuje následující činnosti:

 • vysoká motorická aktivita;
 • správná výživa a normalizace tělesné hmotnosti;
 • kontrola krevního tlaku;
 • odmítnutí špatných návyků;
 • léčby kardiovaskulárních onemocnění.

Správný životní styl a pravidelné návštěvy lékaře pomohou vyhnout se mrtvici.

Riziko mrtvice je muž v každém věku. Těžká fyzická námaha, pravidelné stresy a špatný způsob života vedly k tomu, že nemoc je mnohem „mladší“.

Tahy jsou nyní pozorovány u velmi mladých mužů, kteří jsou starší než 20 let. Proto buďte pozorní na své zdraví!

Tahy u mužů: etiologie, klinika, prevence

Mrtvice je patologický jev, který je spojen se zhoršeným zásobováním mozkových buněk krví v důsledku blokování krevních cév emboliemi nebo krevními sraženinami, prodlouženým spazmem nebo rupturou těchto buněk.

Mrtvice u mužů vyvolává vznik řady neurologických defektů v pozadí:

 • porušení krevního oběhu do určité oblasti mozku s následnou nekrózou (tento jev se nazývá ischemická mrtvice);
 • mechanického poškození GM tkání (hemoragický typ patologie).

Etiologie

Příčiny mrtvice u mužů jsou různé. Poškození mozkových cév je obvykle důsledkem patologických změn v morfologii srdce a velkých tepnách (například při ateroskleróze, arteriální hypertenzi, po infarktu myokardu); hormonální dysfunkce (diabetes) nebo infekce.

Riziková skupina zahrnuje muže ve věku 40-60 let.

Hemoragický typ cévní mozkové příhody je způsoben rupturou mozkových cév, v důsledku čehož dochází k lokálnímu krvácení, k formě hematomů. Takové formace vyvíjejí tlak na membránu mozku a způsobují otok.

Hemoragický typ cévní mozkové příhody je extrémně obtížný, více než 50% klinických případů končí smrtí a zbytek způsobuje vážné následky pro zdraví pacientů.

Malé krvácení s touto patologií se spojují do větších ohnisek, což vede k nekróze postižených oblastí mozku.

Příčiny ischemické mrtvice:

 • ateroskleróza;
 • hypertenze;
 • poruchy srdeční frekvence;
 • zvýšený cholesterol v krvi;
 • vrozené a získané srdeční vady;
 • obezita;
 • sklon k trombóze.
do obsahu ↑

Hlavní známky nemoci

Příznaky hemoragické mrtvice:

 • křeče, nedobrovolné močení a defekace;
 • nevolnost;
 • pocit "pulsace" v hlavě;
 • ostrá intenzivní bolest hlavy;
 • respirační dysfunkce;
 • tachykardie;
 • ztráta vědomí;
 • necitlivost, ochrnutí končetin;
 • zvracení;
 • bohatá slinění;
 • v těžkých případech může člověk spadnout do kómy.

Zrakově jsou pacienti s hemoragickou mrtvicí diagnostikováni s následujícími projevy:

 • na straně léze se žák rozpíná;
 • kůže na obličeji načervenává;
 • pohled je zaměřen buď na jeden bod, nebo má „běžící“ charakter;
 • Pohyb plovoucí oční bulvy;
 • na straně naproti lokalizaci krvácení je svalová atonie určena současným vynecháním horního víčka a výskytem příznaku „plachty“ (v procesu dýchání, tváře nabobtnává a nemůže zadržet vzduch).

Důsledky této formy patologie a prognózy jsou dány následujícími faktory:

 • lokalizace krvácení;
 • přítomnost (nepřítomnost) edému mozku;
 • velikost hematomů.

Hemoragická mrtvice je často komplikována krvácením do komor GM.

Tento jev může zhoršit průběh nemoci (zimnice, horečka, hyperhidróza), člověk může spadnout do kómy. V takové situaci mohou být důsledky nejnepříznivější.

