Levý mozek je zodpovědný za dobrou náladu.

Léčba

Hlavním tajemstvím našeho těla je struktura a práce mozku.

Jak je známo, tento nejdůležitější orgán se skládá ze dvou hemisfér - vlevo a vpravo. M. Dax, lékař z Francie, který tuto problematiku podrobně studoval, nejprve vyprávěl o jejich rozdílnosti.

Na základě výsledků řady studií lze konstatovat, že lidé, kteří si stěžují na špatnou náladu, levá hemisféra mozku nefunguje dobře.

Obsah:

Co dělá levá hemisféra

Co je to za levý mozek? Tato část mozku určuje schopnost člověka logicky přemýšlet a mluvit. Přímo souvisí se slovy, symboly, znaky. Hlavní rozdíl na levé hemisféře od pravého je ve způsobu zpracování příchozích informací. Díky levé hemisféře budujeme komplexní fráze, ale ta pravá je zodpovědná za jejich emocionální zbarvení.

Pokud levá strana mozku pracuje v normálním režimu, osoba adekvátně vyhodnocuje radostné chvíle, které se v životě vyskytují, není náchylná k depresi a má dobrý smysl pro humor. Pokud je poškozena levá hemisféra, člověk ztratí dobrou náladu, objeví se negativní emoce, stane se agresivním.

Levá hemisféra má další důležitou funkci: reaguje na řeč. Je pozoruhodné, že nevnímají žádné jiné zvuky, ať už zvuk větru, šustění bylin, smích atd. Lidé s dobře rozvinutou levou hemisférou si prohlížejí pravdu jako relativní kategorii, úspěšně lstivě, mistrovsky zdobí realitu a dokonce záměrně oklamají. Tato část mozku je zodpovědná za intelektuální schopnosti člověka, počítání, gramotnost, čtení a myšlení lineárního typu. Levá hemisféra nám umožňuje metodicky myslet.

Jak aktivovat levou oblast mozku

Jak aktivovat levou mozkovou oblast Práce na vývoji levé hemisféry by měla být prováděna od základního školního věku. Psychofyziologové poznamenávají, že pro jeho normální provoz je důležité pravidelně řešit logické a matematické problémy. Stejně užitečné pro řešení křížovek. V průběhu jejich řešení člověk argumentuje, to znamená, že nečiní intuitivně, ale analyticky.

Další způsob aktivace levé hemisféry je trénovat svaly na pravé straně těla. V důsledku systematických komplexních povolání se významně zlepšuje paměť, výkyvy nálady a rozvíjí se intuice.

Chcete-li být v dobré náladě, musíte načíst levou hemisféru s prací, a ne nutně obtížné. Můžete například dát nějaké mince do kapsy a pokusit se zjistit jejich důstojnost dotykem, a pak vypočítat celkovou částku.

Kvíz: Která polokoule je pro vás lépe vyvinutá

Která polokoule je pro vás lépe vyvinuta Pro odpověď na položenou otázku se navrhuje provádět jednoduché úkoly.

Princip je všude stejný: pokud s vaší pravou rukou uděláte něco lepšího, levá hemisféra je rozvinutější a naopak.

 1. "Hrad". Kříž, bez přemýšlení, prsty obou rukou. Rozhodujícím faktorem je, že palec vaší levé nebo pravé ruky byl na vás. Je-li vpravo, pak je levá hemisféra rozvinutější a naopak.
 2. Chcete-li provést další úkol, budete muset překonat ruce na hrudi. Podívejte se, který z nich je nahoře? Pokud je vpravo, pak levá hemisféra jste vyvinuli lépe.
 3. Potlesk rukou. V tomto případě věnujte pozornost vedoucí ruce, která se aktivněji pohybuje. Pokud je levá ruka aktivnější, pak je pravá hemisféra rozvinutější, pokud je pravá, pak levá hemisféra.
 4. Dalším zajímavým testem je, že obě ruce musí fungovat synchronně. V každém z nich si například vezměte pero. Současně nakreslete různé geometrické tvary - trojúhelník, čtverec a kruh. Výkresy zhotovené ručně, které vedou, jsou jasnější linie.
 5. Připravte si list papíru. V jeho středu položte tečku (tučně). Vezměte si tužku do pravé ruky a zavřete oči. Nyní se snažte zasáhnout improvizovaný cíl alespoň patnáctkrát. Pak proveďte stejnou manipulaci levou rukou. Nyní analyzujte, kdy je přesnost zásahů vyšší.
 6. Vezměte si prázdný list papíru a nakreslete na něj dva čtverce a půl a půl centimetru. Dále je musíte rychle odstínit (první - pravou rukou, druhou - levou nebo naopak). Nyní se podívejte, na kterém čtverci je více řádků. Na obrázku, ve stínované přední ruce, budou pruhy častější.

Pokud se vám podaří vykonávat většinu úkolů pravou rukou, dominuje levá hemisféra (protože levá hemisféra je zodpovědná za pravou stranu lidského těla a pravá po levé straně). A naopak.

Samozřejmě, že informativní hodnota jednoho testu může být nižší než druhá, ale společně vám umožní určit s největší jistotou, která ruka testu vede. Díky jednoduchým testům bude možné vytvořit funkční specializaci mozkových hemisfér. Tyto informace pomohou určit, která cvičení byste měli věnovat pozornost.

Jaká je aktivace levé hemisféry mozku? To je důsledná excitace a inhibice neuronů. Tento proces může být ovlivněn různými způsoby. Ukazuje se, že dobrá nálada již není abstraktním stavem, ale zcela dosažitelným cílem. Můžete se na svět dívat novým způsobem, pokud to chcete. Žádné další překážky.

Rozvíjejte své hemisféry a dobrou náladu! ))

Jaká je levá strana mozku?

Co levá a pravá hemisféra našeho mozku "odpovídá".

Mozek je komplexní a propojený systém, největší a funkčně důležitá část centrální nervové soustavy. Jeho funkce zahrnují zpracování smyslových informací přicházejících ze smyslů, plánování, rozhodování, koordinaci, řízení pohybu, pozitivní a negativní emoce, pozornost, paměť. Nejvyšší funkcí mozku je myšlení.

Můžete snadno otestovat, která z hemisfér vašeho mozku je momentálně aktivní. Podívejte se na tento obrázek.

Pokud se dívka na obrázku otáčí ve směru hodinových ručiček, pak v okamžiku, kdy máte aktivnější levý mozek (logika, analýza). Pokud se točí proti směru hodinových ručiček, pak máte aktivní pravou hemisféru (emoce a intuici).

V jakém směru se dívka s vámi otáčí? Ukazuje se, že s určitým úsilím si můžete udělat dívku otočit jakýmkoliv směrem. Pro začátečníky, zkuste se podívat na obrázek s rozostřeným pohledem.

Když se díváte na obraz ve stejnou dobu se svým partnerem, přítelem, přítelem nebo známým, často se stává, že současně sledujete dívku, jak se otáčí ve dvou opačných směrech - jeden vidí rotaci ve směru hodinových ručiček a druhý proti. To je normální, právě v okamžiku, kdy máte aktivní různé hemisféry mozku.