Klinické projevy ischemické mrtvice jsou následující:

 • je narušena koordinace pohybů, závratě, ztráta vědomí, verbální dysfunkce;
 • znecitlivění obličeje;
 • paréza, paralýza končetin;
 • zhoršené vidění a polykání;
 • hypertermie;
 • silné emocionální vzrušení, dezorientace ve vesmíru;
 • respirační dysfunkce;
 • nepřiměřená ostrá bolest hlavy na pozadí skoku v krevním tlaku, přepětí (emocionální nebo fyzické), komorové fibrilace; silný stres.

Příznaky velkého arteriálního tromboembolismu v ischemické mrtvici určují nepříznivou prognózu pro pacienty s touto patologií.

Klinicky mohou být mrtvice u mužů mírné, středně závažné a těžké. V prvním případě, s poskytnutou včasnou pomocí, je prognóza příznivá a důsledky patologie jsou minimální.

Není vždy možné pomoci pacientům s diagnózou těžké hemoragické nebo ischemické cévní mozkové příhody. Statistiky, bohužel, je zklamáním: ve 20% případů tyto patologie končí smrtí, v 80% - vedou k invaliditě.

Jaké je nebezpečí onemocnění

Nejzávažnějším důsledkem ischemické mrtvice je otok mozku. To může způsobit řadu nevratných neurologických poruch a vést k smrti.

Někteří pacienti jsou po převedené patologii úspěšně obnoveni, zatímco jiní se potýkají s poruchou řeči, fyzickou aktivitou, ztrácí schopnost navigace ve vesmíru. Mnozí pacienti jsou diagnostikováni s problémy s pamětí, vizí, nemohou vykonávat kvalitní duševní práci.

Mezi další závažné následky mrtvice patří:

 • respirační dysfunkce;
 • onemocnění kardiovaskulárního systému (například arteriální hypertenze);
 • kompletní (částečná) paralýza;
 • těžké formy duševních, neurologických poruch.

Hemoragická mrtvice může způsobit časté bolesti hlavy, špatný oběh, ztrátu pocitu v horní a dolní končetině, zmatenost.

Jak úspěšná rehabilitace bude záviset na příčině mrtvice, včasnosti a správnosti nápravných opatření.

První pomoc

Existuje řada zvláštních pomocných testů, pomocí kterých je možné v několika minutách určit potenciální hrozbu a zabránit závažným následkům patologie:

 • úsměv člověka ve stavu před mrtvicí vypadá jako grimasa;
 • pacient nemůže zvednout ruce a držet je nad hlavou ještě několik vteřin;
 • blížící se mrtvice je symptomatická s výraznými poruchami řeči - pacient nemůže formulovat větu, těžko vyslovit a zmást slova.

Pokud jsou indikované příznaky nalezeny, potřebuje osoba naléhavou lékařskou pomoc. Především je nutné:

 • poskytnout pacientovi úplný klid, je lepší ho položit do postele;
 • změřit krevní tlak (pokud je zvýšen - snížit pomocí antihypertenziv);
 • organizovat čerstvý vzduch v místnosti;
 • Led je aplikován na zátylek oběti, na nohy se aplikuje láhev s horkou vodou.

Jak zabránit mrtvici

Prevence studované patologie by měla být zaměřena na prevenci a eliminaci poruch oběhového systému v mozku:

 • hypertenze a ateroskleróza v situaci ischemické mrtvice;
 • diabetické angiopatie, aneuryzmy a další vaskulární patologie v hemoragické formě onemocnění.

V tomto ohledu prevence patologie zahrnuje celou řadu činností:

 • odmítání alkoholických nápojů;
 • korekce výživy (dieta hypocholesterolu) - do stravy se zavádí velké množství vlákniny, kaše, nízkotučné odrůdy ryb a masa; vyloučit jednoduché sacharidy, limitní tuky;
 • kontrola úbytku hmotnosti;
 • prevence mrtvice zahrnuje pravidelné cvičení (nejlépe na čerstvém vzduchu);
 • nedostatek stresu;
 • dobrý noční spánek po dobu nejméně 7-8 hodin.