Oblasti specializace levé a pravé hemisféry mozku

Hlavní oblastí specializace levé hemisféry je logické myšlení a donedávna lékaři považovali tuto polokouli za dominantní. Ve skutečnosti však dominuje pouze při provádění následujících funkcí.

Levý mozek je zodpovědný za jazykové schopnosti. Ovládá řeč, schopnost číst a psát, pamatuje fakta, jména, data a jejich pravopis.

Analytické myšlení:
Levá hemisféra je zodpovědná za logiku a analýzu. Analyzuje všechna fakta. Čísla a matematické symboly jsou také rozpoznány levou polokoulí.

Doslovné pochopení slov:
Levá hemisféra je schopna porozumět pouze doslovnému významu slov.

Postupné zpracování informací:
Informace jsou zpracovávány levou polokoulí postupně po etapách.

Matematické schopnosti: Čísla a symboly jsou také rozpoznány levou polokoulí. Logické analytické přístupy, které jsou nezbytné pro řešení matematických problémů, jsou také výsledkem práce levé hemisféry.

Ovládání pohybů pravé poloviny těla. Když zvednete pravou ruku, znamená to, že příkaz k jejímu zvednutí přišel z levé hemisféry.

Hlavní oblastí specializace pravé polokoule je intuice. Zpravidla se nepovažuje za dominantní. Je zodpovědný za následující funkce.

Zpracování neverbálních informací:
Pravá hemisféra se specializuje na zpracování informací, které není vyjádřeno slovy, ale symboly a obrázky.

Prostorová orientace: Pravá hemisféra je zodpovědná za vnímání polohy a prostorové orientace obecně. Je to díky pravé polokouli, můžete se pohybovat v terénu a dělat mozaikové obrazy.

Muzikálnost: Hudební schopnosti a schopnost vnímat hudbu závisí na pravé hemisféře, ačkoli mimochodem, levá hemisféra je zodpovědná za hudební výchovu.

Metafory: S pomocí pravé polokoule chápeme metafory a výsledky práce jiné představivosti. Díky němu můžeme pochopit nejen doslovný význam toho, co slyšíme nebo čteme. Například, pokud někdo řekne: „On visí na mém ocase“, pak pravá hemisféra pochopí přesně, co tento člověk chtěl říct.

Představivost: Pravá polokoule nám dává možnost snít a snít. S pomocí pravé polokoule můžeme skládat různé příběhy. Mimochodem, otázka „Co kdyby.“ Také se ptá na pravou hemisféru. Umělecké schopnosti: Pravá hemisféra je zodpovědná za schopnost vizuálního umění.

Emoce: I když emoce nejsou výsledkem fungování pravé hemisféry, je s nimi spojena těsněji než levá.

Pohlaví: Pravá hemisféra je zodpovědná za sex, pokud samozřejmě nejste příliš znepokojeni samotnou technikou tohoto procesu.

Mystika: Pravá hemisféra je zodpovědná za mystiku a religiozitu.

Sny: Pravá hemisféra je také zodpovědná za sny.

Paralelní zpracování informací:
Pravá hemisféra může současně zpracovávat mnoho různých informací. Je schopen řešit problém jako celek bez použití analýzy. Pravá hemisféra také rozpoznává tváře a díky tomu můžeme vnímat celek vlastností jako celku.

Ovládá pohyb levé poloviny těla: Když zvednete levou ruku, znamená to, že tým, který ho zvedne, přišel z pravé polokoule.

Schematicky to může být znázorněno následovně:

To je samozřejmě vtipný test, ale má nějakou pravdu. Zde je další verze rotujícího obrazu.

Po prohlédnutí těchto snímků zvláštního zájmu je obraz s dvojitou rotací.

Jak jinak si můžete ověřit, která z vašich hemisfér je rozvinutější?

- zmáčkněte dlaně před vámi, nyní otočte prsty rukou a všimněte si, který palec byl nahoře.
- tleskat rukama, označte, která ruka je nahoře.
- překřížte ruce nad hrudníkem, označte předloktí.
- určovat vedoucí oko.

Jak můžete rozvíjet schopnost hemisfér.

Existuje několik jednoduchých způsobů, jak rozvíjet hemisféry. Nejjednodušší je zvýšit množství práce, na které je polokoule orientována. Chcete-li například vytvořit logiku, musíte řešit matematické problémy, hádat křížovky a rozvíjet představivost pro návštěvu umělecké galerie atd.

Další cestou je maximálně využít stranu těla řízenou polokoulí - pro rozvoj pravé polokoule je nutné pracovat na levé straně těla a pracovat na levých hemisférách - zprava. Například, můžete kreslit, skákat na jedné noze, žonglovat s jednou rukou.

Pocit vědomí pravé a levé hemisféry mozku pomůže rozvíjet hemisféru.

1. Příprava na cvičení.

Posaďte se, zavřete oči. Dýchání by mělo být klidné a vyrovnané.

Vizualizujte svůj mozek, skládající se ze dvou hemisfér a rozdělený na dvě poloviny pomocí corpus callosum. (Viz obrázek nahoře) Soustřeďte se na mozek.

Snažíme se (v naší fantazii) navázat spojení s mozkem, střídavě hledět do levé hemisféry mozku levým okem a vpravo s pravým okem. Pak se oběma očima podíváme dovnitř, uprostřed mozku s corpus callosum.

2. Cvičení.

Pomalu vdechujte, naplňte vzduchem a chvíli zadržte dech. Během výdechu směřujeme tok našeho vědomí, jako světlomet, na levou hemisféru a "díváme se" na tuto část mozku. Pak znovu vdechněte, zadržte dech a při výdechu nasměrujte světlomet na pravou hemisféru mozku.

Představte si: na levé straně - jasné logické myšlení; vpravo - sen, intuice, inspirace.

Vlevo: inhalovat, pauza, výdech spojený s projekcí čísla. Vpravo: inhalace, pauza, výdech spojený s promítáním dopisu. Tj vlevo: číslo „1“ číslo „2“ číslo „3“ atd. Vpravo: písmeno „A“ písmeno „B“ písmeno „B“ atd.

Pokračujeme v této kombinaci čísel a písmen, dokud nevyvolá příjemné pocity. Písmena a čísla lze vyměnit nebo nahradit něčím jiným - například letním - zimním, bílým - černým.

Na konci tohoto tématu chci ukázat další jedinečnou vlastnost vašeho mozku:

Jaká je levá hemisféra lidského mozku?

Člověk je univerzální bytost. Na rozdíl od zvířete může cítit, vcítit se, radovat se, truchlit, snít. Žádný z tvorů na planetě není schopen takových emocí. Proč mají lidé příležitost zažít takové neobvyklé pocity? Jak se člověk liší od primáta? Hlavním rysem těla je mozek. Je to on, kdo ovládá emoce, sny, činy, a ne všechno je tak jednoduché. Funkce levé a pravé hemisféry řídí různé akce. Za co je zodpovědný levý mozek? Proč je názor, že lidé, kteří vyvinuli levou hemisféru mozku liší v jejich analytickém myšlení a logice?