Prevence mrtvice u mužů zahrnuje včasnou diagnózu kardiovaskulárních patologií (zejména hypertenze) a onemocnění dýchacích cest. Pro osoby s poruchou metabolismu lipidů na pozadí aterosklerózy je ukázána vhodná léčba.

Všem členům silnějšího pohlaví staršího 20 let se doporučuje, aby alespoň jednou ročně podstoupili test hladiny cholesterolu.

Patologická prevence zahrnuje také:

 • použití statinů (terapie snižující lipidy);
 • užívání léků snižujících krevní tlak (antihypertenziva);
 • léčba infekcí, odstranění zánětlivých procesů v těle, které mohou vést k mrtvici (chlamydie, kolagenóza atd.);
 • Prevence mrtvice, bez ohledu na příčinu patologie, zahrnuje užívání přírodních léků a lidových prostředků, které normalizují metabolismus lipidů a snižují krevní tlak (adjuvantní terapie).

Drogová profylaxe onemocnění zahrnuje:

 • užívání antitrombotik (nepřímých antikoagulancií, antitrombocytů);
 • použití antihypertenziv;
 • v případě potřeby chirurgický zákrok (endarterektomie karotidy).

Pouze včasná diagnostika systémových onemocnění, která mohou vyvolat nástup mozkové příhody a korekce životního stylu, pomůže vyhnout se této závažné patologii a předcházet jejím vážným následkům.

Časné a pozdní komplikace po mrtvici u mužů

Mrtvice je neurologické onemocnění charakterizované akutní cerebrální ischemií způsobenou vaskulárním poškozením a mozkovým krvácením nebo okluzí mozkových tepen během aterosklerózy, embolie nebo trombózy. Nemoc vždy zanechává negativní důsledky. Komplikace po mrtvici se mohou objevit v prvních hodinách a dnech od okamžiku útoku nebo během několika týdnů.

Časné účinky

Rozlišují se následující časné komplikace mrtvice:

 • Mozkový edém. Nejčastěji se vyvíjí s hemoragickou mrtvicí. S edémem mohou být komprimována nejdůležitější centra zodpovědná za dýchání, termoregulaci a práci srdce s cévami. Mechanismus rozvoje edému v ischemické mrtvici je spojen se zvýšením vaskulární permeability a uvolněním plazmy do extracelulárního prostoru. S krvácením (hemoragická mrtvice) se edém vyvíjí, když jsou cévy poškozeny a krev je nasáklá v nervové tkáni. Symptomy edému jsou poruchy vědomí, pohyb a poruchy zraku, záchvaty, bolesti hlavy, nevolnost a zvracení.
 • Epileptiformní záchvaty.
 • Coma. Je to hluboké narušení vědomí, při kterém člověk nereaguje na vnější podněty. Kómovi často předchází strnulost a strnulost. To může trvat roky. Někteří pacienti neopouštějí kómu. Závažnost je hodnocena na Glasgowově stupnici. Hlavními kritérii jsou řeč, pohybová aktivita a otevírání očí. Základem vzniku kómatu na pozadí mrtvice je poškození retikulární lékárny.
 • Poruchy řeči. Po cévní mozkové příhodě je často pozorována afázie (neschopnost plně využít vlastní řeč a porozumět rozhovorům lidí v okolí), aprosody (narušení intonace, emocionality a fonetiky) a dysartrie (porušení výslovnosti zvuků, necitlivost).
 • Snížení nebo úplná ztráta citlivosti (anestézie).
 • Poruchy pohybu. Po cévní mozkové příhodě se u mužů a žen často pozoruje paréza (částečné omezení pohybů) a paralýza (úplná absence pohybů). S porážkou levé hemisféry mozku se zlomí svaly pravé strany těla a naopak. Je možná monoparéza (omezení pohybů u 1 končetiny), hemiparéza (snížení objemu pohybů paže a nohou na 1 straně) a tetraparéza (poškození všech 4 končetin).
 • Dysfágie (potíže s polykáním potravy a vody).
 • Poruchy sluchu a chuti.
 • Dysfunkce pánevních orgánů (střeva a močového měchýře).
 • Psycho-emocionální poruchy (psychóza, deprese).
 • Trombóza a tromboembolie. Způsobeno zpomalením průtoku krve a zahuštěním krve. Krevní sraženiny se často vytvářejí během ischemických mozkových příhod kardiogenní (kardiální) etiologie. Krevní sraženiny se mohou uvolnit a ucpat mozkové cévy. Tak se vyvíjí tromboembolismus.
 • Porucha zraku.
 • Zánět plic. Na pozadí poškození mozku během cévní mozkové příhody je příjem potravy obtížný, což může způsobit jeho vhození do dýchacích cest (průdušnice a průdušky). Může také dojít k zvracení. To vše přispívá k rozvoji aspirační pneumonie. Projevuje se vykašláváním sputa, bolestí na hrudi, horečkou, sípáním, cyanózou kůže a palpitacemi.
 • Dislokace (přemístění) mozkových struktur. Nejčastěji pozorované v mozkovém krvácení. Vzniká hematom, který vede k posunu struktur a jejich kompresi.