Pravá hemisféra mozku je rozvinutější ve slabším pohlaví. To je názor, který byl běžný u mnoha lékařů a psychoterapeutů. Ve skutečnosti je všechno trochu špatné. Konec konců, kolik z nich jsou ženy, které mají čistě analytickou mysl a kolik z nich jsou zástupci silnějšího pohlaví s dobře vyvinutou intuicí. Ukazuje se, že není možné provádět oddělení činností, řízené podle pohlaví. Další. Vědci zjistili, že lidé používají pouze 3-5% svého mozku, i když mohou vyvinout dvě hemisféry mozku. To znamená, že lidstvo bude mít možnost číst myšlenky z dálky, cítit náladu jiných lidí, provádět nejsložitější výpočty bez pomoci strojů. Je možné přestěhovat se na zcela jinou úroveň života, zbavit se přítomnosti technologie, naučit se navzájem rozumět.

Struktura mozku

Vědci středověku věřili, že lidský mozek je jako záblesky ohně. Orientální moudrí muži stejné epochy srovnávali mysl s lotosovým květem. Je to přirozeně jen alegorie. Ve skutečnosti mozek připomíná ovoce ořechu. Ale znělo to nějak ošklivě, tolik obrazů životně důležitého orgánu ve formě neobvyklých věcí dosáhlo našich dnů. Učenci starověku nemysleli na souvislost mezi rozumem a činy. Všechno to dopadlo na náboženství: pokud ano, Bůh mu to nařídil. První, kdo se snažil podrobně studovat strukturu hlavního orgánu, najít vztah mezi levou a pravou hemisférou, byl Leonardo da Vinci. Brilantní malíř, vynálezce, mystik. Přenos zásluh však může mít několik stránek. On je první, kdo mohl detailně zobrazovat mozek, všechny jeho části. Druhý, neméně brilantní tvůrce renesance, Michelangelo, vytvořil obraz Stvoření Adama. Dlouhou dobu měla jen uměleckou hodnotu. A jen v XIX století lidé viděli skrytý kód: - obraz tvůrce na oblaku přesně opakuje řez v mozku. Také detailně ukazuje jeho malé části, které byly úspěšně maskované jako různé části.

Brzy bylo objeveno mnoho obrazů, které skrývají tajné kódy a znaky. Zajímavostí je, že lidstvo je mohlo po stovkách let zvážit. Co bránilo tomu, aby si všimli zajímavých vodítek, proč lidé někdy nevidí zjevné? Odpověď leží v hlavě. Struktura hlavního orgánu se opravdu podobá matici: spleti, dva laloky hemisfér, most, který je spojuje. Stále v hlavě: velké hemisféry, mozeček, mozkový kmen. To jsou tři hlavní „útvary zodpovědné za lidský život. Velké části, pokryté skořápkou, jsou propojeny corpus collosum - druh mostu. Zóna mozkové kůry je zodpovědná za všechny myšlenky a akce prováděné člověkem. Struktura mozkových hemisfér zahrnuje různé oblasti zodpovědné za produkci hormonů, růst orgánů, zrak, sluch - jedním slovem, bez hlavního orgánu, lidé by byli jako jednoduchý kámen.

Velké části jsou rozděleny na frontální, okcipitální, temporální a parietální laloky. Každá z těchto oblastí je svým způsobem jedinečná a odpovídá za následující akce. Funkce mozkových hemisfér:

 • čelní plochy podporují vestibulární aparát. Díky své řádné práci stojí lidé, chodí, provádějí akce. Ve skutečnosti je to kontrolní centrum, "ústředí" mozku. Jakékoli porušení, zranění, zranění okamžitě vedou k narušení práce: člověk se mění, existují odchylky ve vývoji, podivné chování. Pravá strana je zodpovědná za myšlenky, sny, emoce, vlevo - za řeč, dikci, pohyb;
 • temporální části jsou zodpovědné za paměť, to je druh "pevného disku". Zranění způsobená chrámy mohou poslat oběť k prodloužené amnézii. Levá část odpovídá za specifika: jména, čísla, jména, data. Pravá část si pamatuje, obrazy, sny. Pokud dojde k traumatu, poruše, nemoc je v této oblasti, pak ji oběť přestane chápat. Porážka levé oblasti zcela zablokuje uznání, význam dialektu. Trauma opačné časové části narušuje emocionální vnímání řeči, polotónů, podtónů;
 • parietální část je zodpovědná za všechny rány, řezy, odřeniny, přesněji za jejich bolest. Pravé parietální oddělení pomůže orientovat se v prostoru, určuje blízkost, rozsah hledání věcí. Jeho opak "kolega" je zodpovědný za čtení, paměť. Dyslexie je onemocnění, které omezuje schopnost učit se. Vyskytuje se v důsledku abnormality v levém parietálním laloku hlavy;
 • Jaké jsou ty nejzávažnější části? Díky správné práci oči vnímají, zpracovávají, přenášejí obrazy. Na levé straně jsou uvedeny detaily, malé části. Správný podíl vyjadřuje bohatství barev, chuť;
 • úkol mozkové kůry je omezen na kontrolu chování jedince, schopnost myslet a uvažovat.

Mozkové hemisféry mohou být vyvíjeny stejně, ale to je zřídka pozorováno: jedna z částí dominuje. Toto stanovisko existovalo dříve. Nyní se lidé změnili: rodí se stále více indigových dětí, rozvíjejí se schopnosti lidského mozku. Když se vrátíme na začátek, můžete najít odpověď na otázku, proč si lidé nevšimli skrytých kódů obrazů a děl. Chcete-li rozluštit brilantní hádanky, měli byste použít obě laloky velkých polokoulí, mít rozvinutou intuici a vynikající analytické myšlení.

Rozdělení odpovědnosti

Jaká je levá hemisféra mozku zodpovědná za to, proč ovládá svého bližního? Funkce levé hemisféry mozku jsou následující:

 1. Pochopení řeči, schopnost mluvit.
 2. Logika.
 3. Zapamatování událostí, data, jména, akce.
 4. Akce na pravé straně těla.
 5. Schopnost myslet v řetězci, budovat logickou sérii.
 6. Analytické schopnosti také podléhají levé hemisféře.

Díky této části lidstvo učinilo technologickou revoluci. Všechny vědecké objevy lidí s dominantní levou stranou. Jaká je levá hlavní hemisféra mozku, která je za ni zodpovědná a je možné na ní odepsat špatná jednání, vraždy, násilí? Pro začátek stojí za to pochopit, že všechny akce diktuje mozek. Pokud se člověk dopustí násilí, je si vědom činností, ale otázka je jiná: jak je vnímá?

Vědci provedli sérii studií s maniaky, vrahy, lidmi, izuverami. Výsledek udeřil: většina testovaných subjektů věřila, že udělali správnou věc, a také pečlivě připraveni na budoucí zločiny. To znamená, že jejich levý mozkový lalok plánoval všechny akce, rozšiřoval pořadí zločinů, sled akcí na policích. Maniacs úzkostlivě hledal své oběti, mozek metodicky určoval nezbytné detaily a zdůrazňoval odsouzení z davu. Zdá se, že všechno je jednoduché: nemoci vyvolávají selhání v práci hlavy - tedy zločin. Nicméně, studie tomografie ukázaly, že mnoho zločinců vyvinulo obě hemisféry velkého mozku, nejsou tam žádné nádory, zranění. Kde je toto „tlačítko“ zodpovědné za všechny negativní? Odpověď ještě nebyla nalezena.

Další zajímavý fakt: mnozí nadaní vědci, matematici, fyzici, chemici jsou zoufale nešťastní v milostných záležitostech. Romantické termíny pod měsícem, ignorují výlety do kaváren, je pro ně mnohem zajímavější sedět na nevyřešeném úkolu nebo odvodit jiný zákon. Proč Pravá hemisféra je zodpovědná za romantiku, lásku, emoce a lidi, kteří si specificky vybrali vědeckou cestu, rozvíjejí opačnou část mozku a neustále potlačují ten správný. Jak být "nerds", jak rozvíjet pravou hemisféru? Práce mozkových hemisfér by v ideálním případě měla být stejná, ale pro to je nutné vyzkoušet.

Funkce levé a pravé hemisféry jsou velmi odlišné. Emoční lidé mají lépe rozvinutou pravou hemisféru, ale to neznamená, že nemohou řešit algebraické příklady. Takoví lidé jsou obdařeni darem hudby, mohou se vcítit, rozvinutá intuice jim umožňuje vyhnout se obtížným situacím. Umělecký dar, literární schopnosti - to vše je o humanitních věcech. Rozvíjejí své schopnosti, někdy potlačují funkci levého mozku. Situace s „vášnivým nerdem“ se opakuje přesně naopak. Hemisféry velkého mozku mohou fungovat v tandemu. Živým příkladem toho jsou indigové, nadané osobnosti. Stejný Leonardo da Vinci byl brilantní malíř, „techie“, zdravotník, prorok, který předvídal vynález mnoha technických zařízení. Zajímalo by mě, která polokoule jeho mozku byla vyvinutější? Ačkoli to bylo díky ekvivalentní práci pravé a levé hemisféry mozku, která se proslavila známá „Mona Lisa“, v očích, kterou vědci četli digitální kód. Nejlepší mysli se to snaží rozluštit, ale zatím je to bezvýsledné.

Většina se potýkala s malým problémem: neschopnost si vzpomenout na základní věc, jméno města, jména bývalých spolužáků. Starší lidé si často stěžují na zánik paměti, ale i mladší lidé někdy zapomínají na názvy ulic, událostí, termínů. To může znamenat změnu struktury mozku, může vyžadovat cvičení pro mozek. Křížovky, kvízy, analytické hry jako "Monopoly" dokonale osvěží levou stranu. Ale co je zajímavé: čím více levá strana mozku s analytickou pamětí zmizí, tím silnější a jasnější vzpomínky, poslední okamžiky života. Vývoj pravé hemisféry mozku začíná novou silou. To je patrné na příkladu lidí ve věku: stávají se více emocionálními, jsou velmi snadno urazeni. Účinek deja vu, kdy lidé vidí určité okamžiky více než jednou, je druhem signálu z pravé hemisféry mozku. Někteří vědci to považují za selhání, porušení, ale parapsychologové hovoří o rozšiřování funkcí pravého laloku.

Staňte se supermanem

Vývoj hemisfér má zásadní význam. Lidé budou moci překonat zakázanou linku, prozkoumat neprozkoumaná území, nahlédnout do hlubin vesmíru. Nyní se rodí nová generace, schopná vykonávat takový úkol. Jejich myšlení se vyvíjí s intuicí. Jsou schopni řešit nejtěžší úkoly, ale mohou být empaty.

A co ti, kdo teď žijí? Koneckonců, neexistuje žádná hranice k dokonalosti, synchronizace hemisfér mozku je dostupná každému. Jak rozvíjet levý mozek? Stačí každý den vykonávat duševní gymnastiku, trénovat vizuální paměť. Stejné skeny, kalichy, sudoku jsou vhodné pro počáteční třídy: mají dobrý vliv na paměť, „oživují“ neurony mozkové kůry. Největší efekt přináší řešení matematických problémů. Dvě nebo tři cvičení z učebnice 6. ročníku pomohou obnovit paměť, znalosti a mají pozitivní vliv na práci hlavního těla. Užitečné čtení. Je to nezávislé čtení knihy, podle výzkumu vědců, který pomáhá lidem zotavovat se z poranění hlavy.

Kreslení lekcí, poslech různých hudebních stylů pomůže rozvíjet pravou mozkovou hemisféru. To by mělo zapamatovat výkonné umělce, rok složení, zajímavá fakta o práci. Školení by mělo být prováděno denně. Deset minut každodenních činností bude mít za pár měsíců ohromující efekt. Audioknihy se doporučují lidem, kteří trpěli stresem, trpí depresí. Hlas hlasatele naplněného barvami kreslí imaginární obrazy, čímž stimuluje pravou stranu hlavy. Několik hodin týdně - a představivost vytvoří celé filmy.

Kombinovaná cvičení jsou vhodná pro vývoj dvou částí hlavy: vytvoření křížovky s osobními ilustracemi, provedení barev origami, pletení. Ano, je to poslední lekce, která má pozitivní vliv na práci celého těla: rozvíjejí se motorické dovednosti rukou, počítají se vzory a smyčky a představivost kreslí budoucí mistrovské dílo. Tři v jednom, dokonce čtyři, protože výsledek bude krásná věc.

Dvě hemisféry mozku mohou ovládat nejen géniové. Každý může rozvíjet mimosmyslové schopnosti. Denní cvičení zaručují rozvoj analytického myšlení, stačí pracovat na sobě.

Co je to levý mozek

Mozek je nejdůležitější orgán, který řídí lidské tělo. Díky své funkci jsou lidé schopni vidět, slyšet, chodit, prožívat emoce, komunikovat mezi sebou, cítit, analyzovat, přemýšlet a milovat. Tyto vlastnosti jsou jedinečné pro člověka. Než odpovíme na otázku, co je levá hemisféra mozku, která je za ni zodpovědná, musíme si vzpomenout na anatomii 9. třídy: z čeho se mozek skládá.

Struktura mozku

Hmotnost organismu u dospělého je přibližně 1400 g. Nachází se v dutině lebky, pokryté skořápkami shora (měkké, tvrdé, arachnoidní). Existují 3 nejvýznamnější části: hemisféry, mozeček, kmen. Hemisféry mozku regulují vyšší nervovou aktivitu, jsou to útvary zodpovědné za zrak, sluch, řeč, psaní. Cerebellum poskytuje rovnováhu a v kmeni jsou centra pro kontrolu dýchání a srdečního tepu.

Zajímavé Mozek mužů dokončuje svůj růst ve věku 25 let a pro ženy do 15 let!

Mezi velkými hemisférami je podélná štěrbina, v jejímž hloubce se nachází corpus callosum. Ten spojuje obě hemisféry a umožňuje jim navzájem koordinovat práci. Mnoho lekcí z anatomie si pamatuje, že každá z hemisfér ovládá opačnou stranu těla. Z toho vyplývá, že levá hemisféra je zodpovědná za pravou polovinu těla.