Pozdní komplikace

Pozdní komplikace zahrnují:

 • Relapse (re-rozvoj onemocnění). Důvodem může být nedodržení doporučení lékaře a režim medikace, nedostatečná rehabilitace. Relaps je možný několik let po prvním záchvatu akutní mozkové příhody.
 • Bedores Jsou to oblasti nekrózy tkání v místech dlouhodobé komprese kůže. To je možné s imobilizací osoby (s kómou a paralýzou nohou). Současně jsou cévy komprimovány, což vede k ischemii a nekróze buněk. Lůžka jsou často tvořena v kříži, lopatkách, hýždích a záhybech končetin. Jsou kulaté nebo oválné. Postsorbenty se objevují postupně. V poslední fázi se do procesu zapojují okolní tkáně (šlachy, kosti a svaly). Velikost proleženin často přesahuje 10-15 cm, od pacientů vyzařuje nepříjemný zápach.
 • Snížená pozornost a ztráta paměti.
 • Vaskulární demence. Je to stav, který se vyznačuje sníženou inteligencí, zhoršeným myšlením a sociálním nesprávným nastavením. Demence se často vyvíjí ischemickou mrtvicí. Důvod - masivní smrt nervových buněk. Demence způsobená krvácením v důsledku zvýšeného tlaku a poškození cév. Známky demence jsou: zúžení rozsahu zájmů, neschopnost zapamatovat si informace, poruchy řeči, dopisy a účty, lhostejnost k tomu, co se děje, emoční lability, agresivita, slznost a neschopnost samoobsluhy.

Při komplikacích mrtvice v důsledku pozdní a neúplné léčby. Aby se snížilo riziko negativních následků a zlepšila se prognóza pro zdraví, musíte přestat kouřit, dodržovat dietu (odmítnout sůl a tučné potraviny), odstranit stresové situace, přestat pít alkohol a užívat léky. Rehabilitace zahrnuje fyzioterapii, gymnastiku, odpočinek v sanatoriu a omezení fyzického cvičení.

Možné komplikace po cévní mozkové příhodě u mužů a žen

Ve většině případů je mrtvice a její následky pro pacienta dostatečně závažné. Rehabilitační proces po útoku trvá dlouhou dobu bez ohledu na věk. Terapie patologie se provádí pod dohledem odborníků různých profilů. Ne všichni pacienti se mohou vrátit k plnohodnotnému životnímu stylu.

Hlavní typy patologie

Cévní mozková příhoda není nic jiného než patologie vyvíjející se v oblasti míchy nebo mozku. V závislosti na povaze progrese onemocnění existuje několik typů onemocnění:

 • ischemická patologie - vzniklá v důsledku kontrakce, blokování krevních cév, které narušují normální krevní oběh;
 • hemoragické onemocnění - ztenčení stěn tepny, následované rupturou a krvácením;
 • subarachnoidní patologie - objevuje se jako výsledek traumatického poškození mozku.