Mozek má 4 akcie (o nich bude popsáno níže). Laloky jsou rozděleny třemi hlavními drážkami: Silviev, Rolandov a parietální-okcipitální. Kromě brázdy má mozek mnoho konvolucí.

Je užitečné vědět, co je to abstraktní myšlení: formy, možnosti.

Proč člověk potřebuje kognitivní funkce: komunikaci s oblastmi mozku, příčiny poškození.

Samotná podstata mozku je rozdělena na šedou (kůra) a bílou. Šedá se skládá z neuronů a linie mozku shora. Tloušťka kortexu je asi 3 mm a počet neuronů je asi 18 miliard, bílá hmota je cesta (vlákna neurocytů), která zabírá zbytek mozku. Je to kůra, která řídí celý život člověka od spánku až po nástup emocí.

Funkce levého mozku

Velké hemisféry nejsou odděleny od ostatních složek nervového systému, pracují společně s subkortikálními strukturami. Navíc, v případě poškození jedné polokoule, druhá může částečně převzít funkce první, což naznačuje, že pohyby pohybů, citlivost, vyšší nervová aktivita a smyslové orgány pracují společně.

Kůra je rozdělena do zón, které jsou zodpovědné za určité funkce (zrak, sluch a další), ale také nefungují odděleně. Chcete-li něco říct, člověk musí nejprve myslet, analyzovat, vypočítat. Během konverzace lidé projevují emoce (smutek, radost, úzkost, smích), gestikulovat, to znamená, že používají ruce a svaly obličeje. To vše je zajištěno koordinovanou prací několika zón kortexu, subkortikálního jádra, lebečních a spinálních nervů. Jaké jsou různé laloky mozku?

Zajímavé Mozek lidí je studován méně než polovina!

Čelní lalok levé hemisféry mozku

Zodpovědný za pohyb, schopnost mluvit, individualita, myšlení. Čelní lalok je částí mozku, která je zodpovědná za emoce, chování a myšlení.

Motorová zóna kortexu

Je zodpovědný za činnost pruhovaného svalstva pravé poloviny těla, koordinaci přesných pohybů, orientaci do terénu. V této sekci jsou impulsy z vnitřních orgánů. Když je poškozen, je ataxie, paréza končetin, porucha práce srdce, cév, dýchání. Níže uvedený obrázek ukazuje aktuální členění orgánů a částí těla na precentrální gyrus.

Zóna motorů řeči

Poskytuje svaly tváře vyslovovat komplexní slova, fráze. Jinými slovy, ona je zodpovědná za formování řeči. U všech praváků zaujímá zóna motorických řečí na levé polokouli větší plochu než vpravo.

Když je tato zóna zničena, člověk ztrácí schopnost mluvit, ale může křičet nebo zpívat bez slov. A také čtení pro sebe, formulace myšlenek je ztracena, ale schopnost porozumět řeči netrpí.

Parietální lalok

Zde je zóna citlivosti kůže, svalů, kloubů. Impulzy z receptorů kůže rukou, nohou a těla vpravo jdou na levou hemisféru. Pokud je tato zóna poškozena, dochází k narušení citlivosti v některých částech kůže, schopnosti detekovat objekty dotykem. Ztrácí se pocit hmatu, mění se vnímání teploty, bolesti v pravých končetinách a také tělo vpravo.

Časový lalok

Sluchová oblast je zodpovědná za sluch, vestibulární citlivost. Když je zóna na levé straně zničena, na pravé straně je hluchota a schopnost slyšet na levém uchu prudce klesá, pohyby se stávají nepřesnými, při chůzi dochází ke kývání (viz Ataxie). Nedaleko se nachází sluchové centrum řeči, díky němuž lidé chápou řečený projev a slyší své vlastní.

Zóna chuti a vůně funguje se žaludkem, střevy, ledvinami, močovým měchýřem a reprodukčním systémem.

Okcipitální lalok - vizuální zóna

Optická vlákna na základě mozku se také protínají, stejně jako sluchové. Proto impulsy z obou sítnic oka směřují do zrakové části levé hemisféry. Pokud je tedy tato zóna poškozena, nedochází k úplné slepotě a trpí pouze polovina levé sítnice.

Zadní část mozku je také zodpovědná za vizuální centrum řeči, schopnost rozpoznávat psaná písmena a slova, aby si lidé mohli text přečíst. Obrázek ukazuje části mozku zodpovědné za chování, paměť, sluch, dotek.

Rozdíl levé hemisféry zprava

Jak již bylo jasné, v obou polokoulích jsou řeč, vizuální, sluchové a další zóny. Jaký je tedy rozdíl mezi nimi? Je to jen při kontrole opačných polovin těla? Samozřejmě že ne!

Vlastnosti levé hemisféry:

 1. Logika, analýza, myšlení.
 2. Čísla, matematika, špatný výpočet.
 3. Postupné řešení složitých problémů.
 4. Schopnost porozumět doslovně.
 5. Jasná fakta, argumenty, bez zbytečných informací.
 6. Výuka cizích jazyků, schopnost ovládat řeč.

Vše o limbickém systému: struktura a funkce, poruchy a jejich důsledky.

Je užitečné vědět, co je turecké sedlo v mozku: role v lidském těle, známky dysfunkce.

Vše o epifýze: od anatomie po nemoci.

Za co je správný mozek?

 1. Intuice, představivost, emoce.
 2. Vnímání, muzikálnost, umění.
 3. Fantazie, světlé barvy, schopnost snít.
 4. Vytvoření obrazu podle popisu, závislost na mysticismu, hádanky.

Jak určit dominantní hemisféru?

Říká se, že levá hemisféra je vyvinutější pro praváky a naopak pro leváky. To není zcela pravda. Člověk může psát levou rukou, ale být narozeným matematikem, skeptikem, logikem a analytikem, který nemá vůbec zájem o malování, hudbu a zároveň nevěřit v mysticismus. Ve skutečnosti je těžké říci, které konkrétní polokouli dominuje, protože oba pracují, když je to nutné.

Tam je jednoduchý test identifikovat vedoucí stranu: tleskat rukama nebo zmáčknout kartáče spolu a vidět který je nahoře.

Zdá se, že hemisféry jsou dvě různé osobnosti s naprosto odlišným způsobem myšlení a myšlení. Oba se však dokonale doplňují a pomáhají člověku být intelektuální, harmonickou a komplexně rozvinutou individualitou.

Co je to pravý a levý mozek

Vědci se vždy zajímali o strukturu lidského mozku. Je hlavním orgánem centrální nervové soustavy, která řídí pohyby, emoce, informační procesy. Je také porovnán s počítačem a dvěma polokoulemi - s procesory. Právo je zodpovědné za pocity, obrazové vnímání, intuici a levá hemisféra mozku je zodpovědná za analýzu, logiku a důsledný výkon všech úkolů.

Hlavní počítač těla

Vědci a lékaři věřili, že jakmile mozek ovládá všechny procesy v těle, pak, když se naučíte ovládat to, můžete zvýšit počet inteligentních géniové, léčit nemoci, odstranit duševní poruchy a být jen plným vlastníkem života. Částečně je to možné, pokud člověk pochopí, za co je levá a pravá hemisféra mozku zodpovědná, a jejich harmonická, soudržná práce je nezbytná pro řádný všestranný vývoj.

Informace jsou vyměňovány prostřednictvím corpus callosum, který je spojuje, a s nedostatečně rozvinutou částí celého orgánu je úspěšné fungování nemožné.

Procesory vpravo a vlevo

Pomocí elektroencefalogramu můžete určit aktivitu šedé hmoty. Když předmět vtipy, řeší obtížný problém ve fyzice, zvažuje, sleduje emocionální film, kreslí, excitace nervových zakončení se vyskytuje na různých odděleních.

Neexistuje jednotná univerzální zóna. Jedna z částí však může být vedoucí a druhá pomocná. Je velmi důležité určit, který z nich je u dítěte nejaktivnější. Tyto znalosti vám pomohou vybrat správné cvičení a předcházet vývojovým poruchám nebo posílit existující vrozené schopnosti.

(LP) Levá hemisféra mozku je zodpovědná za čtení, psaní, formulování myšlenek a učení cizích jazyků, jakož i za kontrolu řeči. Lékaři dlouhodobě věřili, že je to vždy silnější, ale ve skutečnosti PL při provádění konkrétních činností zvítězila:

 • zapamatování si podrobných informací (čísla, data, příjmení, jména, zkratky, telefonní čísla) a metody jejich zaznamenávání;
 • rozpoznávání čísel, vzorců, znaků, znaků;
 • vnímání slov v doslovném smyslu, bez alegorií;
 • zpracování informací ve fázích;
 • sestavování logických obvodů;
 • stereotypní chování a myšlení;
 • na pravé straně těla.

Bez těchto základních dovedností by bylo obtížné plně existovat ve společnosti, ale je to spíše jako popis robota nebo kalkulačky. Hlavním úkolem LP je analytická práce s fakty a důsledné řešení problému.

Dlouho se dohaduje o tom, která polokoule je zodpovědná za kreativitu. Nestačí si něco představit, je to nutné a znovu jej vytvořit ve skutečnosti prostřednictvím symbolů a znaků. Nyní však není pochyb o tom, že tvůrcům dominuje pravá hemisféra (PP), která je zodpovědná za pocity, fantazii, intuici, něco, bez čeho si člověk nemůže představit. Mezi jeho funkce patří také:

 • čtení informací ze snímků, symbolů;
 • Reprezentace obrazů pod vlivem hudby;
 • orientace v prostoru;
 • sbírání hádanek a mozaik;
 • vnímání hudebních děl;
 • porozumění obrazovému významu slov a výrazů;
 • schopnost snít, skládat;
 • projev sexuality;
 • záliba v mysticismu, náboženském vědomí;
 • ovládání levé strany těla.

PP může vidět soukromý celek a rozpoznat vzhled kombinací detailů do jednoho obrazu. To změní dopisy knih do filmů uvnitř hlavy, a poznámky do hudebních děl ovlivňujících hluboké emoce dělají srdce bít více často při pohledu na krásné lidi nebo umělecká díla.

Je velmi snadné určit, který z nich v tuto chvíli dominuje, je třeba provést jednoduchý test, který ukáže nejaktivnější stránku vědomí.

Za prvé, mělo by být určeno - pravák nebo levák (u dospělého je již zpočátku známý)

Pak proveďte akce ve fázích a zapište si, vpravo nebo vlevo bude horní pozice:

 • palcem při vzájemném prokládání prstů obou rukou do druhu pěsti;
 • dlaně během náhodných klepání;
 • předloktí při křížení rukou na hrudi;
 • nohy, když se posadíte, přehoďte jeden přes druhého.

Pokud převažuje aktivita pravé strany těla, je levá hemisféra rozvinutější, protože ji ovládá právě ta, která ji ovládá. Pokud naopak znamená, že jedinec je náchylný k emocionálnímu a nelogickému chování a má tvůrčí schopnosti, ale musí věnovat větší pozornost rozvoji inteligence a analytických dovedností.

Týmový trénink

S dominantní levou hemisférou a velmi slabou pravicí nebude nadaný vědec schopen inspirovat objevy pronikáním do sítě matematických vzorců k novým hodnotám. Kreativní člověk s rozvinutou pravou hemisférou nebude schopen zaznamenat a strukturovat úžasný příběh nové knihy, dokončit práci na malbě nebo představení. Úspěšnou a harmonickou osobností je pouze koordinovaná práce LP a PP.

Existují určitá cvičení na toto téma, která nejen rozvíjejí mozek, ale také učí jeho části spolupracovat, pomáhat si navzájem.

Pokud je provádíte od raného dětství, a to i bez přirozených talentů, dítě snadno dosáhne zamýšlených cílů, na rozdíl od nadaných, ale neorganizovaných vrstevníků.

Fascinující a užitečné úkoly

Každá osoba by byla velmi užitečná ve výuce hudby, zejména ve třídě klavíru, bayanu, harmoniky. Motorická aktivita rukou a prstů přímo souvisí s prací mozku. Když jsou obě ruce zapojeny současně, obě hemisféry se vyvíjejí harmonicky najednou, zvykají si na spolupráci. Navíc jsou nesmírně užitečné pro rozvoj logiky, intelektu a paměti a obrazového myšlení:

 • šachy a dáma;
 • poker, backgammon;
 • hry monopol a erudit;
 • hádanky a hádanky;
 • výšivky a pletení.

Existují specifičtější cvičení, která stimulují obě oblasti mozku. Pro větší efekt jsou nejlépe prováděny denně.

 1. "Jednota protikladů." Budete potřebovat dvě pera a list papíru formátu A4. Zároveň jednou rukou nakreslete geometrické tvary a další číslo nebo písmeno. Například, hvězda a písmeno "A", nebo náměstí a číslo 5. Ve skutečnosti je to velmi obtížné. Jen málo lidí zvládne tento úkol poprvé.
 2. "Prsten". Důsledně a velmi rychle připojte prsty prstů obou rukou k prstu na několik minut.
 3. „Od ucha k nosu“ - pravou rukou byste měli držet nos a levou ruku pravým uchem. Pak, tleskat rukama, rychle změnit pozici rukou na opačné straně. Je důležité, aby se při střídání nestoulal.
 4. "Reflections" - na velký list papíru se dvěma rukama současně, měli byste kreslit písmena v zrcadlové symetrii. Pro začátečníky je nejprve lepší vidět, jak se odráží písmena tak, aby je bylo snazší je zobrazovat. Toto cvičení zmírňuje stres mozku.
 5. „X-Men“ - na papíře jakéhokoliv formátu nakreslete dvě protínající se přímky ve tvaru písmene „X“ ve světlé barvě a pověste na zeď list. Postavte se, nohy na šířku od sebe, vzadu rovné. Pohled směřuje do průsečíku dopisu. Současně připojte koleno pravé ruky s levým kolenem zvednutým nahoru. Proveďte několik minut intenzivně. Takové školení velmi účinně odstraňuje únavu po běžné práci a povzbuzuje.
 6. „Vícebarevný zmatek“ - budete potřebovat kus papíru, na který budou zapsány názvy květin s barevnými fixy. Obtížnost spočívá v tom, že název a barvy neodpovídají. Například slovo "žlutá" je napsáno červeně, "zelené" - modře. Čím více slov, tím lépe. Je nutné rychle číst nahlas ne slovo, ale název barvy, se kterou je napsán.