Cévní mozková příhoda - patologický stav, ve kterém mozková nebo fokální neurologická deficience trvá přibližně jeden den nebo více, tato doba je definována jako přechodná porucha krevního oběhu v mozku než mrtvice. Pokud má pacient neurologické a mozkové funkce obnovené během několika týdnů, je útok považován za malý.

Mrtvice u pacientů středního věku

Ischemická patologie má podobné příčiny u mužů a žen - aterosklerózy a prodloužené hypertenze.

Mezi faktory onemocnění, které má dědičnou predispozici, patří:

 1. U žen je revmatická patologie srdečního svalu kombinována s obstrukcí mozkomíšní střední cévy s různými typy embolů.
 2. U mužů jsou okluze arterií krku traumatické povahy (poškození následované zúžení karotidové bazilární tepny).

Hemoragické onemocnění má podobné faktory pro obě pohlaví - hypertenzi, cévní a arteriovenózní aneuryzma.

Hlavní příčiny onemocnění dědičného původu:

 • u pacientek, hypertenze;
 • u mužů, vaskulární aneuryzma, subarachnoidní krvácení, posttraumatické postupné oddělení cévní sítě.

U žen během těhotenství jsou hemoragické patologie mnohem častější než u mužů. Zvláštnosti procesu a důsledky mozkové mrtvice do určitého věku jsou odlišné.

U ischemických záchvatů se nebezpečná nemoc vyvíjí častěji v přítomnosti normálního vědomí na pozadí nedostatku neurologické povahy. Závažná patologie u pacientek probíhá podle typu mozkových embolů kardiogenního charakteru, mužů - trombózy hlavních tepen a také aterosklerózy.

Mrtvice ve stáří

Ve věku 65-79 let jsou záchvaty nejčastější u mužských pacientů a po 80 letech u žen.

Hlavní příčiny patologie:

 1. První skupinou pacientů (mužů) jsou cholesterolové plaky, arteriální hypertenze.
 2. druhá skupina (ženy) - ischemická choroba, karotická stenóza cév, arytmie vagy, kardiovaskulární poruchy.

Charakteristiky průběhu mrtvice a dalších následků jsou prakticky nezávislé na pohlaví. K onemocnění obvykle dochází na pozadí neurologických poruch se zvýšeným rizikem invalidity. Co je spojeno s přítomností závažných stavů před útokem. Po 65 letech se riziko relapsu zvyšuje několikrát než v mladém věku.

Hlavní rizikové skupiny

Je možné snížit pravděpodobnost útoku, pokud pacient nezapomene na provokující faktory. Mezi okolnosti, které mohou způsobit mrtvici, patří následující důvody:

 • věk po 50 letech - plný spánek, výživa;
 • rodové rysy - muži;
 • hypertenze - prokazatelně vede záznamy;
 • chronická onemocnění srdečního svalu - včasná diagnostika, operace;
 • přechodné účinky ischemického původu - stav před infarktem;
 • práce - konstantní nervové napětí, nadměrná fyzická námaha;
 • těžké kuřáky - negativně ovlivňují tlak;
 • cholesterol, obezita a diabetes;
 • dědičnost - přítomnost patologie u blízkých příbuzných.

Mezi možné rizikové faktory patří neodkladná hospitalizace, která se ve většině případů provádí se zpožděním, nedostatek potřebného vybavení a kompletní rehabilitační doba. Mrtvice mozku a jeho následky vyžadují speciální monitorování ošetřujícím lékařem.

Hlavní příznaky tohoto stavu

Abyste předešli patologii a jejím možným následkům, musíte vědět, jak včas dostat první známky mrtvice a vyhledat lékařskou pomoc. Tam je každý důvod předpokládat přítomnost krvácení, jestliže pacient náhle cítil: t

 1. problémy s konstrukcí frází, formování myšlenek.
 2. slabost, třes v končetinách, zejména pokud jsou přítomny pouze na jedné straně.
 3. problémy s rovnováhou, koordinace pohybů.
 4. náhlá ztráta jasnosti vidění.
 5. zvracení, těžká nevolnost, bolest hlavy.
 6. tam byly skvrny, rozmazané kruhy.
 7. dochází k paralýze svalových tkání obličeje, křečí.

Pokud má pacient podobné příznaky, aby se předešlo závažným komplikacím po cévní mozkové příhodě, je nutné urychleně zavolat záchranný tým, protože je velmi důležité provést všechny resuscitační procedury do 3 hodin po krvácení.

Pacienti s patologií kardiovaskulárního systému se obávají akutního stavu, který může patologie způsobit:

 • ohromující, nedostatek normálního vědomí;
 • změna rytmu, frekvence a hloubka dýchání až do úplného zastavení;
 • tachykardie, pokles celkového tlaku, je to docela možné „selhání“ srdce;
 • náhlého vyprázdnění.

Všechny tyto poruchy naznačují přítomnost krvácení, které může způsobit vážné následky ischemické cévní mozkové příhody u mužů, protože patologický záchvat je pro tělo poměrně těžká rána.

Následky a komplikace po mrtvici

Akutní cerebrovaskulární příhoda (ONMK), nebo mrtvice, vede k masovému úmrtí mozkových buněk. I s příznivým vývojem situace to má vážné negativní důsledky pro tělo. Komplikace cévní mozkové příhody mohou být vyvolány patologickými procesy v mozku nebo vynucenou dlouhodobou přítomností poraněné osoby v nehybném stavu. Řádná organizace časných a pozdních rehabilitačních období vám umožní vyhnout se mnoha problémům.

Následky mozkových oběhových poruch

Některé komplikace po mrtvici se vyskytují v téměř 100% případů. Pokud víte, co očekávat od vývoje určité formy patologie, můžete včas zahájit preventivní akce. Jednoduché zásahy sníží potenciální rizika, minimalizují negativní důsledky a zvýší účinnost rehabilitačního období.

Ischemická mrtvice

To představuje asi 80% případů mrtvice. Pokud jde o obnovu, je to nejpříznivější forma nouze. S včasnou identifikací problému a prováděním specializované terapie se můžeme spolehnout na odstranění vzniklých komplikací a návrat pacienta do aktivního života.

Po ischemické mrtvici se mohou vyvinout následující jevy:

 • parézu nebo paralýzu paží, nohou, obou končetin na jedné straně těla;
 • nedostatek koordinace, potíže s orientací v prostoru;
 • problémy s vnímáním a chápáním toho, co bylo slyšeno;
 • snížení motorické aktivity, ztráta tělesné kontroly;
 • porucha kloubů;
 • ztráta nebo snížení citlivosti na bolest, chlad, teplo;
 • nedostatek základních každodenních dovedností;
 • spáchání nevhodných akcí, které mohou pacientovi nebo jiným osobám ublížit;
 • apatie, pasivita, deprese;
 • demence a ztráty paměti.

Tyto stavy se vyvíjejí do 3-4 týdnů po ischemické mrtvici. Mohou se objevit samostatně nebo v komplexu. Jejich závažnost a vytrvalost závisí na stupni poškození mozkové tkáně.

Hemoragická mrtvice

Vyvinuto ve 20% případů. Třetina pacientů zemře na mozkové krvácení a komplikace, které následují. Většina obětí nemá ani čas na pomoc v nouzi. I s příznivou prognózou v důsledku zvýšené agresivity státu hovoříme o závažnějších důsledcích.

Časté výsledky typu hemoragické mrtvice:

 • poškození životně důležitých center, které vede ke smrti pacienta, i když profilová léčba začala včas;
 • sopor, přecházející do kómy;
 • paralýza nebo paréza paží a nohou až po úplnou imobilizaci;
 • ztráta polykání reflex;
 • syndrom bolesti;
 • nedostatek schopnosti myslet logicky a adekvátně reagovat na to, co se děje;
 • rozvoj vegetativního stavu nebo hlubokého postižení;
 • ztráta schopnosti mluvit a vnímat informace.