Kreativní etudy

Existují určitá cvičení pro rozvoj pravého mozku, ale nejlepším způsobem je kontakt s uměním a hudbou, touha porozumět obrazům, které jsou v nich obsaženy. Výlety do muzea, divadla, čtení klasiky od dětství tvoří správný vývoj PP.

Můžete reprezentovat písmena abecedy a pak jména přátel a známých, snažíte se zjistit, jakou barvu mají. Slyšíte-li hlasy v davu, můžete si vysnívat, s čím by lidé mohli patřit, a pak porovnat své odhady s realitou. Pokud nastane stagnace v životě a je nutný tvůrčí impuls, znamená to, že PP musíte záměrně rozvíjet:

 1. Lidé s pravou rukou by měli někdy používat levou ruku pro psaní nebo každodenní práce. Zpočátku to bude těžké, ale nečitelné čmáranice se nakonec promění v elegantní rukopis a na pravé polokouli se objeví nové a čerstvé nápady.
 2. Meditace a vizualizace jsou užitečné nejen pro duchovní pohodlí a aktivaci podvědomí. Je to také školení fantazie a intuice. Dokonce i když je člověk daleko od esoterismu, nebude na místě, aby reprezentoval chuť vašeho oblíbeného pokrmu v ústech, nebo si vzpomněl na vůně lesní mýtiny, přitahoval parfémy, aktivoval obrazovou paměť. Můžete jednoduše zkusit prezentovat jakýkoliv objekt se zavřenýma očima, jasně a barevně.
 3. „Nekonečné osm“ - levé ucho je přitlačeno k rameni, levá ruka je prodloužena dopředu. Ukazováček nakreslí nekonečno, adresářem - nahoru a doleva, pak kreslí význam. Jedna minuta na jednu ruku, pak opakujte pravou rukou.
 4. Konstantní trénink intuice také rozšiřuje funkce PP. Můžete požádat přítele nebo příbuzného, ​​aby přemýšleli nad neživým objektem, například od těch, kteří jsou v místnosti. Zaměřte se a pokuste se odhadnout vnitřní vidění, co to může být. Když uslyšíte vyzvánění telefonu, zkuste si představit, kdo volá, než odpovíte.
 5. Kreslení obrázků, i když neexistují žádné speciální umělecké schopnosti, pomáhá osvěžit mysl a zvýšit kreativitu, což neublíží ani finančnímu analytikovi. To pomáhá odstranit zbytečné ovládání. Zpočátku je to děsivé udělat první úder, protože neexistuje jasný plán akce, na který jsou zvyklí lidé se silným LP, ale fantazie se určitě probudí.
 6. Vedení deníku, psaní básní, příběhů a pohádek ve večerních hodinách pro děti - nejen zábavné, ale také velmi užitečné.

Zvyšování vědomí dětí

Finger hry, jakákoli cvičení pro rozvoj jemných motorických dovedností mají příznivý vliv na mozek. Děti mají zpravidla velmi rozvinutou pravou hemisféru od narození, šťastně fantazírují a prezentují se v různých obrazech.

Mnoho her pro děti zahrnuje obě hemisféry, například, jako "Ano a ne, nemluvte, nenoste černou s bílou." Zde je znázornění různých barevných objektů kombinováno se současným ovládáním vědomí, aby nedocházelo k pronásledování zakázaných informací. „Moře se jednou obává“ - obrazové myšlení je v motorické činnosti ztělesněno v konkrétní formě. "Kozáci-lupiči" - zajímavý spiknutí v kombinaci s nápisem a symboly.

Kreativní dítě může být okamžitě viděno, ale pokud nebudete věnovat dostatečnou pozornost vývoji levé strany mozku, bude se později vznášet v oblacích, nebude se moci soustředit a exaktní vědy budou dány s obtížemi. Proto je nutné zahrnout do pravidelných tříd:

 • řešení křížovek a rebusů;
 • mentální aritmetika;
 • vyzvednutí hádanek;
 • použijte pravou ruku místo levice (pro leváky).

Jak stárne, levá hemisféra začíná dominovat, zejména s nástupem zvýšeného stresu ve škole. Vzácně, ale existují děti s vrozeným dominantním LP. Snadno řeší matematické problémy, od útlého věku se vyznačují důkladností a zvýšenou šetrností: sbírají různé sbírky, rozkládají jednotlivé složky barev nebo velikostí, rádi si pamatují čísla a čísla strojů.

Dítě s levou hemisférickou dominantou se často učí číst samo o sobě, protože mechanicky zapamatuje symboly, ale je nepravděpodobné, že by dopisy v jeho mysli obsahovaly obrázky: proto může být lhostejnost ke čtení. Pro tyto děti je také obtížné nezávisle hrát hry, vymýšlet imaginární události a akce.

Potřebují jasné známky důsledného jednání, takže často dosahují velkých úspěchů ve sportu a ve škole, ale zažívají potíže v přátelství a komunikaci. O to více je třeba neustále rozvíjet pravou hemisféru mozku prostřednictvím jakéhokoliv druhu kreativity, zvláště pro takové děti je tanec a hudba důležitá.

Po obnovení rovnováhy mezi LP a PP budou rodiče hrdě sledovat četná vítězství a úspěchy svých potomků.

Obyčejný člověk málokdy používá více než 5% kapacity mozku, prostě kvůli nevědomosti nebo lenivosti. Pokud však záměrně studujete, znáte jemnosti práce tohoto úžasného těla, můžete překvapit nejen ostatní, ale i sebe.

Jaké jsou pravé a levé hemisféry mozku

Mozek je nejdůležitější orgán těla, skládající se ze dvou hemisfér. Pro pochopení vlastností člověka je důležité vědět, za co je zodpovědná pravá hemisféra mozku a za co je zodpovědná levá hemisféra.

Člověk má smysly, s nimiž je spojen s okolním světem:

 • slyšení
 • zrak;
 • čich;
 • chuť a hmatové vjemy, kterými dostává informace.

A toto zpracování se zabývá mozkem. Kromě toho se s jeho pomocí provádí:

 • plánování;
 • rozhodování;
 • koordinace pohybů;
 • rozpoznání emocí, jejich oddělení na pozitivní a negativní;
 • rozvoj pozornosti a paměti;
 • myšlení (nejvyšší funkce).

Oddělení funkcí

Pologule mozku nejsou oddělené struktury, které pracují izolovaně. Mezi nimi je mezera s corpus callosum. Pomáhá koordinovaně fungovat v obou hemisférách.

Všechny pohyby jedné strany těla jsou řízeny opačným dílem mozku. Pokud tedy člověk udělá pohyb pravou rukou, znamená to, že dostala puls z levé hemisféry. U lidí, kteří přežili mrtvici (poruchy oběhu v mozku), je strana těla, která je naproti postižené oblasti, ochromena.