Pravděpodobnost negativního výsledku hemoragické cévní mozkové příhody u mužů a žen je přibližně stejná, ale ženy snášejí kritické a zotavovací období onemocnění mnohem horší. Je pravděpodobnější, že budou mít komplikace na pozadí mrtvice, riziko vzniku sekundární mrtvice je vysoké.

Subarachnoidní krvácení

Cévní mozková příhoda, která postihuje subarachnoidní prostory mozku, vede nejčastěji k poranění hlavy. To je další mimořádně nebezpečný stav. Vyznačuje se vysokou úmrtností a je téměř vždy doprovázen rozvojem dalších problémů.

Možné komplikace a důsledky subarachnoidního krvácení:

 • křeč mozkových cév s následným rozvojem ischemie;
 • hromadění tekutiny v mozku;
 • patologické procesy v orgánech a systémech v důsledku poškození životně důležitých center;
 • bolesti hlavy a nevolnost, které se mění v epileptické záchvaty;
 • porucha paměti, zhoršená pozornost, nedostatek schopnosti soustředit se na některé body;
 • riziko vzniku aneuryzmatu a jeho následné prasknutí.

Úmrtnost u tohoto typu mrtvice je pozorována v 60% případů. Pokud poskytovaná pomoc umožnila oběti odstranit kritický stav, pravděpodobnost vzniku komplikací je 100%.

Časné komplikace mrtvice

Komplikace ischemické cévní mozkové příhody a hemoragické formy onemocnění se vyvíjejí podle stejného scénáře. Stupeň a agresivita projevů závisí na velikosti oblasti postižených tkání a na kvalitě poskytnuté první pomoci. Mnohé z těchto účinků jsou dalším ohrožením života a zdraví pacienta.

Sopor a kóma

Sopor - stav hlubokého útlaku - je charakterizován silnou depresí pacienta. On nedělá kontakt, jeho žáci reagují špatně na světlo. Ten člověk necítí bolest, apatický. Nejčastěji je tento jev důsledkem léze pravé hemisféry mozku.

Pokud se včas nezačne lékařská činnost, vyvine se kóma. Cévní tonus je narušen, oběť ztrácí vědomí, nereaguje na podněty. V případě vážného poškození mozkové tkáně dochází k úmrtí.

Edém mozku

Doprovázený zvracením a nevolností, silnou bolestí hlavy, poruchou chůze, poruchou paměti. Tam jsou problémy s artikulací, třesoucí se v rukou způsobuje křeče a strnulost. Pacient ztrácí vědomí, jeho dýchání je narušeno. Stav se vyvíjí do dvou dnů po nárazu, vrchol symptomů klesá na 3-5 dnů. V počátečních fázích je problém řešen prováděním konzervativní léčby, v pokročilých případech je nutný chirurgický zákrok.

Pneumonie

Existují dva důvody pro rozvoj komplikací. V prvním případě, v důsledku porušení polykání, se kousky potravin dostanou do dýchacích cest a narušují přirozený průběh procesů. Ve druhé, selhání v práci dýchacích orgánů se vyvíjí na pozadí stagnace krve v důsledku nucené dlouhodobé polohy těla pacienta. Prevence jevů je v souladu s pravidly krmení pacienta a provádění dechových cvičení.

Paralýza

Narušení motorické aktivity je úplné a částečné. Nejčastěji postihuje polovinu těla, naproti postižené hemisféře mozku. Zabránit takovému vývoji událostí je téměř nemožné. Ihned poté, co pacient opustí kritický stav, začnou regenerační aktivity.

Opakovaný zdvih

V období zotavení po ischemické mrtvici se může vyvinout hemoragická forma onemocnění. Tato rizika jsou zvýšena v případě hypertenze, hypertonus krevních cév, infekčních onemocnění a patologií srdce u oběti. Neopatrný postoj osoby k jejich zdraví je také nebezpečný.