Mozek se skládá ze dvou složek - šedé a bílé hmoty. Šedá je kůra, veškerá lidská činnost je pod její kontrolou a bílá jsou nervová vlákna, která vykonávají mnoho funkcí, které řídí koordinovanou práci obou hemisfér. Šedá hmota vzniká u osoby mladší 6 let.

Funkce levé poloviny

Vzhledem k tomu, že mozek se skládá ze dvou hemisfér, je každý z nich zapojen ve větším či menším rozsahu a plní své funkce. Tento objev byl učiněn před méně než stoletím americkými neurochirurgy Bogenem, Vogelem a neuropsychologem Sperrym.

Levá hemisféra je zodpovědná za schopnost člověka používat jazyk jako prostředek komunikace. Ovládá:

 • proces řeči (stavební fráze, slovní zásoba);
 • schopnost dešifrovat informace získané pomocí orgánů zraku;
 • použití grafických znaků při psaní;
 • proces zapamatování si důležitých informací.

Člověk se liší od celého světa zvířat tím, že má jedinou rozvinutou schopnost myšlení, za kterou je zodpovědná i levá hemisféra.

Tato strana mozku je schopna nejen vnímat informace, ale také je zpracovávat. Je to levá hemisféra, která rozpoznává čísla a symboly, protože je může rozluštit.

Vzhledem k tomu, že díky levé hemisféře je člověk schopen logicky myslet, tato část mozku je již dlouho považována za vedoucí (dominantní). To však platí pouze při provádění funkcí:

 • řeč;
 • dopis;
 • řešení matematických problémů;
 • pohyb pravé poloviny těla.

Typicky, různé aktivity vyžadují aktivaci určitého laloku mozku.

Úkoly pravé poloviny

Schopnost přemýšlet u lidí existuje nejen díky práci levé poloviny mozku, ale také pravé polokoule. Dlouhou dobu však vědci neprokázali velkou výhodu z pravé hemisféry a chirurgové ji mohli odstranit, pokud ji poškodili, a považovali ji za stejný pozůstalý orgán jako dodatek.

Dostalo se do té míry, že dítě, které se naučilo psát a vzalo pero do levé ruky, bylo přeškoleno a nuceno pracovat pravou rukou.

Protože intuice a konkrétní obrazové myšlení je zásluhou pravého laloku, tyto funkce nebyly považovány za důležité. Intuice byla obecně zesměšňována a její existence byla zpochybňována. Je dokázáno, že to není nic jiného než mýtus.

Lidé, kteří si mohou myslet mimo krabici, jsou dnes obzvláště cenní a jejich tvořivost je jasným rysem tvůrčí osobnosti. Psychologové se domnívají, že výchova dětí byla po dlouhou dobu hemisférická. Proto v knihkupectvích najdete sbírky cvičení, se kterými se můžete naučit stimulovat pravou hemisféru mozku.

Z toho plyne otázka: pokud má vědec rozvinuté logické myšlení, za které je zodpovědná levá hemisféra mozku, tak proč potřebuje správný mozek? Možná to nepotřebuje?

V průběhu času vědci dospěli k závěru, že funkce pravé hemisféry jsou důležité pro zbytek mozku. Ukázalo se, že většina matematiků současně používá styl myšlení charakteristický pro opačnou část. Obyčejní lidé přemýšlejí pomocí slov, ale během vědecké činnosti s tím často souvisí i obraznost. Tato schopnost obou laloků tedy synchronizuje výsledky v nestandardních řešeních, vynálezech, inovacích v různých sférách života.

Albert Einstein jako dítě pozdě začal mluvit a psát. To znamená, že v tomto období se aktivně vyvíjela pravá hemisféra. Díky němu si vytvořil vlastní známky vnitřní řeči a pak je používal ve vědecké činnosti. Tento světově proslulý vědec nedostal školu, kromě matematiky. Nicméně, on se stal vzdělanou osobou a vytvořil fyzikální teorii relativity, kvantová teorie tepelné kapacity.

Analýza jeho mozku ukázala, že levá a pravá hemisféra mozku je spojena silněji než u obyčejných lidí a některé oblasti jsou rozšířeny. Takové rysy struktury tohoto těla umožnily světově proslulému vědci představit lidem užitečné vynálezy.

Pravá hemisféra mozku je zodpovědná za zpracování neverbální informace, která je znázorněna ve formě obrázků, znaků, symbolů, schémat. Osoba, která má rozvinutý pravý lalok, se navíc vyznačuje tím, že:

 • orientuje se v prostoru, sbírá hádanky;
 • má hudební ucho a schopnost hudby;
 • chápe důsledky výše uvedeného;
 • schopen snít a snít, vymyslet, skládat;
 • má schopnost pracovat zejména na kreslení;
 • procesy v paralelních informacích pocházejících z několika zdrojů.

Díky těmto schopnostem jsou lidé zajímaví, mimořádní, kreativní.

Vývoj hemisféry

Mozek dítěte funguje jinak než dospělý. Tyto rozdíly jsou způsobeny tím, že se dítě vyvíjí ve stádiu, a u dospělého je to již vytvořený orgán.

Vědci prokázali, že nejdůležitější období ovlivňující vývoj emocí, procesy poznávání a adaptace ve společnosti jsou roky od 1 do 4. Míra tvorby nových neuronů u dítěte je 700 za sekundu. U dospělých se počet spojů postupně snižuje (tedy zapomnětlivost, nepozornost, pomalost reakcí u starších osob).

Zpočátku dítě aktivně rozvíjí zóny zodpovědné za vnímání - zrak a sluch. Pak je aktivována oblast zodpovědná za řeč. Pak vytvořil proces poznání.

Mnozí rodiče chtějí, aby se jejich dítě vyvíjelo podle zamýšlených cílů. A pokud dítě nesplní jejich očekávání, snaží se „navrátit“ mozek dětí a skončit s umělcem nebo matematikem.

Každý člověk vlastní nástroj pro vývoj mozku - to jsou jeho prsty. Aby malé dítě mluvilo rychleji, dělají cvičení pro jemné motorické dovednosti. Chcete-li aktivně pracovat na levé a pravé hemisféře, snažte se během dne dělat ne standardní akce. Například, milovníci kreslení se snaží udělat to v zrcadlovém obrazu.

Dalším cvičením je „Ring“. Udělejte to z palce a ukazováčků. Pak střídavě palec spojen se středem, kroužkem a malým prstem. To by mělo být provedeno co nejrychleji. Nejprve jednou rukou a pak dvěma.

Během normálního nabíjení je často nutné připojit protilehlé končetiny: levou ruku pravou nohou a naopak. Levou rukou se můžete dostat na pravé ucho, pak je vše přesně opačné. Je užitečné dělat denní záležitosti s neaktivní rukou:

 • knoflíkové oblečení;
 • psát na papír;
 • zamést;
 • poprášení;
 • používat příbory.

V důsledku toho se zvyšuje produktivita různých částí mozku o několik procent.

Ti, kdo chtějí dělat exaktní vědy, se nemusí specializovat pouze na logické problémy. Rozvíjení obrazového myšlení je možné dosáhnout významných výsledků i ve fyzice a matematice.