Bedsores

Nedostatek fyzické aktivity vede k selhání biologických procesů v lidském těle. To může způsobit ztrátu tkáně, chrupavky a kosti. Prevence patologie spočívá v pravidelné změně polohy těla pacienta, léčbě problémových oblastí alkoholem kafru a jejich lehké masáži.

Duševní poruchy

Tyto problémy se často vyskytují s lézemi frontálních laloků mozku. Jsou vyjádřeny vrtošivostí, agresivitou, podrážděností nebo úzkostí oběti. Mnoho pacientů po mrtvici trpí poruchami spánku. Někteří si všimli zaostření některých charakterových rysů, vyvinout známky demence.

Stresové poruchy

Prudký nárůst hladiny stresových hormonů je spojen s rozvojem infarktu myokardu a žaludečních vředů. Mnoho pacientů má abnormální srdeční rytmus, který je zhoršován selháním metabolismu minerálů. Dalším důsledkem reakcí je snížení funkčnosti imunitního systému, což zvyšuje pravděpodobnost sepse.

Nový nástroj pro rehabilitaci a prevenci mrtvice, která má překvapivě vysokou účinnost - kolekce klášterů. Klášterní sbírka opravdu pomáhá řešit následky mrtvice. Kromě toho čaj udržuje normální krevní tlak.

Zpožděné komplikace mrtvice

Takové komplikace po mrtvici negativně ovlivňují především kvalitu života postižené osoby. Pokud stav ignorujete, hrozí nebezpečí pro lidské zdraví a život. Vysoce kvalitní prevence a včasná detekce patologií je klíčem ke snížení rizika hluboké invalidity pacienta.

Trombóza a tromboembolie

Zpomalení metabolických procesů a snížení intenzity průtoku krve vede k tvorbě krevních sraženin. Tyto sraženiny vstupují do krevního oběhu a mohou způsobit zablokování krevních cév. Krev přestává proudit do tkání jednotlivých částí těla, vyvíjí se nekróza. Počáteční stádia onemocnění nemají klinické příznaky, což zvyšuje riziko tohoto jevu. Prevence trombózy spočívá v dodržování diety, masáže, fyzické aktivity (alespoň pasivní) a medikace.

Deprese a apatie

Deprese pacienta negativně ovlivňuje kvalitu rehabilitace. V některých případech je dokonce plná sebevražedných myšlenek, nevhodného chování.

Poruchy řeči

Vzniká proti paralýze obličejových svalů. Pomocí jednoduchých a cenově dostupných cvičení s tímto stavem lze úspěšně překonat. Za prvé, logoped provádí práci, pak třídy pokračují doma.

Zhoršená paměť a inteligence

K těmto jevům může docházet v jakékoli fázi regeneračního období. Bojují s nimi pomocí léků, léčebných terapií, arteterapie, práce s logopedem. Systematické cvičení zpomaluje degenerativní procesy a zvrátí je.

Boj proti následkům a komplikacím mrtvice se provádí několik měsíců a dokonce i let po mrtvici. Přesné provádění doporučení lékaře zvyšuje šance pacientů obnovit funkčnost systémů a orgánů. Integrovaný přístup k rehabilitaci pod dohledem odborníků někdy snižuje rizika vzniku negativních momentů.

Nakreslete závěry

Tahy jsou příčinou téměř 70% všech úmrtí na světě. Sedm z deseti lidí zemře v důsledku blokování mozkových tepen. A první a nejdůležitější znak vaskulární okluze je bolest hlavy!

Cévní blokáda má za následek onemocnění pod známým názvem "hypertenze", zde jsou jen některé z jeho příznaků:

 • Bolesti hlavy
 • Palpitace
 • Černé tečky před očima (mouchy) t
 • Apatie, podrážděnost, ospalost
 • Rozmazané vidění
 • Pocení
 • Chronická únava
 • Otok obličeje
 • Netrpělivost a zimnice
 • Tlakové skoky
Pozor! Pokud jste si v sobě všimli alespoň 2 symptomů - to je vážný důvod k zamyšlení!

Jediný prostředek, který dal významný výsledek. VÍCE. >>>